<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Ny bæredygtig metode til udskiftning af spildevandsledninger

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • Veje og Infrastruktur
 • 2016-12-20
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Det eksisterende kloaknet består typisk af 40-60 år gamle betonrør, og de gamle private stikledninger bør rehabiliteres og helst til nye og moderne rør, der lever op til tidens miljøkrav. Scandinavian No-Dig Centre gør det muligt uden opgravning, samtidig med at spildevand og regnvand separeres.

   

  Hos Scandinavian No-Dig Centre oplever man en stor interesse fra regioner og kommuner i forhold til deres nye, bæredygtige metode til at udskifte kloakrørene i jorden - uden at der skal graves så meget som ét eneste spadestik. Her får man et nyt rør i stedet for en reparationsløsning, hvor det nye rør har samme eller større indre diameter som det gamle, samtidig med at kloakrøret bliver splittet op i to grene: Ét til reelt kloakvand og ét til overfladevand (regnvand).

  - Med vores nye metode arbejdet udføres i én og samme arbejdsgang. Det er et helt nyt område, og da vi bygger videre på eksisterende teknikker, så skal vi ikke opfinde den dybe tallerken. Man har gjort det i udlandet i to et halvt år, og nu introducerer vi det på det danske marked, udtaler Jesper Nielsen, salgsdirektør Scandinavian No-Dig Centre.  Oplagt nyt forretningsområde
  - Vi oplever en enorm interesse fra regioner og kommuner, som efterspørger de her løsninger. Men én ting er at udskifte nogle hovedledninger, der hvor det virkelig vil rykke noget, er alle de små stikledninger ude på de danske villaveje, siger Jesper Nielsen.

  Scandinavian No-Dig Centre metode koster ifølge Jesper Nielsen en tredjedel af de gængse løsninger, samtidig med at man slet ikke får de samme gener.

  - Her er der et oplagt forretningsområde for entreprenørvirksomhederne, hvor de kan tilbyde deres kunder en række fordele. Folk slipper for at få deres fine indkørsler og bede gravet op, og da vi bruger de gamle rør, så er man fri for at vide hvor, Stofa-kabler o. lign. ligger begravet.

  Alternativet er at udskyde problemerne
  - Man kommer ikke uden om at det er 40-60 år gamle betonrør, der ligger i jorden. Det er med udgangspunkt i den gamle stikledning, der typisk er 5 - 15 meter lang liggende i en dybde, der svinger fra 2 - 4 meter. Betonrøren har næppe med nogen nævneværdig struktur tilbage. Reparationsløsningerne holder derfor ikke lang tid, og det er man ved at blive bevidst om, siger Jesper Nielsen.

  I Scandinavian No-Dig Centre anvender man den eksisterende beton-ledning som pilot-rør, når man med moderne statisk pipebursting udstyr sprænger den gamle ledning og samtidigt indtrækker 2 stk. nye Ø 160 mm. HDPE rør, som erstatning for det gamle. Rodskærring og højtryksspulning af den gamle ledning er derfor nu helt ude af billedet.

  30 minutters arbejdtid

  Arbejdet foregår typisk fra hovedledningen ind til hus-sokkel eller manøvre-kælder el. lign. Ved hjælp af det konstante træk fra den hydrauliske træk-enhed (mini-T pipeburster), føres der en massiv stålstang igennem det gamle pilot-rør og efterfølgende monteres der et specielt værktøj der når det trækkes tilbage igennem jorden og det gamle rør, knuser det gamle beton-rør i stykker, presser det ud i jorden omkring det og giver plads til at de to nye parallelle Ø 160 mm. HDPE-rør kan føres ind uden problemer. F. eks. ville man kunne erstatte et gammelt stik på f. eks 15 meter og indføre 2 helt nye og tidssvarende HDPE-rør helt ind til sokkel, på mindre en 30 minutter, inkl. opstilling af udstyret.

   
  Anbefalede artikler