<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
AWK

Centerprojektleder Anders Kjellow, Teknologisk Institut.

Uudnyttet genbrugspotentiale for træ i byggeriet

 • Materialer og Løsninger
 • Træ
 • 2024-03-13
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Vi skal udnytte træs fulde potentiale ved at sikre, at vi også kan genbruge og genanvende det. Det kræver nye upcycling-faciliteter for træ, og at genbrug af træ tænkes ind i designet af nye bygninger.

  Øget anvendelse af træ i byggeriet kan være en effektiv måde at reducere byggesektorens miljøaftryk på, bl.a. pga. træets evne til at optage og lagre kulstof. Vi ser efterhånden også flere eksempler på store etagebyggerier i Danmark, hvor man anvender bærende konstruktioner af træ som alternativ til beton og stål.

  Men vi kan opnå endnu bedre udnyttelse af træ som ressource ved at have fokus på genbrug og genanvendelse ifølge centerprojektleder Anders Kjellow, Teknologisk Institut.

  - Øget brug af træ kan bidrage til at nedbringe byggeriets CO2-udledning og spare på klodens ressourcer. Træ er en fornybar ressource, men vi skal bruge det klogt og sikre effektiv udnyttelse af træet ved muliggøre dets genbrug og genanvendelse, så træet holdes i cirkulation så længe som muligt, siger Anders Kjellow.

   

  Uudnyttet potentiale

  Ifølge tal fra Eurostat anslås det, at der årligt genereres 50 mio. ton affaldstræ i Europa, hvoraf mindre end halvdelen bliver genbrugt eller genanvendt, for det meste til spånplader. Resten ender ofte som brændsel, og dermed slutter træets levetid. Der er ifølge Anders Kjellow et uudnyttet potentiale for at genanvende en langt større del af det affaldstræ, der i dag ofte går til spilde.

  Han peger på to overordnede udfordringer, der skal takles, hvis vi skal udnytte træets fulde potentiale.

  - Først og fremmest skal vi blive bedre til at udnytte træ her og nu fra bygninger, der rives ned. For det andet skal vi designe vores nye træbygninger, så materialer og komponenter nemt og effektivt kan genbruges i fremtidige byggeprojekter, siger han.

  På Teknologisk Institut arbejder man konkret med disse aspekter i et stort europæisk innovationsprojekt, Woodcircles, der har fokus på cirkulær anvendelse af træ i byggeriet. Projektkonsortiet af 20 europæiske partnere, der også tæller de danske partnere Enemærke & Petersen samt Woodfiber, vil udvikle og demonstrere nye processer og værdikæder til opgradering og genbrug af affaldstræ fra byggepladser og nedrivning.

   

  Urbant savværk

  I projektet vil man bl.a. udvikle en prototype af et ’urbant savværk’, dvs. en form for genanvendelses- eller upcycling-facilitet, hvor affaldstræ sorteres og forarbejdes til standardiserede byggematerialer, som kan genbruges i nye byggeprojekter og dermed holdes i kredsløbet. Ideen er, at sådanne savværker kan placeres i byområder, så der er nem adgang for byggeprojekter.

  - Nedrivning af en bygning resulterer ofte i en mængde træ i forskellige former og størrelser, potentielt indeholdende metaller, kemiske stoffer eller urenheder, råd og svamp, og vi kender ikke styrken af træet. Der er behov for en ny form for facilitet, der kan håndtere sorteringen og forarbejdningen af for eksempel genbrugstræ i større dimensioner til nye, sikre produkter af høj kvalitet for eksempel til genanvendelse i bærende konstruktioner, fortæller Anders Kjellow, som er koordinator af Woodcircles-projektet.

  COLOURBOX7714366   

  Design til adskillelse

  I projektet udvikler man desuden byggesystemer af træ, der er designet til at kunne skilles ad igen og genbruges.

  - En af de væsentligste barrierer for genanvendelse af træ fra byggeriet er, at bygninger traditionelt ikke er designet med henblik på at kunne skilles ad igen og genbruges i fremtidige byggeprojekter, siger Anders Kjellow, og tilføjer:

  - Træ som byggemateriale har gode forudsætninger for at kunne genanvendes. Træ bliver ikke støbt eller svejset på byggepladsen, men samles ofte med søm, skruer og beslag. Er samlingerne udført med henblik på adskillelse, bliver det nemmere at øge genbrug og genanvendelse af træ i fremtidige projekter, siger han og understreger, at jo mindre forarbejdning af affaldstræet, der er behov for, desto større er gevinsten, både økonomisk og miljømæssigt.

  Woodcircles forventes at finde løsninger, der vil kunne øge genanvendelsen af træ i byggeriet markant og dermed bidrage til mere bæredygtigt og ressourceeffektivt byggeri. Projektet er medfinansieret af EU og løber 4 år til maj 2027.

  Læs mere om Woodcircles-projektet

  Genbrug og genanvendelse – hvad er forskellen?

  Genbrug er, når produkter bruges igen til samme formål, som de oprindeligt var udformet til. Det kan fx være indvendige døre, trægulve og bjælker. Det vil sige, at en gammel byggevare kan anvendes igen til samme formål enten uden forarbejdning eller ved mindre forarbejdning i form af f.eks. reparation, vask og rensning.

   

  Genanvendelse er en proces, hvor et brugt produkt tager ny form. Det betyder, at affaldsmaterialer omforarbejdes til nye produkter, materialer eller stoffer og bruges enten til det oprindelige formål eller et nyt formål. Det kan f.eks. være affaldstræ, der males til små fibre og bruges til spånplader.

   

  Kilde: Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

  Anbefalede artikler