<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1040982_ret_LEK

Solhusene i Albertslund

Uddannelse i praksis: Vigtigheden af lærlinge i byggeriet

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2024-05-13
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Byggebranchen står over for en kritisk mangel på faglært arbejdskraft, og for at imødekomme dette problem har syv førende entreprenørvirksomheder forenet kræfterne og introduceret et initiativ kendt som lærlingeløftet, der sigter mod at øge antallet af lærlinge markant i byggebranchen.

  Jens BacherJens Bacher, projektchef hos Nordstern


  En af de syv entreprenører er ejendomsudvikler og totalentreprenør Nordstern, der har valgt at tiltræde lærlingeløftet på trods af, at virksomheden ikke har egenproduktion. Alle lærlinge skal derfor optages hos Nordsterns tilknyttede fagentreprenører. Jens Bacher, projektchef hos Nordstern, understreger vigtigheden af initiativet:

  - Vi støtter helhjertet op om lærlingeløftet, som vi har startet med at indarbejde på alle vores renoveringssager. Det er vigtigt, at vores fagentreprenører tager lærlinge, fordi uddannelse af flere faglærte er altafgørende for vores branche. Ved at sikre, at de entreprenører vi arbejder med, ansætter minimum 14 % lærlinge, bidrager vi aktivt til en vital fremtid for byggeriet.

   

  Fagentreprenører bakker op

  Jens var projektchef på det nyligt afsluttede projekt Solhusene, hvor man inkorporerede lærlingeløftet som en del af kravene til de fagentreprenører, Nordstern entrerede med på projektet. En af de fagentreprenører, der var med på projektet fra start til slut, var SPOT Installation, som fuldt ud bakker op om visionerne bag initiativet:

  - For os er det afgørende at tiltrække og fastholde lærlinge. Vi ser det som den bedste måde at opretholde en konstant pipeline af kvalificeret arbejdskraft, fortæller indehaver af SPOT Installation Michael Karlsson:

  - For at fastholde lærlingene efter endt uddannelse lægger vi fra start vægt på at behandle dem godt og sikre, at de praktiske detaljer i deres hverdag er i orden. For eksempel forsøger vi så vidt muligt at placere vores lærlinge på projekter, der er tæt på deres bopæl, og vi har en række sociale initiativer, der skaber sammenhold og god stemning.


  SPOT Installation har i øjeblikket 13 lærlinge ansat, hvilket svarer til ca. én lærling pr. to fastansatte installatører. Det giver ifølge Michael det bedste læringsmiljø for alle parter.

  Viktor Gammelgaard, en 23-årig lærling hos SPOT Installation, er glad for hans oplevelse på Solhusene-projektet:

  - Jeg har oplevet et fantastisk samarbejde og en meget positiv stemning blandt de forskellige fag på byggepladsen. Mine kolleger fra SPOT Installation har altid sørget for at klæde mig ordentligt på til opgaverne, samtidig med at jeg har fået lov at blive udfordret med selvstændigt arbejde. Selvom det f.eks. var udfordrende at arbejde i beboede lejligheder, følte jeg mig godt klædt på til at håndtere situationerne. Det gode ved at være lærling i et så støttende miljø er, at man virkelig får mulighed for at lære og vokse både fagligt og personligt.

  Med lærlingeløftet håber parterne at sætte nye standarder for integration af lærlinge. Hidtil har normen været 3-4 % lærlinge på byggepladser uden en særlig indsats, men nu er målet altså sat til 14 %. Initiativet opfordrer hele branchen til at adoptere de nye normer og bygherrer til at stille krav om lærlinge på deres projekter, hvilket vil sikre flere lærepladser, flere lærlinge og en højere gennemførselsgrad.

  Initiativet understøttes af både Bygherreforeningen og Byggeriets Samfundsansvar.

  Anbefalede artikler