<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri. Foto af DI

Nyt samarbejde mellem Grønlands Erhverv og Dansk Industri

 • Byggeriets udvikling
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2022-06-07

  I en tid med stor global usikkerhed er der behov for at knytte endnu tættere bånd mellem Grønland og Danmark. Derfor indgår Grønlands Erhverv og Dansk Industri et nyt samarbejde, der har til formål at bidrage til bæredygtig vækst og skabe nye muligheder for virksomheder og medarbejdere.

  I kølvandet på den internationale konference Future Greenland i Nuuk i naj, indgik Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri, en ny samarbejdsaftale. Den har til formål at fremme bæredygtig vækst, skabe bedre vilkår for virksomheder, nye arbejdspladser og knytte Danmark og Grønland endnu tættere sammen.

  - Dansk og grønlandsk erhvervsliv spiller afgørende roller i udviklingen af de samfund, som de er en del af – både lokalt og nationalt. Vi står begge over for nogle store samfundsudfordringer. Det gælder blandt andet i forhold til klima, sundhed, forsyning og stor global usikkerhed. Vi tror, at vi kommer bedst gennem de usikre tider ved at tackle udfordringerne i fællesskab, og at vi faktisk kan omdanne dem til muligheder, hvis vi indgår nye partnerskaber. Det er kernen i den samarbejdsaftale, som jeg er glad og stolt over at indgå på vegne af DI, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.


  Direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, understreger vigtigheden af, at det grønlandske erhvervsliv kan være på forkant med udviklingen.

  - Udviklingen går stærkt og vi skal ikke bare være med – vi skal være udviklingen. Den viden og indsigt, der skal sætte os i stand hertil, ser vi med fordel kan komme via strategiske partnerskaber, hvorfor samarbejdsaftalen med Dansk Industri er en vigtig milepæl. Med partnerskabet styrker vi både vores fokus og vores indsats til gavn for vores medlemmer i erhvervslivet. Sammen er vi stærkere, siger Christian Keldsen.


  1Konferencen Future Greenland blev afholdt 17.-18. maj i Nuuk
  2Konferencen Future Greenland blev afholdt 17.-18. maj i Nuuk
   
        Grønlands Erhverv og Dansk Industri er de største erhvervsorganisationer i henholdsvis Grønland og Danmark. Det nye samarbejde kommer til at omfatte udveksling og deling af kompetencer, viden og netværk, der skal åbne døre og skabe nye muligheder for virksomhederne og deres medarbejdere.

  - Et stærkt samfund er afhængig af et stærkt erhvervsliv – og omvendt. Med samarbejdsaftalen vil vi sammen arbejde for at skabe de absolut bedste rammer for virksomheder i Grønland. Det gælder både grønlandske og danske, der har meget at byde på, når det gælder grøn teknologi, energi, digitalisering, infrastruktur, byggeri, it-sikkerhed, fiskeri og meget mere, siger Lars Sandahl Sørensen.

  Blandt andet på byggeområdet er de to organisationer gået sammen om at sætte spaden i jorden til mere bæredygtigt byggeri. Grundstenene består af øget kendskab til de nyeste teknologier inden for eksempelvis isolering og bæredygtige byggematerialer. Også på miljøområdet og inden for forsvar og sikkerhed er der givet håndslag på tættere samarbejde.

  - Bæredygtig vækst i Grønland og i andre dele af verden er helt afgørende for os alle sammen. Vi har meget af den nødvendige teknologi og de rette kompetencer til at realisere den grønne omstilling i dag. Men intet land eller lokalsamfund kan gøre det alene. Derfor er samarbejdet et vigtigt strategisk partnerskab, hvor vi ligeværdigt bidrager til at skabe den udvikling, som vi ønsker os, og som er helt nødvendig, siger Lars Sandahl Sørensen.

  I de senere år er de globale rammevilkår blevet klart vanskeligere for danske virksomheder. Handelskrig mellem USA og Kina, en verdensomspændende pandemi, Ruslands invasion af Ukraine og alvorlige forsyningsudfordringer har skabt et nyt verdensbillede. Mange af de globale megatrends og behov viser, at Grønland med sin strategisk vigtige placering og ressourcer har meget at byde på og er attraktivt.

  - Vi har fået en ny verdensorden. Rusland er militært blevet meget aggressive, Kina er blevet meget stærk økonomisk, og USA’s rolle i verdenssamfundet har været svingende de senere år. Stormagterne agerer på nye og uforudsigelige måder, og der er behov for, at vi står endnu tættere sammen i en tid med mange ubekendte. Erhvervspolitik hænger i dag uløseligt sammen med forsvars- og sikkerhedspolitik, og her kan vi sammen bliver bedre rustet til at afværge trusler, som eksempelvis det cyberangreb, Grønland for nyligt var udsat for, siger Lars Sandahl Sørensen.

  Anbefalede artikler