<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
ok-nygaard-stoevring-aadale-1

Bydelen Støvring Ådale har fået nyt torv i gule tegl

 • LANDSKAB OG BYRUM
 • Landskab
 • Byrum
 • Landskab
 • 2024-07-01
 • | Af Redaktionen

  I disse år vokser byområdet Støvring Ådale frem. Bag den samlede udviklingsplan står rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen, og nu har anlægsgartner OKNygaard afleveret det nye torv.

  Den nye bydel Støvring Ådale, øst for det centrale Støvring har gennemgået en større forvandling med opførelse af et nyt Sundhedshus og anlæggelse af første del af et nyt torv, hvor der har været særligt fokus på at skabe rum til både ophold og aktivitet – både for brugere af Sundhedshuset og for de lokale beboere.

   

  Støvring Ådales bymidte giver mulighed for både afslapning og aktivitet, ligesom torvet kommer til at fungere som klimasikring med store LAR-bede, der kan håndtere voldsomme regnhændelser. På torvet er der lagt 1.500 m2 gul tegl i en promenadesti på over 160 meter.

   

   

  ok-nygaard-stoevring-aadale-2


  Plads til det grønne og aktiviteter

  OKNygaard har været totalentreprenør på anlægsarbejdet af det nye torv og arealet ved det nye Sundhedshus, og projektleder Kasper Fleischer fortæller: 

   

  - Som altid, når man opererer i det fri, er arbejdet påvirket af vind og vejr, og der er ingen tvivl om, at vi som alle andre har været udfordret af den lange vinter, men vi er kommet godt i mål. Det er et stort og fedt projekt at være en del af med et væld af gode elementer – både hvad angår arkitekturen, de mange grønne elementer, belysning, ophold og aktivitetsmuligheder.

   

  I sidste uge blev de sidste anlægsdetaljer afslutte, såsom ny kloakering og ny parkeringsplads, der også fungerer som LAR-projekt (lokal afledning af regnvand). Der er plantet træer og stauder omkring Sundhedshuset og på torvet, og på selve torvet er der lagt 1.500 m2 tegl, der er anlagt promenadesti, som kommer til at strække sig over 160 meter og etableret 260 m2 LAR-bed, som kan håndtere det, man kalder en 100 års-hændelse. I LAR-bedet er der vegetationsmåtter, som både kan tåle store regnmængder og tørkeperiode, og hen over bassinet er der etableret en gangbro i ubehandlet eg og egeplinte til ophold. Kasper Fleischer fortæller:

   

  - Når det hele er vokset til, bliver det næsten en lille havevandring, og man kan sætte sig med fødderne ud over bassinet. Der har været en klar vision om at skabe et sammenhængende byrum af høj kvalitet – både hvad angår udtryk og materiale, og med den varierede beplantning af stauder, græsser, sedum og 16 forskellige træarter, har vi her et lille stykke natur i byrummet.  ok-nygaard-stoevring-aadale-3
  Fokus på belysning

  Projektet omfatter også et aktivitetsområde, som både kan anvendes til leg og til genoptræning for brugere af sundhedshuset, der er betonplinte til ophold på torvet, og de kommende brugere kan nyde et spændende lysprojekt, der er blevet til i samarbejde med LITE A/S. Kasper Fleischer slutter af:

   

  -  Målet har også været at skabe et torv, hvor der også er rart at være om aftenen. Lysprojektet sikrer både veloplyste områder og en helt særlig stemningsbelysning. Det er endnu et eksempel på, at det er et helstøbt projekt, og vi glæder os til at komme tilbage og færdiggøre etape 2.


  Læs flere artikler om byrum på vores temaside

   

  Anbefalede artikler