<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
2012_10_12_BAR_Kronborg063

Vitaminindsprøjtning til arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder

 • Byggepladsen
 • Byggeriets udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2021-11-02
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Fra 1. november vil BFA Bygge og Anlægs konsulenttjeneste rykke ud til branchens virksomheder med et nyt koncept.

  Konceptet skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne med fokus på kultur- og adfærdsændringer. Virksomhederne får gratis konsulenthjælp til at iværksætte arbejdsmiljøtiltag der er integreret i den daglige drift og direkte tilpasset deres behov og styrker.

   

  Formandskabet for BFA Bygge og Anlæg, står bag initiativet og fremhæver, at det er helt essentielt at tilbyde konkret hjælp til selvhjælp direkte ude hos branchens ledelser og medarbejdere. Dee håber, at virksomhederne griber muligheden og inviterer konsulenttjenesten på besøg og iværksætter aktiviteter, der kan fastholde og styrke et godt arbejdsmiljø. Og de giver initiativet disse ord med på vejen.

   

  - Det er nu tid til at prøve noget nyt, hvor vi ønsker at støtte arbejdspladserne i at opbygge en kultur med god adfærd ift. sikkerhed og sundhed, siger Mette Møller Nielsen, næstformand i BFA Bygge og Anlæg. Konsulenterne i den nye konsulenttjeneste har fokus på virksomhedens aktuelle udfordringer og på at løsninger så vidt muligt bliver en del af driften. På den måde tilpasses indsatsen behovene på den enkelte virksomhed.

  2014_11_21_BAR_Mærsk_Uni_Bygning_004

   

  Klingenberg Anlæg & Kloak A/S er som nogle af de første i gang med et forløb med den nye konsulenttjeneste.

   

  - Vi har haft det første besøg af konsulenttjenesten, hvor vi besluttede at arbejde med vores kemiske risikovurderinger. Blandt andet skal de integreres i vores digitale kvalitetssikringssystem. Vi er opmærksomme på at understøtte vores folk i at gøre tingene på en ny og bedre måde og få det ind i vores arbejdsgange. Vores mål er en endnu bedre sikkerhedskultur og større effektivitet, siger partner Jesper Fohlmann.

   

  Et forløb består af tre besøg fra BFA Bygge og Anlægs konsulenttjeneste. Imellem besøgene arbejder virksomheden typisk med en eller flere konkrete arbejdsmiljøaktiviteter over nogle måneder.

   

  - Med konsulenttjenesten støttes virksomheder i tiltag, som direkte eller indirekte er med til at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. Det kan f. eks. være at få styr på kemien, brug af et nyt teknisk hjælpemiddel til løft, eller at få arbejdsmiljøet ind i ordremodtagelsen, siger Flemming Hansen, formand for BFA Bygge og Anlæg.

   

  Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk og er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Læs mere og bestil et besøg på ww.bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/ eller ring på 72 17 00 13.

   

  BFA Bygge og Anlæg har fået 12,65 mio. kr. til bl.a. en konsulenttjeneste, som yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen. I godt to år skal branchens aktører sammen med virksomhederne arbejde for at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har fastsat nye mål og pejlemærker for arbejdsmiljøet på netop disse tre områder. I bygge-anlæg er alle brancherne udvalgt til den ekstraordinære indsats.

   

  Anbefalede artikler