<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
articlebanner
Undgå kælderoversvømmelse

BYG-ERFA Undgå kælderoversvømmelse ved skybrud

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2021-03-08
 • Enorme nedbørsmængder kan resultere i, at kloakker ikke kan følge med, hvorfor der kan ske en sammenblanding af spildevand og regnvand. Stemmer det først op i kloakken og løber ind i kældre og lavtliggende bygninger, er skaderne ofte store – især fordi der ikke er tale om ’rent’ vand. Men der findes foranstaltninger, der kan imødegå kælderoversvømmelse.

   

  Tekst af Louise Skøtt Gadeberg, BYG-ERFA

   

  De fleste er enige om, at klimaforandringer er årsag til de stadig større nedbørsmængder i form af de kraftige regnskyl og skybrud, som vi bl.a. oplever i Danmark. Helt konkret kan vandmasserne resultere i store skader for den enkelte, f.eks. i kældre, når kloakkerne ikke kan følge med.

  Sammenblandingen af spildevand og regnvand kan desuden være farlig, hvis den stemmer op i kloakken og løbe ind i kældre og lavtliggende bygninger. Skaderne herved er ofte store, netop fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand.

   

  Kloaker overbelastes hvert 10. år

  Det er derfor afgørende at sørge for at gennemføre de mulige foranstaltninger, der kan forhindre en decideret kælderoversvømmelse, siger Inge Faldager, akademiingeniør på Rørcentret på Teknologisk Institut og forfatter af erfaringsbladet ’Undgå kælderoversvømmelse’, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA.

   

  - Opstemning i en hovedkloak opstår ved kraftige regnskyl og skybrud medfører især problemer i afløbssystemer, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system, et såkaldt fællessystem. Derfor har alle kommuner har vedtaget et serviceniveau for afløbssystemernes funktion, fortæller Inge Faldager og fortsætter:

   

  - Det serviceniveau tager udgangspunkt i, at der statistisk set hvert 10. år sker en overbelastning af kloaksystemet, så en blanding af regn- og spildevand står ved terræn. Og hvert 5. år for regnvand ved terræn.

   

   

  Mulige løsninger mod kælderoversvømmelse

  Hvis der regelmæssigt sker en opstemning i hovedkloaksystemet, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand ved at fjerne alle afløbsinstallationer i kælderen, hvis det er muligt.

   

  - Er det ikke det, kan man f.eks. installere et pumpeanlæg, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i afløbsinstallationen, eller installere et højvandslukke på et eller flere afløb i kælderen. Et by-pass anlæg kan også være en mulig løsning, forklarer hun.

   

  I eksisterende kældre er der ofte flere afløb, som ikke længere benyttes. Ved at nedlægge/fjerne disse afløb kan kælderoversvømmelser forhindres, råder Inge Faldager.

   

  - Når en afløbsinstallation nedlægges, skal afløbet fjernes og ledningen afproppes helt ude ved tilslutningen til den benyttede del for at forhindre rotteproblemer.

   

   

   

   

   

  Undgå kælderoversvømmelse – Figur 2

   

   

  Højvandslukke holder kloakkens vand ude

  Et højvandslukke er en komponent med en eller to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe ud gennem afløbet, men som lukker, når kloakvand stemmer tilbage fra hovedkloakken – f.eks. fordi kloakken er fuld af regnvand fra et skybrud. Der findes to typer højvandslukker – hhv. til fækalieholdigt spildevand, forklarer Inge Faldager:

   

  - Ved fækalieholdigt spildevand er det vigtigt at vide, at afløbsledninger fra wc eller urinal kun må forsynes med et CE-mærket højvandslukke, som er godkendt til fækalieholdigt spildevand. På figur 2 er begge klapper åbne, men en føler sikrer, at klapperne lukker ved opstemning, samt der går en alarm i gang.

   

   


  Udfør en grundig forundersøgelse

  Ikke-fækalieholdigt spildevand giver mulighed for to typer CE-mærkede højvandslukker:

   

  - Enten kan man vælge et ”lukke”, dvs. en komponent med højvandslukke, der kan indbygges på liggende ledninger, og som kan beskytte flere installationer. Eller også kan man vælge et gulvafløb med indbygget højvandslukke, som er vist i figur 4, der har to klapper, hvilket giver ekstra sikkerhed, siger Inge Faldager.

   

  Undgå kælderoversvømmelse – Figur 4
  Anbefalede artikler