<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FU92FB~1

To nye Byg-Erfa-blade om fuger

 • Tag og Facade
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Tegl
 • 2022-10-25
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg, BYG-ERFA
 • - Fuger i dag er langt mere end fugemasse, tætningsbånd og en åbning, der skal lukkes i en fart, lyder det fra Walter Sebastian, teknisk udviklingschef hos NCC. Fuger kræver mere viden, og det kan to nye Byg-Erfa blade hjælpe til.

  Byggeriet i Danmark har i mange år kæmpet med utætte fuger, særlig omkring vinduer og døre og gør det stadig. Dette på trods af, at både materialer og fagentreprenører er blevet kvalitetsmæssigt langt bedre gennem årene.

  Siden 1970erne har der været gjort mange tiltag til at forbedre både kvaliteten og holdbarheden af fuger - og ikke mindst at få arkitekter, konstruktører og rådgivere til at beskrive fugernes kvalitet og løsninger bedre og klarere – med målet om at gøre fugerne mere bygbare – dog uden at dette er kommet helt i mål.

  Fugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre_Figur 2

  Derfor udgiver Fonden BYG-ERFA nu to erfaringsblade om fuger, så fælles retningslinjer for branchen kan bidrage til et øget byggeteknisk fokus på emnet.

  - Gennem tiden har vi set mange eksempler på gode tiltag for at få dette fagområde afdækket byggeteknisk, fx de mange publikationer, der findes om fuger på dansk fra både SBi (i dag BUILD) og Fugebranchen (det tidligere Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd). Udfordringen er bare, at fuger i dag er langt mere end bare fugemasse, tætningsbånd og en åbning, der blot skal lukkes i en fart, lyder det fra Walter Sebastian, der er arkitekt, civilingeniør og teknisk udviklingschef i NCC.

  Han er en af forfatterne bag de to nye erfaringsblade om fuger fra Fonden BYG-ERFA: ’Utætte fuger omkring vinduer og døre' (ID-nr. (41) 22 08 15) og ’Fugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre’ (ID-nr. (41) 22 08 16), der kan findes på BYG-ERFAs hjemmeside.


  - Fuger er i dag langt mere komplekse og skal opfylde langt, langt flere retningslinjer end tidligere. Derfor er det vigtigt, at disse erfaringsblade fra BYG-ERFA nu er ude og kan virke i byggebranchen – hos de projekterende og på byggepladserne, siger Walter Sebastian.


  Fuger er byggeteknisk finmekanik

  Det er ikke længere nok, at fuger kun skal sikre mod vands indtrængning. De skal også kunne håndtere vand, der evt. er trængt ind og den kondens, der dannes bag den udvendige fuge. Samtidig skal de sikre mod kuldebroer og være lufttætte indvendig.

  Med andre ord kræver fuger i bygninger i dag større viden om fugens funktion, ydeevne og den bygningsfysik, der er gældende for denne bygningsdel, så der ikke kommer vand ind og ”gemmer” sig bag, over eller i særdeleshed under fugen i bundfalsen – under såvel vinduer som døre, forklarer Walter Sebastian.

  - Især tætningsprincipperne, fugetype og fugeopbygning, samt de indgående materialers egenskaber i fugen som helhed er vigtige vidensområder, som tidligere ikke fik fokus, siger han og fortsætter:

  - Fuger er i dag blevet til en form for byggeteknisk finmekanik, som kræver både indsigt i fugens virkemåde og projektering af fuger, som skal være både bygbare og holdbare – og som i særdeleshed kræver omhu hos den udførende for at der opnås god håndværksmæssig kvalitet. Og derfor er det afgørende, at hele byggebranchen kan trække på de fælles erfaringer fra forskning og praksis i Alment Teknisk Fælleseje via BYG-ERFAs fuge-blade, siger han.

   

   

  Højere bygninger, vildere vejr, hårdere eksponering

  En fuge er og skal være en aktiv og effektiv del af den samlede facades tæthed i hele fugens levetid – og er dermed også en aktiv del af bygningens klimaskærm. Fuger i dag skal derfor i langt højere grad end tidligere være sammenbyggelige med den fals og det vindue eller dør, der skal lukkes i facaden. Og i den forbindelse skal fugerne naturligvis være - og vedblive at være - både vand- og lufttætte.


  Fugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre_Figur 6Fugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre


  Det kan være noget af en udfordring, når vi bygger højere, vejret bliver vildere og bygningerne udsættes for en stadig hårdere eksponering, forklarer Walter Sebastian:

  - Det er en stor udfordring, at vor tids bygninger er blevet højere og nogle endog placeret i områder, hvor bygningerne er langt mere eksponerede. Langt de fleste høje bygninger er i dag typisk uden konstruktiv beskyttelse, fx beskyttende udhæng, og det stiller langt større krav til tætheden og kvaliteten af facadernes fuger end tidligere. Jo højere du kommer op i bygningen, jo større er påvirkningerne jo. Og så er der jo det ændrede klima med mere regn, større temperatursvingninger og vind, som jo også påvirker facaden og dermed samlingerne, i dette tilfælde fugerne, siger han.

  Materialer til lukning af fuger er i dag ikke kun fugemasse, men kan også være fugebånd og mørtel, der alle er materialer med forskellige krav til kontaktfladerne. Det er derfor vigtigt, at fugen er tæt og kan optage bevægelse uden af den grund at svigte, for at sikre vedvarende vedhæftning. Ydermere skal fugen også opfylde dagens miljøkrav til materialer og holdbarhed, forklarer han.

  - Der skal altså være styr på og forståelse for både kvaliteten og den bygningsfysik, fuger også er. Og så skal fugerne være bygbare, altså kunne udføres og udføres korrekt. Begge dele anviser erfaringsbladene om fuger fra BYG-ERFA præcist og uvildigt.

  Læs mere i BYG-ERFA erfaringsbladet 'Utætte fuger omkring vinduer og døre'

   

  Læs også mere i BYG-ERFA erfaringsbladet ’Fugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre’

   

  Anbefalede artikler