<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede2

Robotten bliver snart en del af sjakket

 • IT og ny teknologi
 • Virksomhedsnyt
 • 2017-09-18
 • | Af Frank Ulstrup
 • Bjarke Falk Nielsen fra Maybe Robotics at det i løbet af fem til 10 år vil vrimle med robotter i bygge- og anlægsbranchen. Det vil betyde bedre arbejdsmiljø, nye forretningsmodeller og at hele branchen skal genopfinde sig selv.

  Om fem til 10 år vil det mange steder være en robot, der påtager sig det slidsomme arbejde med at bore huller i lofterne til f.eks. beklædning eller ophængning af armaturer. Samtidig vil en anden robot fræse mønstre i vægge, og en tredje vil løfte tunge glaspartier og andre uhåndterlige størrelser på plads.

   

  Det kan lyde som det rene science fiction, men er det langt fra.

   

  Faktisk er de fleste af robot-prototyperne ved at være udviklede og klar til at indtage alverdens byggepladser, siger Bjarke Falk Nielsen fra Maybe Robotics:

   

  - Robotten, der kan bore huller i lofter, er stort set færdigudviklet, og en pendant, der kan fræse mønstre i bygningsfacader vil vi se inden for en overskuelig fremtid. Dertil kommer robotter, der kan lave meget fine og kurvede støbeforme til industrien. De har allerede været kraftigt involveret i den nye Kirkbi bygning i Vejle. Så ja, robotterne kommer ikke – de er her faktisk allerede, og i fremtiden vil de blive endnu flere, siger Bjarke Falk Nielsen.

   

   

   

  RoboCluster

   

   

  Nyt og forbedret arbejdsmiljø

   

  Bjarke Falk Nielsen gætter på, at robotterne først for alvor vil dukke op på de områder, hvor de kan overtage ensidigt, gentaget arbejde. Dermed vil de i første omgang betyde et stort løft for arbejdsmiljøet.

   

  Men på det mere overordnede plan vil robotiseringen få meget mere vidtrækkende og positive følger for branchen, siger Bjarke Falk Nielsen.

   

  - Det vil formentlig komme til at betyde, at man inden for en tiårs periode skal til at genopfinde sig selv i bygge- og anlægsbranchen. Det skal forstås på den måde, at robotternes indtog vil resultere i nye forretningsmodeller, fordi mange processer vil blive billigere samtidig med, at kvaliteten vil stige. Dermed vil man i højere grad kunne forædle sine produkter og få en højere pris for dem. Jeg kan ikke se andet, end at det for branchen er en rigtig spændende fremtid, vi går i møde.

   

  Stiller nye krav til branchen

  Men, det er også en fremtid, hvor byggepladserne vil komme til at se helt anderledes ud, og en fremtid, der vil stille helt nye krav. Både til medarbejdere og til organiseringen på pladsen.

   

  - Der vil helt sikkert blive brug for nye kompetencer i form af opkvalificering og efteruddannelse. Dertil kommer en lidt mere konkret problematik, der handler om, at mobile robotter skal have flade, rene gulve uden forhindringer at køre på. Sådan nogle gulve er der ikke ret mange af i byggeriet i dag, smiler Bjarke Falk Nielsen og nævner, at Innovationsnetværket RoboCluster via en antropolog har lavet feltarbejde på danske byggepladser.

   

  Målet var at kortlægge udfordringerne, og kabler på kryds og tværs samt opmagasinerede byggematerialer på gulvene, var klart nogle af dem.

   

  - Det er lidt en øvelse, der går begge veje, siger Bjarke Falk Nielsen.

   

  - Robotterne skal selvfølgelig være klar til branchen, men branchen skal også være klar til robotterne. Og det er man nogle steder. En virksomhed som NCC har eksempelvis fuldstændig taget de flyvende robotter – altså dronerne – til sig. De øvrige virksomheder, vi samarbejder med har også indset, at de bliver nødt til at være åbne over for udviklingen og komme med på vognen. Argumentet er, at det er dem, der omfavner og indfører teknologien, der overlever i det lange løb, og det rationale er jeg fuldstændig enig i, lyder det fra Bjarne Falk Nielsen.

  Anbefalede artikler