<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/69eeb9d7308979df0c4d821a198a11f502360d0e/article/1587375262-rkp-Lars_Storr-Hansen_9_HIGH_1920.jpg

Coronakrisen: Offentlige investeringer kan holde hånden under byggeriet

  • 2020-04-20
    • Tekst af Tim Panduro

Direktør Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri håber på en fremskyndelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver og en forøgelse af håndværkerfradraget. Det kan ikke standse nedgangstiderne, men kan hindre, at krisen bliver katastrofal i bygge- og anlægsbranchen

Hvis administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen skal sammenfatte stemningen i bygge- og anlægsbranchen under coronakrisen i et ord, er det usikkerhed. Det er nemlig umuligt at gennemskue, præcis hvordan udviklingen vil være i en krise, der adskiller sig væsentligt fra andre kriser og lavkonjunkturer igennem de seneste mange årtier.

-  Bygge- og anlægsbranchen er ikke så hårdt ramt som for eksempel rejsebranchen, restauranterne og alle andre, der har været tvunget til at lukke helt ned. Vi kan stadig producere, selv om vi allerede er blevet ramt af aflyste ordrer og temmelig mange afskedigelser, siger Lars Storr-Hansen. 

- Men på længere sigt ser verden meget usikker ud. For vi ved ikke, hvor længe dette kommer til at vare, og hvordan en genåbning vil foregå. De meldinger, der kommer fra sundhedsvæsen og politikere, er gået fra at være faste og præcise og til at være mere slørede. Det gør, at virksomhederne er i tvivl om, hvornår man kommer i gang igen, og hvornår man kan begynde at tage medarbejdere ind. Virksomhederne mærker en nedgang i markedet og tilpasser sig efter det. Vi forventer for eksempel allerede nu, at der i værste fald vil være 7000 færre praktikpladser i år end sidste år, og det er naturligvis et stort problem.Plan til 18 milliarder
Lars Storr-Hansen efterlyser klare udmeldinger fra politikere og myndigheder.

- Det er en uventet krise, og i den første bølge reagerede man hurtigt med hjælpepakker. Men det er vigtigt, at man holder den linje. Der har været en række pressemøder, hvor man ikke har fået meget nyt at vide, og vi mangler at få fremlagt alle mellemregningerne, for eksempel hvorfor man åbner for, at børn kan komme i institutioner, men ikke for, at små erhvervsdrivende kan komme i gang. Det er blevet sværere at følge tankegangen, så man kan savne en mere klar kommunikation, der mindsker usikkerheden, siger direktøren.

Han ønsker også konkret handling, så bygge- og anlægsbranchen kan sikres opgaver i den svære tid, der ikke bare er her aktuelt, men også vil kunne præge verden i flere år frem. Dansk Byggeri  har fremlagt en plan på 12 punkter, der handler om, hvordan hjulene i branchen kan komme til at dreje hurtigere. Prisen for det offentlige vil være 18 milliarder kroner, hvis den fulde plan skal aktiveres, men Lars Storr-Hansen påpeger, at mange af pengene alligevel skulle have været brugt eller ryger tilbage i samfundet.

- Vi har en branche, der omsætter omkring 250 milliarder kroner om året, og de 18 milliarder vi spiller ud med lægger i høj grad op til at fremskynde nogle af de investeringer, der alligevel skal foretages i løbet af nogle år, siger han.

- Vores klimadagsorden er ikke gået væk på grund af sundhedskrisen, så det vil være oplagt at tage fat på energi- og klimainvesteringer. Men investeringer i infrastruktur vil også gøre os rigere som samfund på længere sigt, så vi kan delvist investere os ud af en del af krisen.Halvdelen har mistet ordrer
De offentlige investeringer skal ifølge organisationens ønskeliste ledsages af en stimulering af de private kunders trang til at bruge penge. Hus- og lejlighedssalg forventes at falde, og samtidig er usikkerhed på økonomien gift for trangen til at bruge penge på istandsættelser og ombygninger.

- Omkring månedsskiftet lavede vi en undersøgelse blandt vore medlemmer, der viste, at halvdelen af dem havde oplevet, at privatkunder havde aflyst ordrer. Vi håber på at få forøget håndværkerfradraget. Vi ved, at det er et incitament for private investeringer, og det kan både trække den grønne dagsorden i form af energirenoveringer og fjerne sort arbejde, siger direktøren, der oplever velvilje for dele af planen – og er glad for, at Dansk Byggeris  ønske om at fjerne det omstridte anlægsloft, der har begrænset offentlige investeringer i bygge- og anlægsopgaver, er blevet hørt.

- Det er vi naturligvis godt tilfredse med. Nu handler det om, at kommunerne skal sætte projekter i gang, som man ellers har skubbet foran sig, uanset om det er at reparere veje, renovere skoler eller energirenovere. Det vil dels holde hånden under 2020, så bunden ikke falder ud, og dels være med til at puste til andre investeringer i 21 og 22, siger direktøren, der frygter, at man risikerer et fald på omkring 10 procent i branchens omsætning alene i år – og med tråde, der trækker ud i fremtiden.

Den negative udvikling kan ikke hindres, men den kan bremses ved de rette indgreb – for eksempel ved at sikre, at ordrebøgerne ikke er helt tomme hos bygge- og anlægsvirksomhederne.

- Det er vigtigt psykologisk, at virksomheder kan se to-tre år frem. Det kan motivere dem til at holde på medarbejderne og opkvalificere dem og at beholde lærlingene og ansætte flere. Mange af vores forslag er blevet modtaget positivt af politikerne, og vi håber, at de vil blive omsat til handling. Hvis politikerne kender deres besøgelsestid, skal de handle nu, siger Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen.