<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Nuuk - Foto 1920
Annonce

Veloverstået milepæl i lufthavnsbyggeriet i Nuuk

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • Byggeprojekter
 • 2023-03-23

  En stor milepæl på lufthavnsbyggeriet i Nuuk blev nået i efteråret 2022, da den nye sydlige landingsbane blev ibrugtaget. Det videre arbejde for Munck Gruppen fortsætter ufortrødent i både Nuuk og Ilulissat.

  Milepælen var vigtig, da ibrugtagningen af den sydlige landingsbane betyder, at den gamle bane kan fjernes, og arbejderne med den nye nordlige banehalvdel kan videreføres 

   

  Hvad sker der på Nuuk projektet

  Arbejderne med den nordlige banehalvdel og dermed også færdiggørelsen af den 2200 meter lange nye landingsbane gik i gang umiddelbart efter ibrugtagningen af den nye sydlige bane.

  Boring og sprængningsarbejderne på fjeldet ”Lille Malene” pågår p.t., hvor der sprænges fjeld, som skal bruges til opbygning af banedæmningen for nye nordlige banehalvdel.

  Nuuk - Foto 2_1600Nuuk


  I løbet af de næste måneder genoptages arbejderne med produktion af materialer til de resterende belægningsarbejder, stålarbejderne for indflyningskonstruktionerne, etablering af føringsveje for banebelysning m.v. samt belægningsarbejderne på forpladserne ved de nye terminal – og servicebygninger samt på rulleveje.


  Den nye nordlige banehalvdel er allerede godt undervejs og konturerne ses allerede nu meget tydeliget i landskabet og ses tydeligt når man kører på den nye forlagte vej Siaqqinneq som smukt ligger langs vandkanten til Nuuk-fjorden – her ses også den nordlige stålkonstruktion for det nye indflyvningslys, hvor størrelsen af stålkonstruktionen bliver meget tydelige når man kører under den op til 70 meter høje gitterkonstruktioner.  

   

  Nuuk - Foto_1600

   

  Hvad sker der i Ilulissat

  Konturerne af den nye landingsbane samt forpladsområdet for de nye lufthavnsterminal- og servicebygninger begynder at være meget tydelige i landskabet.

  Boring – og sprængningsarbejderne pågår og Munck Civil Engineerings sprængstofleverandør EPC har mobiliseret deres MEMU setup, så produktion kan intensiveres henover den nærmest tid. (Ilulissat foto 2).

  Indbygningen af det sprængte fjeld pågår primært i dæmningen for den nye 2200 meter lange nye landingsbane samt i kystsikringen (Ilulissat for 3 og 4), som etableres uden på den nyetablerede banedæmning som sikring mod havet.   

  Etableringen af culverts og grøfter for afvandingen videreføres og i løbet af 2023 vil produktionen af materialer til belægningsarbejderne samt etableringen af føringsveje for banebelysning m.v. op startes.

   

  Ilulissat - Foto 1_1600Ilulissat


  International bemanding

  Til trods for at vinteren stadig har sit faste tag i det grønlandske, og der indtil for ganske nyligt har været temperaturer under minus 30 grader, så fortsætter produktionen på begge projekter. Henover vinteren har bore – og sprængningsarbejderne samt flytning og indbygning af det udsprængte fjeld i de nye banedæmninger kunnet videreføres (Ilulissat foto 5) – det har betydet vigtig fremdrift i produktionen og det har betydet, at man har kunnet fastholde grundstammen af Muncks medarbejdere, hvilket har stor betydning, når produktiviteten skal intensiveres henover det nært forestående forår.

  Muncks medarbejdere kommer fra det meste af verden, og p.t. er medarbejdere fra 32 nationaliteter beskæftiget på de to projekter – der er medarbejdere fra Grønland, Europa, Asian, Afrika og Sydamerika, så det er en sammensat gruppe af medarbejdere med mange forskellige kulturelle baggrunde. Men samarbejdet på tværs af de forskellige kulturer og nationaliteter går rigtig godt, og alle forstår at arbejde sammen om løsningen af opgaven med at bygge de nye landingsbaner – det er meget tilfredsstillende at se, og det er ligeledes ganske imponerende at se, hvordan medarbejderne tackler det at arbejde under de til tider meget krævende klimatiske forhold.

  P.t. er bemandingen på ca. 125 medarbejdere på hvert projekt, men henover de næste 2-3 måneder vil bemandingen stige med 20-30 medarbejdere på hvert projektet. Henover foråret og sommeren vil produktionen på begge projekter køre på maksimal kapacitet med produktion 24 timer i døgnet 6 dage i ugen.

  Anbefalede artikler