<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AJG Architects: Fremtidens boliger skal være klar til ændringer
AJG Architects: Fremtidens boliger skal være klar til ændringer

AJG Architects: Fremtidens boliger skal være klar til ændringer


Byens og borgernes behov ændrer sig over tid. Det betyder også, at fremtidens boliger skal være mere fleksible og kunne ændre form og størrelse. AJG Architects viser vejen mod fleksible og foranderlige boliger med bl.a. pavillonen N-State og mikrohuse i USA.

Hvad nu hvis det er muligt at skalere og omforme sin bolig alt efter ens skiftende behov gennem livet? Og hvad hvis byernes bygninger fra starten er tænkt som ikke-permanente enheder, der senere kan ændres til nye bo- og bymæssige formål – vel at mærke på bæredygtig vis?

 

Fremtidens fleksible boliger

Det er slet ikke et futuristisk sci-fi scenarie, men en tankegang, der allerede er virksom med midlertidige, modulopbyggede boformer. Det gælder den såkaldte N-State fra AJG Architects i et ”så tværfagligt samarbejde som overhovedet muligt” med internationale udviklere, bygningsingeniører, arkitekter og teoretikere. Under det internationale symposium PRIX BLOXHUB Interactive i maj 2019 opførte tegnestuen således træpavillonen N-State, der indvarsler en anderledes tilgang til midlertidigt byggeri:

 

- N-State imødegår det øgede behov for hyppige og hurtige ændringer i fremtidens boformer i storbyen. Der er brug for større fleksibilitet i moderne boliger, der ikke længere bare fungerer som statiske objekter, men snarere som et knudepunkt i det netværk, der er vores hverdagsliv. Et netværk, der både består af møblering og teknologiske systemer, der forlænger, forbinder, forstærker, udvider og udfordrer, siger Thomas T. Jensen, arkitekt og partner i AJG Architecs.

 

 

 

Stabil pavillon, der nemt kan omformes

Mere konkret betyder det, at N-State er konstrueret som et modulsystem med i princippet uendelige kombinationsmuligheder. Indtil videre findes der fem forskellige, simple modultyper. Modulerne er fremstillet af CNC-skåret krydsfiner og sammensættes med spændingskabler, hvilket skaber stabile søjler eller spær. Men enheden er samtidig også tænkt ikke-permanent:

 

- Man kan løsne spændingskablerne, demontere modulerne og ændre på den overordnede form, uden at der går materiale til spilde. Den er designet til at imødekomme hyppige ændringer, og for de udførende er det meget nemt og hurtigt, da modulsystemet er dimensioneret til, at blot to mand kan klare opgaven, fortæller Kasper Ax, arkitekt og partner hos AJG Architects.

 

Byens behov ændrer sig

N-State er blot ét af tegnestuens projekter, der alle understøttes af det samme fokus på fleksibilitet, bæredygtighed og ressourceforbrug. Kasper Ax pointerer, at der i Danmark ofres meget opmærksomhed på selve materialerne i forhold til bæredygtighed. Og at de fleste arkitekter planlægger ud fra de overordnede funktionelle krav efter den klassiske, modernistiske devise om Form Follows Function.

 

- Men bygningernes formål og byernes behov ændrer sig med tiden, så det skal formen også kunne. Man er nødt til at kigge på hele bygningens livscyklus og indtænke fra starten af planlægningen, at en bygning skal kunne ændre form og størrelse.

 

- Ellers ender det næsten altid med kompromiser, hvor man må gå ned i levestandard, fordi boligen f.eks. er blevet for lille til behovet. Men hvis man indtænker både at kunne adskille, samle, genanvende og omforme fra start, er der andre muligheder, siger Kasper Ax, mens Thomas T. Jensen supplerer:

 

- Der er mange skalaer. Princippet gælder både for den enkelte familie eller enkeltperson. Men også oppe på by-niveau, som vi bl.a. ser det i København, hvor mange bygninger går fra industri til boliger. Det bliver enormt dyrt og betyder materialespild, hvis tankegangen ikke er tænkt ind fra start.

 

- Det er måske spekulativt, men i fremtiden kunne man også forestille sig, at man i stedet for at købe byggemodulerne lejer dem med pant på – så de efter endt brug kan leveres tilbage og genbruges, tilføjer Kasper Ax.

 

 

 

Mikrohuse og mobile boliger i USA

Også i USA har AJG Architects søsat en række projekter, der indtænker visionen om de foranderlige og ikke-permanente bygninger. Tegnestuen laver således CNC-skårede mikrohuse over hele USA, som designes i København og derefter produceres i upstate New York.

 

- Vi har bl.a. lavet en masterplan for ”Village Hope” – 65 CNC-skårede mikrohuse specielt til seniorboliger i Pennsylvania. Her indtænker vi idéen om, at vi, når vi bliver ældre, har ret til selvbestemmelse i forhold til vores måde at bo på, og at det derfor skal være billige, hurtige og rentable huse.

 

AJG Achitects arbejder også med en idé om, at det i nogle tilfælde kan være en fordel, hvis midlertidige huse kan være mobile. Uden at der går trailerpark i den – men med en vis form for mobilitet. Tegnestuen søger desuden fondsmidler, leder efter iværksættere, der kan opgradere og skalere op, og har indgået et samarbejde med KU’s afdeling for skovbrug, da træ ifølge tegnestuen er et mere fleksibelt materiale end f.eks. beton og mursten.

 

Teknologi og bæredygtighed

- Grundlæggende er byggebranchen stadig en af de mindst digitaliserede. Vi er derimod en meget teknologisk virksomhed og vil gerne pege på nye muligheder, som teknologi og digitalisering giver i forhold til alternative måder at tænke fremtidens boliger på – billige boliger, der kan skilles ad som en del af vores filosofi om bæredygtighed med træ og ”Life Cycle Analysis”.  

 

Som en del af sit ”proof of concept” står pavillonen N-State nu i sin ”4. state” på Københavns Universitet.