<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> COVID-19 giver stadig aflysninger for håndværkeren
COVID-19 giver stadig aflysninger for håndværkeren

COVID-19 giver stadig aflysninger for håndværkeren


Lige nu åbner samfundet lige så stille op, og corona-smitten ser ud til at være på retur, men ifølge en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri er der stadig mange private beboere og boligejere, der aflyser deres håndværker: Fire ud af ti håndværksvirksomheder oplever, at privatpersoner annullerer ordrer på grund af corona.

 

Mens store dele af erhvervslivet har været lukket ned, har håndværkere og byggevirksomheder arbejdet videre under corona-krisen, men på lavere blus. En stor del af virksomhederne oplever stadig, at utryghed og krise får mange private til at droppe eller udskyde de nye vinduer, isoleringen af taget, udskiftningen af det gamle oliefyr eller noget helt fjerde. Dansk Byggeris undersøgelse viser, at 41 % af virksomhederne har fået annulleret ordrer i private hjem.

 

laerlinge 39

 

 

- Det er en overraskende høj andel, nu hvor risikoen for at blive smittet med COVID-19 er taget af. Vi har behov for, at aktiviteten i samfundet vender tilbage, og at folk begynder at bruge flere penge. Det kan et mere attraktivt håndværkerfradrag være med til, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

 

Virksomhederne giver ham ret. I undersøgelsen siger halvdelen, at aktiviteten i deres virksomhed vil stige, hvis håndværkerfradraget blev fordoblet til 25.000 kr. pr. person. Mens 46 % venter mere aktivitet, hvis det blev muligt at pulje tre års fradrag og bruge dem på én gang.

 

- Der er ikke noget at betænke sig på. Et bedre håndværkerfradrag vil ikke bare give job til håndværksmestre, svende og lærlinge. Det vil også løfte standarden og mindske energiforbruget i huse og lejligheder over hele landet til gavn for beboerne og dermed gavne klimaet, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.