<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> De næste års klimapolitik kommer til at ændre bygge- og anlægsbranchen for altid
De næste års klimapolitik kommer til at ændre bygge- og anlægsbranchen for altid

De næste års klimapolitik kommer til at ændre bygge- og anlægsbranchen for altid

Foto af Ricky John Molloy

Det skal være helt slut med benzin- og dieselmaskiner på byggepladsen ifølge klima- og bæredygtighedschef i Dansk Byggeri, Andreas Weidinger. Det er en af mange forandringer, der kommer til at ske i bygge- og anlægsbranchen i de kommende år efter Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg med Per Aarsleff’s adm. direktør, Jesper Kristian Jacobsen, i spidsen har fremlagt sine anbefalinger.


Indlæg af Andreas Weidinger, klima- og bæredygtighedschef i Dansk Byggeri

 

Vi kan lige så godt se det i øjnene: De næste års klimapolitik kommer til at ændre bygge- og anlægsbranchen for altid. Det er ikke kun på grund af politikerne, men også på grund af ønsker fra vores egen branche, der fremlægger mere end 100 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne bliver fremlagt af Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg, der er ét af de 13 klimapartnerskaber, regeringen har nedsat.

 

I Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg har regeringen bedt bygge- og anlægsbranchen om at give vores bud på, hvordan Danmark kan nå en CO2-reduktion på 70% i 2030. Med bred inddragelse af branchen og mere end 100 aktører og eksperter fremlægger klimapartnerskabet sine anbefalinger for befolkningen den 3. april i år. Vi kan endnu ikke løfte sløret for alle forslagene, men det er helt sikkert, at det kommer til at kræve meget af os alle. I Dansk Byggeri ser vi store forretningsmuligheder for vores medlemmer i den grønne omstilling. Det kan blive en god forretning, fordi markedet i fremtiden kommer til at efterspørge grønne løsninger.

 

Vi er klar til at levere, hvis efterspørgslen er der

For et par uger siden præsenterede Dansk Byggeris medlem og medlem af klimapartnerskabets styregruppe Michael S. Larsen fra CG Jensen sine bud på, hvordan vi gør anlægssektoren grøn. Under overskriften ” I 2030 bygger vi veje og broer helt uden at udlede CO2” lagde han en ambitiøs vision for fremtidens fossilfrie byggepladser uden benzin og diesel.

 

Vi ved alle, at det er svært at gå foran og købe dyre eldrevne maskiner eller skifte til biodiesel, hvis man ser sig selv blive slået på prisen af virksomheder, der ikke har truffet de samme grønne valg. Derfor skal der stilles krav til at alle bygherrer vægter grønne løsninger højt i sine udbud, så det kan betale sig at investere i en klimavenlig maskinpark. Det gør hverken offentlige eller private bygherrer af sig selv i dag, fordi de kun ser på prisen. Så kort sagt er vi i bygge- og anlægsbranchen klar til at levere et godt grønt produkt, men hvis ingen tager varen ned fra hylden, så kommer den grønne omstilling til at gå for langsomt i forhold til Danmarks klimamål.

 

 

Der er store forretningsmuligheder i den grønne omstilling

Hvis man er god til at omstille sin forretning til en grøn dagsorden, så vil man klare det godt i fremtiden. Det er åbenlyst for enhver, at vi skal energirenovere mere end vi gør i dag. Staten, regioner og kommuner skal gå forrest, ligesom Landsbyggefonden skal have lov til at give de almene boliger et stort løft. Men vi kan ikke nøjes med det offentlige. Vi skal have de private boligejere meget mere med end i dag. Kan vi dét vil det give store forretningsmæssige muligheder for både små og store håndværkere i fremtiden. Vel at mærke dem, der kan levere energirenoveringer ved brug af bæredygtige materialer.

 

Vores kultur skal ændres

Det nytter ikke noget bare at pege fingre ad andre. I fremtiden skal håndværkere og entreprenører leve op til endnu større krav end vi kender dem i dag. Når kunderne efterspørger grønne løsninger, skal vi være i stand til at give dem reelt grønne løsninger. Når danske familier skal have renoveret deres bolig, er håndværkeren ofte familiens nærmeste rådgiver på projektet. Derfor skal vi som håndværkere kende CO2-aftrykket fra materialerne og når vi leverer et tilbud, skal det være lige så normalt at regne CO2-aftrykket som at regne på prisen. De virksomheder der er i stand til at tænke klima og bæredygtighed ind og lære deres medarbejdere om det, vil vinde kampen om fremtidens byggeopgaver.

 

Klimapartnerskabets konklusioner kommer til april

Det kan lyde som en stor mundfuld, og det er det også. Men det er en bunden opgave, der er udstukket af et bredt flertal i Folketinget. De gør det ikke fordi de vil genere os, men fordi klimaudfordringen er afgørende for vores børn og børnebørns måde at leve på.

 

I Dansk Byggeri står vi altid på håndværkerne og entreprenørernes side og vi arbejder for, at de mange ændringer sker i respekt for den hverdag vores medlemmer har. Når klimaudfordringerne skal løses, skal det ske med tæt inddragelse af de udførende håndværkere, der skal leve med de regler politikerne fastlægger. Derfor mener vi i Dansk Byggeri, at det er god erhvervspolitik af regeringen, når de inviterer erhvervslivet helt ind i det politiske maskinrum. På den måde kan vi sikre, at den grønne omstilling ikke bare bliver til politiske løfter på et stykke papir, men til reel virkelighed på byggepladser landet over. Vi glæder os til at præsentere alle forslagene for regeringen og hele branchen den 3. april. I bygge- og anlægsbranchen er vi klar til at bygge Danmark grøn.