<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Camilla van Deurs åbner Building Green

 • LANDSKAB OG BYRUM
 • Anlæg
 • Byrum
 • Landskab
 • 2019-10-30
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Københavns stadsarkitekt kunne for de mange fremmødte fortælle om kommunens arbejde med at udvikle byen i en retning, der understøtter fællesskaber. Byer skal være generøse, og Camilla van Deurs ser frem til over de næste par dage at blive inspireret af debatter og konkrete løsninger på årets messe.

  Camilla van Deurs gennemgik flere af Københavns klimasikringsprojekter, hvor man bestræber sig på at skabe byrum, der både løser et voksende problem med håndtering af vand og samtidig giver noget til byens borgere i form af rekreative arealer.

   

  - Byer skal være generøse, og vi skal bygge, så det understøtter fællesskaber mellem mennesker og skaber liv, fortalte Camilla van Deurs og fremhævede hvordan de store skoleprojekter i Ørestaden, som Amager Fælled Skole, skal være store dynamoer for byudvikling:

   

  - De nye skoleprojekter er vægtige vægtige investeringer, og her får skolerne en stor rolle i forhold til at understøtte kultur, sport, fritidsaktiviteter og alt det, der skaber fællesskab og sammenhæng.

   

  ”Vi ser på de skæve og kreative vinkler på at skabe fællesskab”

  Camilla van Deurs fremhævede København Kommunes arbejde på boligområdet, hvor hun glædede sig over kravet om, der skal bygges 25 % alment i nye byområder:

   

  - Variation er essentielt for den gode by, så her spiller den almene sektor en vigtig rolle, men det er også vigtigt, at vi skaber variation i boligerne. Jeg tror, fremtidens boligmarked vil have brug for  mindre boliger, hvor man deler mere. Og når man ser på kravene til fællesarelaer i nye boligbyggerier, så er der krav om 12,5% i almene boliger og ca. 1/10 af det i private boliger, hvilket vi måske skal se mere på.

   

  Københavns Kommune eksperimenterer med nye boligtyper, som giver mere variation i lejlighederne og med nem adgang til det grønne. Camilla van Deurs fremhævede Lejerbos almene boliger på Dortheavej som et eksempel på et byggeri, hvor der gives tilbage til byen. Forælder Fondens nye kollegiebygning for enlige mødrepå Grønttorvet af Primus Arkitekter er et andet projekt, hvor man udforsker de skæve og kreative vinkler på at skabe fællesskab.

     Verdensby med ansvar

  For Camilla van Deurs er Den Røde Plads på Nørrebro et yderst vellykket eksempel på hvordan byens rum kan bruges til at skabe forståelse og møde hinanden på en ny måde.

   

  - Vi skal i særdeleshed se på de områder i København, hvor livet er hårdt. Kulbanekvarteret er derude, hvor byen gør ondt, og med den nye park sætter vi gang i forskellige initiativer, der skaber fællesskaber og ejerskab ude på kanten af København. Her rykker vi!, siger Camilla van Deurs, der efter sit oplæg kunne introducere Jan Gehl, som hun i Gehl Architects har arbejdet sammen med siden 1998:

   

  - Nu er jeg kommet om på den anden side af bordet, og Jan revser os, når vi bliver for selvfede. Det er meget godt.

   

  Jan Gehl pointerede til gengæld i sin tale hvordan hans hjerte svulmer af stolthed, når han hører Camilla van Deurs fortælle om de igangværende projekter i København,og han påpegede, at man i Københavns Kommune viser ca. 400 delegationer med borgmestre og byplanlæggere fra hele verden rundt i byen om året.

  Anbefalede artikler