<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
49814801887_868347d528_k

Gammel Strand, Foto af Stock photo

Til sommer kan du opleve plast som bæredygtigt byggemateriale på Gammel Strand

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-02-13
 • | Indlæg af Rasmus Grusgaard, seniorkonsulent for materialer, innovation og teknologi i Plastindustrien
 • I anledning af arkitekturåret er brancheforeningen Plastindustrien blevet udvalgt til at etablere en pavillon, der skal præsentere, hvad der er muligt med plastmaterialer i byggeri og design. Mange forbinder bæredygtighed med materialer som træ, hamp og tang, men ofte performer plastmaterialer gunstigt inden for bæredygtighed, pointerer seniorkonsulent i Plastindustrien, Rasmus Grusgaard.

  I København står 2023 i arkitekturens tegn. Byen er nemlig udpeget som verdens arkitekturhovedstad af UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab.

  UNESCO er bl.a. kendt for sin verdensarvsliste over bestemte steder, der er blevet erklæret bevaringsværdige.

  Et af højdepunkterne i løbet af året er verdenskongressen for arkitekter, UIA, der for første gang holdes i et nordisk land og forventes besøgt af 10.000 professionelle fra byggebranchen.

  Kongressen finder sted fra 2. til 6. juli i Bella Center, og gæsterne tæller mange arkitekter, men også ingeniører, developere og andre beslutningstagere fra byggeriet.

   

  04102018Plast705Rasmus Grusgaard, seniorkonsulent for materialer, innovation og teknologi i Plastindustrien

   

  Som en del af kongressen etableres en række pavilloner i det københavnske byrum. Pavillonerne har til formål at demonstrere bud på løsninger, der forholder sig til kongressens temaer:

  SUSTAINABLE FUTURE og LEAVE NO ONE BEHIND. Emnet bæredygtighed forventes at få mest opmærksomhed, da hele byggebranchen er optaget af at omstille byggeriet hen imod lavere klima- og miljøpåvirkning.

   

  Plastindustrien er sammen med tegnestuen Terroir blevet udvalgt til at etablere en pavillon, der skal præsentere, hvad der er muligt med plastmaterialer i byggeri og design.

  For selvom mange forbinder bæredygtighed med såkaldt biogene materialer - for eksempel træ, hamp og tang - eller traditionelle mineralske materialer - så som beton og tegl - kan en gunstig performance inden for bæredygtighed ofte gemme sig i plastmaterialernes verden.

  Det har Brancheforeningen Plastindustrien fået til opgave at demonstrere i pavillonen.

   

   

  Plast – et bæredygtigt byggemateriale

  Plast er, i modsætning til de øvrige materialer, fuldstændig syntetisk og menneskeskabt og dets forholdsvis korte historie betyder at menneskeheden stadig skal lære at bruge – og ikke mindst genanvende og genbruge – materialerne på en god måde.

  Den store anvendelse af plast, der allerede foregår, betyder også, at behovet for at fremstille ny, jomfruelig plast mindskes og at genanvendt plast er ved at blive en stor ressource, der er til rådighed for byggeriet.

   

  PP rendering dag
  Rendering af Plastic Pavilion – Building Sustainable Societies – af Terroir
  PP rendering nat
  Rendering af Plastic Pavilion – Building Sustainable Societies – af Terroir
   
   
  Anvendes genanvendt plast som byggemateriale, og sørger man for at produktet atter kan genanvendes efter endt brug, er man langt med at levere bæredygtige løsninger til byggeriet.

  For tiden sker der således en stor omstilling og mange nye produkter helt, eller delvist baseret på genanvendt plast, ser dagens lys.

   

  Mange arkitekter og ingeniører er bekendt med materialerne i de mere funktionelle anvendelser, så som installationer til vand og strøm, isoleringsmaterialer, membraner, lim og fuger.

  I fremtiden forventes plast også at gøre sit indtog i mange flere synlige og strukturelle anvendelser. Noget af det, Plastindustrien vil vise frem på Gammel Strand, er da også eksempler på produkter, der demonstrerer nye bud på plast-æstetik. Line Barfod, teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune, skriver:

   

  - Vi skal vise alt det gode, som København står for: De mange smukke gamle og nye bygninger, den bæredygtige byplanlægning og vores ambitiøse arbejde med at gøre hovedstaden CO2-neutral. Samtidig skal vi bruge anledningen til at drøfte med hinanden og alle de mange gæster, der kommer til byen, hvordan vi kan finde nye løsninger på de akutte udfordringer, som alle verdens byer står med lige nu.

   

  Det globale perspektiv, som interesserer både UIA og UNESCO, er særlig relevant for mange af Plastindustriens virksomheder, der i forvejen eksporterer store dele af deres produktioner og allerede nu har styrkepositioner inden for flere af de områder, der adresseres når teknik- og miljøborgmesteren udtaler sig.

   

  UIA_logo  Plastindustriens pavillon bærer navnet ’Plastic Pavilion - Building Sustainable Societies’ og er åben for offentligheden på Gammel Strand i 4 uger, fra d. 19. juni til d. 14. juli.
  Udstillingen vil kunne opleves af alle og ledsages af et arrangementsprogram om plastmaterialernes bæredygtighed.

  Programmet har fire hovedtematikker: 1) Plastics in Green Urban Living, 2) Sustainable Architecture & Construction – impossible without plastics? 3) The role of Plastics in Shaping Green Societies og 4) Beautiful Plastics - Circular Interior Design & Objects. De fire tematikker beskæftiger sig med plast i forskellige skala, fra designobjekt til samfundets infrastruktur, og byder på daglige arrangementer under UIA.

   

   

  Anbefalede artikler