<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Byggebranchen vil altid være en højrisiko-branche

 • Sikkerhed
 • Byggepladsen
 • 2015-03-16
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Foto af Jakob Ugelvig Christiansen

  Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, mener, at sikkerheden på byggepladser ofte kritiseres unødigt hårdt, set i forhold til den kæmpemæssige udvikling, der er sket over de sidste 10-15 år. Det er eksempelvis et grundvilkår, at man starter en ny virksomhed op hver gang, man begynder på et nyt byggeri.

   

  I takt med at flere og flere danskere ernærer sig ved ”videns-arbejde” fremfor ”håndens arbejde”, så kan det ifølge Mette Møller Nielsen være svært at forstå, at man ikke kan eliminere ulykker i byggebranchen fuldkomment:

   

  - Vi skal helt klart være bedre, men folk glemmer, at byggeprojekter foregår under ekstraordinære forhold i forhold til kontorarbejde. Og der har virkelig været en stor udvikling i byggebranchen. Jeg begyndte i Dansk Byggeri for 11 år siden, og da vores medlemmer ringede dengang, så var det typisk efter et besøg af Arbejdstilsynet, hvor de spurgte, om det virkelig kunne passe. I dag er arbejdsmiljø en del af ens lærlingetid, og virksomhederne har en helt anden arbejdsmiljøviden.

   

  Mette Møller Nielsen henviser til en Hollandsk sundhedsundersøgelse, som viser, at hvor 13 % af den samlede arbejdsstyrke lider af ondt i ryggen, så er der blandt folk, der dagligt arbejder med tunge løft, ca. 16 %, som døjer med ondt i ryggen. Det er således blot en stigning på blot 3 %, og følge Mette Møller Nielsen er det et eksempel på, at der er kommet et helt andet fokus på arbejdsmiljø blandt de udførende.

   

  Større bevidsthed om byggeprocessen giver færre ulykker

  Der er specielt to målgrupper for Dansk Byggeris indsats på arbejdsmiljøområdet, nemlig bygherrer og de unge håndværkere, hvor sidstnævnte er udvalgt på grund af ulykkesstatistikken, der viser, at unge oftere rammes af ulykker, sammenlignet med deres ældre kolleger.

   

  - Vi vil gerne være med til at øge bevidstheden om hvordan, man bedst samarbejder i et byggeforløb. Og det handler om hvilke aftaler, der skal være mellem medarbejderne, således hver enkelt både tager ansvar for sig selv og sine kolleger. Men samtidig er det vigtigt, at bygherrer bliver bedre til at sørge for, at sikkerhed og arbejdsmiljø bliver tænkt ind i planlægningen og koordineringen af arbejdet, siger Mette Møller Nielsen og fortsætter:

   

  - Sikkerheden skal indtænkes allerede i projekteringsfasen. Man har nemlig den udfordring, at byggepladserne er en arbejdsplads, der hele tiden pakkes sammen og starter forfra med nye samarbejdspartnere. Sikkerheden hele tiden tænkes ind på ny, og derfor skal rammerne være tydelige hver gang.

   

  Arbejdsmiljø er en del af totaløkonomi

  Mange bygherrer har fået øjnene op for, at et godt arbejdsmiljø har betydning for bundlinjen, da man ud over færre ulykker får styr på tidsplanerne og bedre kvalitet i byggeriet.

   

  - Bygherrer ved godt, at kvalitet og produktivitet hænger sammen med arbejdsmiljø. De er begyndt at efterspørge et godt arbejdsmiljø, og fordi det ofte er et krav i udbudsmaterialet, så bliver alle irriterede, når kravene fra et udbud ikke bliver overholdt, siger Mette Møller Nielsen, som har et ønske om, at bygherrer bliver endnu bedre til at vidensdele:

   

  - Bygherrer burde være bedre til at indhente erfaringer i projekteringsfasen. Her kan man spare rigtig mange penge på drift og vedligeholdelse, hvis man eksempelvis inddrager rengøringspersonalet allerede i projekteringen. Hvis vi fortsætter den tankerække, så kunne det være glædeligt, hvis bygherrer også tænker renovering og nedrivning ind i konstruktionen også, så man har en helt klar ide om hvordan, bygningen skal pilles fra hinanden, når den tid kommer.

     Hvad er i orden?

  I Dansk Byggeri er man meget tilfredse med de netop indførte ændringer i lovgivningen i 2010 og 2012, hvor man tænker arbejdsmiljøet ind.

   

  - Udfordringen i den her forbindelse er, at hvis man skal ændre sin adfærd, så må vejledningen henholde sig til den enkelte håndværkers specifikke situation. Her giver det for eksempel en udfordring, når folk med forskellige nationaliteter arbejder side om side, fortæller Mette Møller Nielsen og uddyber:

   

  - I dag har vi en multikulturel byggeplads, og i andre lande har man andre holdninger til arbejde og arbejdsmiljø, hvor man ser anderledes på at tage imod ordrer. Men efter min mening er det sund fornuft hvad, der er i orden, og man kan spørge sig selv: Ville jeg selv bryde mig om at kravle der uden sikkerhedsudstyr? Her skal byggefolk være klar til at tage ansvar for sig selv og sine kolleger.

   

   

   

   

  Fakta

  Dansk Byggeri har iværksat mange initiativer til at forbedre sikkerheden i byggebranchen, heriblandt Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor otte konsulenter kører ud til virksomhederne og på byggepladser for at hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet.   

    

  Det er hverken en kontrolmyndighed eller en kommerciel arbejdsmiljørådgiver eller kursusudbyder, der står bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus – den er finansieret af de tilsluttede organisationers egen formidlingsvirksomhed om arbejdsmiljø.

   

   
  Anbefalede artikler