<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Fra-Gade-til-By-luftfoto-t

Foto af Steffen Stamp

De sidste brikker lægges til ét af Danmarks største byudviklingsprojekter

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2021-12-08
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Fotos af Niels Nygaard

  Odense bymidte har gennemgået en historisk forvandling med omdannelsen af den firesporede Thomas B. Thriges Gade til et bæredygtigt og bilfrit byrum med boliger, erhverv, kulturinstitutioner, et underjordisk p-anlæg og en letbane. Swecos byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører har været med fra begyndelsen på det kæmpemæssige byfornyelsesprojekt, der nu er ved vejs ende.

  - Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et enestående projekt. Ikke mange byer har muligheden for at skabe en ny by midt i den gamle. Jeg tror ikke, at jeg igen kommer til at arbejde på et projekt, der både omfangsmæssigt og i sin kompleksist er så omfattende.”

  Ordene kommer fra Torben Hermansen, der er ingeniør og projektleder på Swecos Odense-kontor.

  Helhedsplan_TBTHelhedsplan


  Siden 2012 har han sammen med byrumsdesignere, landskabsarkitekter og ingeniører fra Sweco været en aktiv del af byfornyelsesprojektet “Fra Gade til By”, hvis formål har været at omdanne den firesporede gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade med mere end 25.000 biler i døgnet til en ny og sammenhængende bydel med et varieret, grønt og bæredygtigt byliv. Samlet har 300 kollegaer fra Sweco været i berøring med projektet frem til i dag.

   

  En firesporede færdselsåre

  Skal man forstå det store og komplekse projekt, der er finansieret af Odense Kommune og Realdania, er man nødt til at kende sammenhængen og historien kort.

   

  Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960’erne for at modernisere Odense og skabe plads til den voksende biltrafik. Dengang var biltrafikken eksplosivt stigende, og gaderne gennem byen var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen.

  Løsningen blev den firesporede færdselsåre, der i mange år var en vigtig del af Odenses infrastruktur. Men løsningen blev også en del af problemet sidenhen; en hindring for en sammenhængende bymidte, idet gaden både fysisk og bevidsthedsmæssigt delte centrum i to. Odenses åbne sår, er det blevet kaldt.

   

  Derfor besluttede et enigt byråd i Odense i 2008 at nedlægge vejen, der dagligt lagde asfalt til ca. 25.000 biler, for at igen at smelte byen sammen. Og i stedet etablere Odins Bro (bygget 2014), så en stor del af trafikken kunne afvikles på en omfartsvej.


   

   

  Thomas B_Thrigesgade_Photo Niels_Nygaard

  Kæmpemæssigt by-puslespil


  Sweco er en del af totalrådgiverteamet, der sammen med arkitektfirmaet entasis har udarbejdet helhedsplanen for Thomas B. Thriges Gade-projektet, der omfatter et areal på 51.000 m2 og strækker sig ca. 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

   

  I området har der været arbejdet på ikke mindre end 19 byggefelter, som er blevet til fire nye kvarterer, otte nye byrum, en ny supercykelsti og etableringen af letbanen i området.

   

  - Det har været et kæmpemæssigt by-puslespil at lægge brikkerne til. Vi startede med noget så jordnært som en lille tegneserie, hvor vi illustrerede faserne i projektet og forløbet for at danne os et overblik. Det var vigtigt at gøre noget så komplekst let tilgængeligt og visuelt for at skabe en rød tråd og en fælles forståelse for alle involverede, fortæller Torben Hermansen og fortsætter:


  - Vi har været dem, der har holdt fast i alle trådene på tværs af utrolig mange grænseflader over næsten et årti. Det kræver, at man hele tiden har styr på detaljerne, er på forkant og træffer de rigtige beslutninger.

  Thomas_ B_Thrigesgade_Photo Niels_Nygaard_12


  Første opgave, der også har været én af de mest ingeniørmæssige udfordrende, har været konstruktionen af en p-kælder med plads til 1000 biler og sammenkædning af byen oppe i gadeplan. Thomas B. Thriges Gade-tunnellen, som tidligere førte to af de fire vejspor under Østre Stationsvej, fungerer i dag som nedkørsel til parkeringsanlægget fra nord. Samtidig er alle typer af forsyningsrør og ledninger - vand, kloakering, el, tele, fiber og affaldssug - blevet flyttet ud i kanten af området.

   

  Dertil deler parkeringskælderen fundament med det store Odeon musik-, teater- og konferencehus, der er blevet bygget samtidig med de øvrige projekter. Lidt længere mod syd ligger det nyopførte H.C. Andersen Hus.

   

  - Parkeringsanlægget, der strækker sig over ca. 700 meter under terræn, skulle vi dimensionere, før vi vidste, hvad der ville blive bygget oven på. Derfor er det konstruktive system i parkeringskælderen udformet, så det på én gang tilgodeser en komfortabel parkeringssituation og samtidig udgør fundamentet for de bygninger, som opføres oven på kælderen, siger Torben Hermansen.

   

   

   


  De sidste brikker lægges

  Netop i disse måneder er Swecos landskabsarkitekter ved at lægge de sidste brikker til den færdige bydel, der rummer et udpræget urbant landskab med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv.

   

  Thomas_B_ Thrigesgade_Photo_Niels_Nygaard_17
  Thomas_B_ Thrigesgade_Photo_Niels_Nygaard_19
   
   


  Historiske tværforbindelser er blevet genskabt og bæredygtig grøn infrastruktur er hovednerven i det nye byområde, der er lukket for al gennemkørende uvedkommende biltrafik. Nu skal letbanen i stedet binde Odense tættere sammen med sin strategiske placering mellem den eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse hele vejen gennem bymidten.

   

  - Det er meget tilfredsstillende at følge så stort et projekt så tæt, se det forme sig og skabe tilgængelighed for lette trafikanter, attraktion og bymæssig værdi. Det har været en fantastisk spændende udfordring, som vi som firma er vokset ind i, har lært af og har udviklet os gennem. Det viser meget fornemt, hvordan vi kan skabe helstøbte og sammentænkte projekter, når vi arbejder integreret og bringer alle fagligheder i spil, siger Torben Hermansen.


  Thomas B. Thriges Gade: Fra Gade til By

  ·      
  Areal på 51.000 m2

  ·       Strækker sig over ca. 700 meter

  ·       Et enigt byråd i Odense vedtog i februar 2008 at omdanne Thomas B. Thriges Gade til byområde. Som erstatning blev Odins Bro bygget tilbage i 2014, så en stor del af trafikken kunne afvikles på en omfartsvej.

  ·       Bygherre på ’Fra Gade til By’ er Realdania og Odense Kommune

  ·       Totalrådgiver er et team bestående af entasis, Sweco Architects og Sweco.

  ·       I hele projektet bygges der ca. 300 boliger og 500 arbejdspladser

  ·       1000 parkeringspladser under jorden

  Swecos samlede ydelser dækker bl.a. afvanding og ledninger, klimaløsninger, geoteknik, brand og redning, trafikplanlægning, konstruktioner, helhedsplaner, landskabsarkitektur, grænsefladekoordinering samt projekterings- og byggeledelse.


  Anbefalede artikler