<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7158

Den grønne omstilling foregår også under jorden i byerne

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2021-01-18
 • Scandinavian No-Dig Centre i Nordjylland har igennem en årrække udviklet klimavenlige metoder, der helt eller delvist kan reducere behovet for traditionel opgravning. Firmaet kan nu præsentere en komplet elektrisk drevet maskinlinje, der kan udføre arbejdet med at udskifte byernes nedslidte vand- og spildevandsrør uden klimabelastning og uden generende støj. Det skaber mulighed for, at entreprenører kan udføre arbejdet døgnet rundt i tætbebyggede områder.

  Den grønne omstilling stimulerer nu for alvor innovationen og nytænkningen hos danske virksomheder. Ny dansk innovation fra Scandinavian No-Dig Centre gør det muligt at udskifte nedslidte vand- og spildevandsrør i byerne uden udledning af CO2 til atmosfæren, uden generende støj og uden det normale opgravningsarbejde i gaderne.

   

  IMG_6691_edited
  IMG_6695_edited
   
   

   

  Nyheden er en grøn elektrisk version af firmaets allerede kendte maskinlinje til opgravningsfri udskiftning af eksisterende rør i jorden. Nyudviklingen består i, at selve hydraulik-anlægget, der hidtil har været drevet af en konventionel dieselmotor, nu er udskiftet med et nyt dansk-designet elektrisk system. Denne nye el-baserede løsning betyder, at hele arbejdet kan udføres uden udledning af CO2 fra fossile brændstoffer til atmosfæren. Samtidig reduceres støjniveauet til blot 50-60 dB, hvilket svarer til en almindelige samtale mellem to personer.

   

  Den nye elektriske maskinlinje fungerer på samme måde og efter samme principper som firmaets kendte og driftssikre hydrostatiske pipebursting maskinserie. Udskiftningen af det eksisterende rør i jorden sker således ved, at pipeburster-maskinen trækker et special-designet værktøj gennem det gamle rør med en konstant kraft, så røret sprænges i mindre stykker og presses ud i jorden. Mens værktøjet bevæger sig frem gennem jorden, trækker det et nyt produktrør med sig og installerer det i den samme position og med den samme hældning, som eksempelvis det gamle spildevandsrør havde. Det er muligt at udføre op til 200 meter rør-udskiftning med denne metode om dagen.

   

  Den nye linje kan leveres med trækkraft på mellem 37 og 92 tons og har hermed rigelig kapacitet til de forskellige typer af røropgaver, der hyppigst forefindes i de større byer. De eksisterende rør kan være fremstillet i forskellige materialer og kan i diameter variere fra 50 millimeter og op til 400 millimeter. Hele konceptet kan også bruges til udskiftning af gamle stikledninger og til opgaver med separering af spildevand til 2-strengssystem.

   

  IMG_3918

   

   

  De nye produktrør er almindeligvis produceret af polyethylen (HDPE), der stuksvejses til den ønskede længde. Det kan dog også være af typen "modul-rør" produceret af polypropylen (PP), der med Scandinavian No-Dig Centre´s eget gevind-design skrues sammen til den ønskede længde. Disse rør er især velegnede til brønd-til-brønd-opgaver, hvor de først skal samles løbende nede i brønden i det øjeblik, hvor de skal trækkes på plads. Ved 1-meters inspektionsbrønde kan hele arbejdet med udskiftning af spildevandsrørene derfor udføres uden at der skal graves så meget som ét eneste spadestik.

   

  I alle tilfælde er der tale om en reel udskiftning til helt nye og eventuelt større rør - og ikke blot en reparation af den eksisterende rørledning. Pipeburster-metoden er den eneste opgravningsfri løsning, hvor den gamle rørdimension samtidig kan forøges til en større, der svarer til fremtidens behov og tidens klimaændringer.

   

  Scandinavian No-Dig Centre har adresse i Svenstrup ved Aalborg, og firmaet har i mere end 30 år leveret udstyr til rørrenovering til det meste af verden. Visionen er fortsat, at udvikle klimavenlige metoder, der helt eller delvist kan reducere behovet for traditionel opgravning, så arbejdet giver et minimum af gener for omgivelserne.


  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7483
  Anbefalede artikler