<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Alexandra Instituttet: Smart home-løsninger kræver blik for økosystemer
Alexandra Instituttet: Smart home-løsninger kræver blik for økosystemer

Alexandra Instituttet: Smart home-løsninger kræver blik for økosystemer


Sidste jul solgte Amazon over 10.000 af deres Alexa-højtalere. Og hvorfor er det tal så interessant? Det er det fordi, at den smarte højtaler, som man kan interagere med, er en isbryder indenfor smart home teknologien. Den er dermed en meget god indikator på, hvilken vej industrien og udviklingen inden for det smarte hjem bevæger sig i øjeblikket. 

Indlæg af Jørgen Rasmussen, strategic designer ved Alexandra Instituttet

 

De seneste tal viser, at Danmark ligger langt bagefter USA, når det gælder indkøb af smarte produkter. Når USA er langt foran, så skyldes det både, at der er en langt større tro på potentialet, men også at der nogle store it-mastodonter som f.eks. Google, der hjælper med at skabe veldefinerede og fungerende it-økosystemer.

 

Der er flere barriere, der gør, at danske virksomheder er tilbageholdende med at begive sig ud i smart home teknologien. Det skyldes blandt andet, at man har svært ved at finde rentable forretningsmodeller. Opdateringstempoet inden for smarte home-løsninger gør også, at der er mange danske smv’er, som ikke tør tage det fulde ansvar som leverandører af smart home løsninger.

 

Men den største udfordring ligger i at tænke i økosystemer. Fordi det smarte hjem eller “The thoughtful home”, som Google vælger at kalde det, handler om, hvordan hjemmet kan hjælpe dig. Det gælder lige fra klima- og temperaturstyring, musik, sikkerhed og overvågning samt el- og lysstyring.

 

 

Det samspil er ikke helt ukompliceret, og det en af årsagerne til at danske virksomheder ikke byder ind i samme omfang som amerikanske. Trægheden skyldes blandt andet, at producenter, leverandører og montører ikke er helt overbeviste om, at der er et behov ude hos kunderne. Der kan også ligge barriere i samarbejdet mellem producent og dem, der skal levere og montere produkterne. Sidstnævnte mangler supportsystemer fra dem, der bygger produkterne, og mange producenter føler, at montørerne er meget konservative og ikke ønsker at markedsføre og sælge smart home produkter. Der er således ikke opbygget en platform for udvikling og salg af smart home produkter, der giver fordele gennem hele værdikæden.

 

Løsningen ligger i at lave økosystemer, hvor mange virksomheder samarbejder om at løse et problem for kunden, og hvor de forskellige produkter taler med hinanden. Hvis man f.eks. producerer vinduer eller varmeregulering, vil det være oplagt at samarbejde med andre, der producerer indeklima-produkter og på den måde skabe et økosystem for indeklima. På den måde bliver kunden betjent på den bedst tænkelige måde.

 

Derfor nytter det ikke at stå alene. Vi har set eksempler med en virksomhed, der producerer en glimrende solafskærmning, som du kan regulere smart. Men de havde svært ved at sælge det. En af årsagerne er, at forbrugerne har svært ved at se ideen med et enkeltstående produkt. Hvis producenten derimod havde koblet deres produkt sammen med f.eks. vinduer, der kan åbnes og devices, der kan styre varmen, så havde man skabt et helt system, som kan overtage klimastyringen. Det betyder, at hjemmet tager vare på os i stedet for at vi selv skal til at regulere de enkeltstående elementer.

 

 

Hvis man agerer alene og ikke er en del af et økosystem, så udnytter man ikke den værdi, der ligger i et økosystem. Virksomheder skal tænke i helhedsløsninger, og i, hvordan de løser kundens behov. Hvis en kunde har behov for at regulere klimaet, er det ikke nok med en persienne, der automatisk kan lukkes op og ned. Økosystemer, hvor man er en del af en større løsning, er en måde at hjælpe kunden på. Det er ofte en mentalitetsændring, der skal til i virksomheden. Man skal forstå, at det ikke er den enkelte virksomhed og det enkelte produkt, der er det centrale. Det er kundens behov, der er det centrale.

 

Danske producenter risikerer at blive kørt agterud, når det bliver naturligt derhjemme at gardinerne snakker sammen med vinduerne og indgår i et økosystem for klimakontrol. Så bliver det ikke længere noget vi tilkøber, så bliver det et krav. Og dem, der ikke er i stand til at levere sådanne produkter, de vil stå med en stor udviklingsmæssig udfordring, hvor de allerede er bagud på point, og med produkter, der ikke længere er efterspurgte.

 

 

Om Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet arbejder med at bringe den nyeste viden fra it-forskning i spil, så offentlige og private virksomheder kan udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og opnå nye forretningsmæssige gevinster med digitalisering. Alexandra Instituttet er facilitator af en række virksomhedsforløb, der skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle forretningsmodeller indenfor smart home-markedet.