<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Tusindvis af betonaltaner kan være i nedstyrtningsfare

 • Byggeriets udvikling
 • Nedrivning
 • Renovering
 • Sikkerhed
 • Beton
 • 2022-09-06

  Både branche og eksperter opfordrer beboere i ældre ejendomme til at få et altaneftersyn, hvis den er mere end 50 år gammel. De altaner udgør en sikkerhedsrisiko, vurderer både Christian Bøgh Jøns Nielsen, indehaver af Dansk Betonundersøgelse og Danmarks største altanvirksomhed Altan.dk.

  Altaner er et attraktivt uderum i København, hvor der kan være langt mellem grønne områder og sparsomt med haver. Derfor er der også gang i altanbyggeriet i hovedstaden, men udover de nye og moderne altaner, hænger der i København og resten af Danmark altaner, som er mere end 50 år gamle.

  - Altaner der er monteret for mere end 50 år siden, kan der være en række risici forbundet med. Dengang havde man ikke samme viden om konstruktioner og betons holdbarhed, som vi har i dag. Gamle altaner blev monteret med jern, der kan ruste - og så slider vind, vejr og tidens tand generelt på murværk og beton. Disse faktorer kan sammen danne en uheldig cocktail - og i værste fald altaner, der dratter ned, som vi desværre har set flere eksempler på, siger Christian Bøgh Jøns Nielsen, indehaver af Dansk Betonundersøgelse, der blandt andet specialiserer sig i at undersøge gamle altaner. Han arbejder sammen med altanvirksomheden Altan.dk om at undersøge, udbedre eller udskifte gamle altaner.

  Opfordring til eftersyn
  En undersøgelse fra Teknologisk Institut anslår, at der på landsplan er mellem 50.000 og helt op til 100.000 betonaltaner, som er mere end 50 år gamle. Ud fra det tal anslås at 10.000 af dem er i København, hvis hovedstaden følger landsgennemsnittet. Det kan i værste tilfælde betyde altankollapser og i værste fald personskader. Samtidig står man svagt som boligforening, da forsikringen ikke dækker denne type skader på ejendommen.

  Derfor lyder opfordringen fra Dansk Betonundersøgelse, at københavnere der bor i ældre ejendomme, får lavet et altaneftersyn.

  - I øjeblikket er der ikke nogen regler eller lovgivning for regelmæssige eftersyn, som vi for eksempel kender det fra elevatorer, der skal serviceres hvert 3. år, men altaner kan i princippet være 100 år gamle - uden at få et eneste tjek. Derfor må borgerne selv få deres altaner tjekket på eget initiativ - og det kan jeg kun opfordre til, siger Christian Bøgh Jens Nielsen, der anbefaler at få lavet et eftersyn allerede efter 30 år.  Altaneftersyn skal i fokus
  Antallet af nye altaner er eksploderet de sidste 20 år, og lejligheder med altan er samtidig i høj kurs på boligmarkedet. Hos altanvirksomheden Altan.dk mener direktøren, at der er for lidt fokus på gamle altaner.

  - Vi sætter omkring 2.000 nye altaner op hver eneste år, men jeg mener, at der er en vigtig opgave i at undersøge de tusindvis af gamle altaner, der allerede hænger i byen. Det er et område, som ikke har fået opmærksomhed, og som mange boligejere og foreninger ikke kender til. Derfor arbejder vi nu sammen med eksperter med at lave altaneftersyn og få udbedret eventuelle skader. Det kunne også tænkes, at der fra politisk side skal indføres regler for eftersyn, mener Casper Gorm Knudsen, administrerende direktør i Altan.dk.

   

  FAKTA OM GAMLE ALTANER

  Det er særligt altaner fra 1890'erne til slutningen af 1950'erne, der er i risikogruppen, og som derfor er vigtige at få besigtiget, fortæller Altan.dks direktør Casper Gorm Knudsen. Det kan være kritisk med disse altaner, for i denne periode blev altaner oftest monteret ved hjælp af udkragede udliggerjern - jern, som er støbt ind i altanens bund og ind i etageadskillelsen. Det er en fin løsning og umiddelbart uden problemer. Men udfordringerne opstår på grund af altanernes alder, da man ikke opererede med projekterede levetider i perioden 1890-1950. Siden har man fået mere viden om betons holdbarhed. Konstruktionerne udføres i dag med en projekteret levetid, hvor der stilles krav til både dæklag og betonkvalitet afhængig af, hvordan konstruktionen eksponeres.  Tre typer altaneftersyn

  1. Screening: Bygningsejer leverer BBR oplysninger for fastlæggelse af ejendommens alder mv. og giver også adgang til kommunernes digitale arkiv, hvor der evt. vil findes tegninger og statiske beregninger, der kan sige noget om altanernes opbygning.
  Derefter besigtiges ejendommen og der laves en overordnet registrering af synlige skader.

  2. Eftersyn: Bygningsejer eller beboer får udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan for deres altaner. Der foretages en grundig tilstandsvurdering af altanerne, hvilket kræver adgang til ca. 20% af lejlighederne afhængigt af ejendommens størrelse. Der foretages enkelte destruktive undersøgelser for vurdering af betonens tilstand. Der udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen, der kan bruges fremadrettet til at sikre altanernes vedligehold.

  3. Undersøgelse: Hvis man ikke kan vurdere altanernes tilstand ud fra tegninger, beskrivelser eller besigtigelser, må man foretage undersøgelser af altanerne. Disse er som regel destruktive og kræver assistance fra håndværkere. Det kan indebære ophugninger, udtagninger af borekærner i beton og mikro/makroundersøgelser af borekærner.

   

  Anbefalede artikler