<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Capture

Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv.

Future Greenland 2022: Vigtige pointer om byggeriet på Grønland

 • Byggeriets udvikling
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2022-10-10
 • | Af Gudrun Henrysdóttir
 • Ved årets Future Greenland erhvervskonference blev der både talt om de negative og positive sider af bygge- og anlægsområdet. Vi skal bevæge os fra at tale om potentiale til at handle, siger direktøren for Grønlands Erhverv.

  På erhvervskonferencen, Future Greenland, som afholdes hvert andet år, blev der under overskriften:

  En ny vækstdagsorden – hvad skal der til – fra vision til handling? talt om bygge- og anlægsområdet i Grønland, hvor man lige nu oplever at stå imellem en positiv udvikling i byggeriet og negativ stopklods i form af mangel på arbejdskraft.  DSC4734 E portrait 20Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv.


  - På den negative side er der nogle udfordringer ift. adgang til arbejdskraft, og det hæmmer selvfølgelig byggeriet.

  Vi er også hæmmet af højere omkostninger til byggematerialer lige for tiden.

  På positiv siden er der en masse byggeprojekter undervejs, hvor bl.a. de store anlægsprojekter på de tre nye lufthavne er med.

  Derudover har Grønland et stort behov for vedligeholdelse af den offentlige boligmasse, som vi håber bliver sat i gang, og som kan være med til at holde branchen i gang, fortæller Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv.  Udfordringerne på arbejdskraft betyder, at man på den korte bane arbejder med at få styrket de nuværende fast track ordninger til at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

  På længere sigt arbejdes der med at få flere unge i Grønland til at tage en håndværksmæssig uddannelse for at imødegå behovet for arbejdskraft.

  Her har man de samme udfordringer som i Danmark og resten af Norden, der kræver en norm- og kulturændringer, før flere unge kan spejle sig i branchen.

  Dog så er håbet i Grønlands Erhverv, at byggeriet kan blive en katalysator for at skabe en god tilværelse for nogle mennesker gennem selvopretholdelse og uddannelse.

   

  Fra vision til handling

  Christian påpeger, at man er nået der til hvor alt det gode potentiale skal mobiliseres ud i handlinger. Det betyder bl.a., at der åbnes op for nye muligheder for private investorer til at øge efterspørgslen.

  Som det ser ud nu, er langt størstedelen af alle bygge- og anlægsprojekter offentligt finansieret, men der er et behov for private investorer også, siger han.

  I mellemtiden er det vigtigt, at det offentlige er med til at skabe de nødvendige rammer, herunder infrastruktur, som forudsætning flere bygge- og anlægsprojekter.  Erhvervskonferencen arrangeres af Grønlands Erhverv, som støttes op af de 400 deltagere, hvoraf mange er sponsorer af konferencen.

  På de to dage, Future Greenland afholdes, bidrager de mange deltagere for ind- og udland med oplæg og diskussioner med det formål at dele erfaring, viden og synspunkter med hinanden.

   

  Turisme var blandt emnerne på dagsorden og er endnu en mulighed for udvikling af spændende projekter, som opførelsen af de nye lufthavne er med til at understøtte.

  På konferencen blev talt om de følgeinvesteringer af hoteller, restaurationer og andre aktiviteter, som kommer med en øget turisme, bl.a. med Færøerne som case, hvor man eksempelvis har udvidet landingsbanen og opført flere hoteller i hovedstaden.

   

  - Følgeinvesteringer er noget som optager os meget i Grønland lige nu, hvor diskussionen går på de ting, der skal skabe efterspørgsel.

  Fordi lufthavnen i sig selv giver ikke turister, men den gør os klar til at skabe den efterspørgsel og investeringer, der skal foretages.

  Det er lidt et spørgsmål om, hvad kom først: hønen eller ægget? Men der er potentiale for nogle spændende aktiviteter, fortæller Christian Keldsen og tilføjer:

   

  - Der er lige blevet bygget et stort hotel i Ilulissat af private grønlandske investorer, som er et godt eksempel på, at vi er i gang med at skabe de bedste forudsætninger for at skabe mere efterspørgsel.

   

  Spurgt til sidst om fremtiden for byggeriet i Grønland svarer direktøren i Grønlands Erhverv, at der er en moderat optimisme, og at det i det hele taget er positivt, at der er gang i byggeriet og fokus på rammerne omkring det.

   

  Anbefalede artikler