<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
solceller over motorvej

Anlægsbranchen skal også lære at beregne LCA

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Veje og Infrastruktur
 • IT og ny teknologi
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-08-31
 • VEJ-EU er i fuld gang med at klæde anlægsbranchen på i ’livscyklusanalyser’ på infrastrukturprojekter. InfraLCA ligger allerede frit på Vejdirektoratets hjemmeside, og på Vej-EU's kurser kan man lære at bruge det fra A til Z.


  InfraLCA er et værktøj til at opgøre klimaaftrykket af infrastrukturprojekter, og det ligger frit tilgængeligt på Vejdirektoratets hjemmeside, så alle i sektoren kan arbejde i det. Men ønsker man få tips til, hvordan man kan anvende det i sit daglige arbejde, tilbyder Vej-EU også kurser i værktøjet.

   

  Specialkonsulent i Vejdirektoratet Christian Axelsen er en af spydspidserne i vejsektorens kurser om klimaaftryk, og han har i regi af Vejsektorens efteruddannelse, VEJ-EU, allerede gennemført flere InfraLCA-kurser. Og der er flere på vej i samarbejde med de skarpeste eksperter på området.

   

  - Alle er blevet klar over, at der er kommet nye klimakrav, og mange sætter sig godt ind i stoffet. Vi er allerede godt i gang med InfraLCA til klimaanalyser af den danske anlægsbranche. Med InfraLCA kan vi  opgøre de aktuelle CO2-udledninger og effekten af CO2-reducerende initiativer, fortæller Christian Axelsen i en pressemeddelelse.

   

  På kurserne bliver man introduceret til InfraLCA i en række forskellige cases, hvor man ser på de nødvendige data og tolkning af resultaterne.

   

   

  InfraLCA bør være i fokus

  VEJ-EU satser på at klæde infrastrukturbranchen på, så branchen på bedste vis kan leve op til de klimaambitioner, der stilles i fremtiden.

   

  - InfraLCA vil blive et primært fokusområde på linje med VEJ-EU’s vedholdende arbejde med certificeringskurser i sikkerhed på vejene, siger sekretariatschef Eva Kartholm, VEJ-EU.

   

  Brugen af InfraLCA vil blive udbudt som virtuelle kurser via Teams og henvender sig til alle, der arbejder med anlæg og infrastruktur. Kommunerne har blandt andet vist stor interesse for at tilegne sig de nye klimaværktøjer.

   

  - Kommunerne er et meget vigtigt område, da de har ansvaret for mange kilometer veje og løbende arbejder med den borgernære infrastruktur, som fylder meget, og derfor også har stor effekt på det nationale klimaregnskab, understreger Christian Axelsen.


  vej-eu
  Anbefalede artikler