<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1050572_ret_LEK

Den nye Herlev Bymidte er færdig trods et væld af benspænd

 • Byggepladsen
 • Byggeprojekter
 • Renovering
 • 2024-01-31
 • | Af Lars Krogh
 • I fem år har kraner, stilladser og gravemaskiner præget bybilledet på hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Herlev Bymidte - et af byens vigtigste samlingspunkter - har været igennem et omfattende byggeprojekt bestående af både tilbyg, ombyg, nybyg og renovering. Nidal Al-Asadi er projektdirektør hos totalentreprenør Nordstern, og han har haft en opgave ud over det sædvanlige.

  Projektet bestod i at skabe et moderne og sammenhængende byggeri, der kan agere samlingspunkt for byens borgere. Grundlæggnede var der tre hovedområder: Selve centeret skulle udvides med mere detailhandel og flere P-pladser. Ovenpå centeret skulle der bygges to selvstændige bygninger i 6-8 etager med i alt 135 boliger. Mest prestigefyldt er det nye erhvervstårn - byens nye vartegn. Her skulle rejses en 10 etager høj bygning med flere kontorlejemål og et nyt “borger-torv”, hvor byens borgere kan få kontakt til Herlev Kommune. 

  Byggeplads midt i et center i drift

  Én bestemt faktor gjorde projektet mere end almindeligt udfordrende - nemlig at flere af butikkerne i centeret var i drift igennem hele projektet.

  - Det var virkelig en udfordring! Folk kom og handlede, som de plejede, og butikkerne skulle have el, vand og varme, vareleveringer osv. Vi skulle også være meget påpasselige med larm, og derudover var det en udfordring, at overholde alle sikkerhedsprocedurer, da reglerne angående eksempelvis flugtveje og brandsikkerhed ændrer sig i trit med, at vi bygger til og bygger om. Men vi vidste det jo fra starten, så det var noget vi kunne planlægge os ud af.

  1050509_ret_LEK

  Farvekoder på tegningerne

  For at tage højde for at butikkerne fortsat kunne være i drift, blev projektet planlagt i etaper i samarbejde med bygherren Nrep, så der kunne tages højde for eventuelle ændringer i udlejningsplaner i planlægningen.

  Kommunikation og koordinering var her alfa og omega, da det var uhyre vigtigt, at alle var 100% med på indholdet i de forskellige etaper og rækkefølgen mellem opgaverne i både projekterings- og udførelsesfasen.

  - Problemet var jo, at hvis bare ét team ikke fulgte den aftalte rækkefølge, så kunne det hele ramle. Arbejdet blev også planlagt i kæder, og vi lavede farvekoder på tegningerne, hvilket hjalp til at skabe overblik over timingen i opgaverne.

  Lettere blev det ikke, da de skulle opføre boligerne. De skulle placeres ovenpå det eksisterende center, men det krævede, at fundamentet i kælderen blev udgravet og støbt i en meget lav etagehøjde.

  - Vi skulle hejse flere store søjler ned i en lav kælder midt i et shopping-center, der var i fuld drift med folk, der var ude at handle. Det krævede lidt ekstra planlægning og påpasselighed, kan jeg godt afsløre.

  En anden faktor var det igangværende byggeri af letbanen ved siden af, der sideløbende har bygget station op ad bymidten.

  To store byggepladser op ad hinanden er dømt til at skabe problemer. Det undgik man dog ved løbende at håndtere udfordringer i tæt dialog mellem letbanen og Nordstern med deltagelse af Kommunen og Nrep.

   

  God kommunikation skabte et godt resultat

  - Selv om det også skabte udfordringer for koordineringen og for arbejdet på pladsen generelt, endte det med at gå godt, da der var god kommunikation mellem projekterne. Og faktisk er kommunikationen generelt en af de væsentligste faktorer for, at hele projektet forløb godt. Vi fik god opbakning af kommunen hele vejen igennem, Føtex og de øvrige butikker i drift var meget forstående og tålmodige og der var et godt samarbejde mellem både arkitekter, bygherre og håndværkere.

  Det er også netop kommunikation og den detaljerede planlægning mellem alle parter og det, at de brugte lang tid på at forberede sig til opgaven, at Nidal tager med fra det komplekse projekt.

  - Vi brugte faktisk et halvt år på at forberede os. Vi forudså langt de fleste af udfordringerne og indså vigtigheden af at alle mand var “on the same page” hele vejen igennem. Og det bar frugt, for det jeg er mest stolt over er faktisk, at vi ud over at komme i mål også har leveret et stykke håndværk, der er smukt at se på, og som jeg kan stå 100% inde for rent kvalitetsmæssigt. Nogle af etaperne leverede vi endda før tid.

  1050440_ret_LEK

   

  Anbefalede artikler