<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Put & Track: IT giver nye muligheder for styring og overvågning
Put & Track: IT giver nye muligheder for styring og overvågning

Peder Nielsen

Put & Track: IT giver nye muligheder for styring og overvågning


Registreringssystemer og sporingschips kan revolutionere byggebranchen. Både projektstyring, logistik og tyverisikring kan blive forbedret betragteligt, mener ny spiller på det voksende marked for IT-løsninger til håndværkere og entreprenører

Når der skal udføres arbejde på byggepladser, er processerne i stadigt højere grad elektronisk styrede. Elektroniske sagsbehandlingssystemer vinder frem, så underentreprenører let kan udveksle oplysninger og afrapporterer om fremdriften i arbejdet. En undersøgelse fra Dansk Byggeri fra 2018 viser desuden, at stadigt flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen benytter IT-produkter administrativt til alt fra bogføring og fakturering og til registrering af arbejdstid – og selv om udviklingen ifølge analysen stadig går for langsomt, går den kun i en retning.

De senere år har IT og elektronisk registrering fundet nye funktioner, når det handler om lagerføring og overblik over materiel. IT-løsninger og sporing kan indbygges i værktøj og byggematerialer, for eksempel i form af mærkning af værktøj med RFID-chips, der ved hjælp af radiobølger sikrer, at man med sin telefon eller computer kan se, hvor værktøj befinder sig.Til gavn for overblikket
Den danske virksomhed Put & Track  har valgt en chipløs model til at håndtere opgaven. Virksomheden blev stiftet i 2018 for at tilbyde et værktøj til håndtering af produkters placering, samt håndtering af forsikringssager, tyveri, fundet gods, samt certificering og vedligehold af produkter til landets håndværks- og entreprenørvirksomheder. Princippet er overordnet det samme som i motorregisteret – værktøj registreres med produktionsnummer eller et nummer, firmaet selv tildeler. Dermed er det let at registrere, når værktøjet overdrages fra en medarbejder til en anden eller når det sendes til service.

- Det er med til at frigøre ressourcer i virksomheden, så den kan fokusere på anden indtjening i stedet for administrativt arbejde, siger Peder Nielsen, der er stifter af Put & Track .

Han startede i VVS-branchen i midten af 1980erne og blev hurtigt opmærksom på, hvor mange penge det manglende overblik over værktøjet kostede – både i svind og i spildt arbejdstid.

- Man ser præcis det samme problem i dag, og jeg vurderer, at det er en væsentlig årsag til, at en del håndværksvirksomheder ikke formår at tjene penge, selv om der er travlhed inden for deres område, siger Peder Nielsen.Tyverisikring
Manglende overblik er dog næppe den største trussel mod værktøjet. En undersøgelse fra brancheforeningen Tekniq, der blandt andet dækker el- og vvs-installatører viste i efteråret 2018, at indbrud var et enormt problem. I hovedstadsregionen havde 64 % af el- og vvs-installatører oplevet indbrud inden for et år.  

- Registrering og mærkning kan være til stor hjælp. Hvis man kan føre et stykke værktøj tilbage til ejermanden, vil de fleste tyveknægte holde sig fra det. Det er ganske simpelt for svært at afsætte, siger Peder Nielsen, der naturligt fremhæver sit eget system.

- Via vores hjemmeside kan politi, forsikringsselskaber og folk, der for eksempel er ved at købe et stykke brugt værktøj hurtigt tjekke, om værktøjet er registreret og meldt stjålet. Når man samtidig mærker sin bil med, at værktøjet er sporbart, holder tyvene som regel snitterne væk i første omgang, siger Peder Nielsen, der mener, at IT vil sætte grænsen for, hvilke virksomheder, der overlever, og hvilke, der dør i fremtiden.

- Det bliver et must for virksomhederne at have en solid administrativ styring af mandskab, værktøj, arbejdsgange og alle andre situationer. De, der overlever, er dem, der indfører IT, siger han og kommer med en opfordring til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

- Erhvervsskolerne skal arbejde målrettet på at implementere IT i undervisningen helt fra start, og det arbejde skal fortsætte ude i virksomhederne, så det bliver naturligt, at de nye håndværkere har styr på IT-systemerne.