<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
_R5Q8335

Foto: Hans Søndergård

DI Byggeri: Der skal genanvendes mere plast fra byggeaffaldet

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2022-02-09
 • | Indlæg af Elly Kjems Hove, souschef i DI Byggeri
 • Folketinget har vedtaget en klimaaftale på affaldsområdet, hvor målsætningen bl.a. er, at bygge- og anlægssektoren skal sortere 25 % af plastaffaldet til genanvendelse i 2025 og 75 % i 2030. Souschef i DI Byggeri Elly Kjems Hove peger på kommende initiativer, eksempelvis med fokus på take back-ordninger, mærkning af plasttyper og nye typer af sortering, der fremmer genanvendelsen.

  Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2020 en aftale om at plast skal udsorteres fra affaldet og genanvendes i stedet for at gå til forbrænding. Tre sektorer skal være spydspidser i arbejdet. Restaurationsbranchen skal reducere take-away plastemballager med 50 % i 2026, mens landbruget og bygge- og anlægssektoren skal udsortere mere plast fra deres affald og sikre, at det bliver genanvendt og ikke brændt.

   

  Målet for bygge- og anlægssektoren er, at en fjerdedel af al plast i affaldet skal genanvendes i 2025 og i 2030 skal hele 75 % af plasten i affaldet genanvendes. For at nå målet bliver det nødvendigt med en bedre af sortering af affaldet eller helt at undgå, at plast ender i affaldscontaineren.

   

  Det vurderes, at der er mellem 25.000 og 30.000 tons plast i byggeaffaldet. Af dette indsamles ca. 6.000 tons, så der er behov for en række initiativer og et langt større fokus i branchen på håndteringen af affaldet, hvis det skal kunne lade sig gøre at nå målene.

   

  Dansk Industri er sammen med Miljøstyrelsen, Plastindustrien samt en række nøgleaktører i branchen i færd med at udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan byggeriet kan opfylde sin del af målsætningen. Handlingsplanen, som ventes klar i februar 2022, vil komme til at indeholde en række forskellige initiativer. Initiativer, som især vedrører de processer i byggeriet, hvor affaldet produceres, men også forslag til fremtidige håndteringsløsninger.

   

  Blandt de udfordringer, der ses på, er plast fra udtjente byggekomponenter, som ender i affaldscontaineren i forbindelse med nedrivning eller ombygning. Der er emballage, som f.eks. folier og der er fraskær på byggepladserne. På løsningssiden er det bl.a. de såkaldte take back-ordninger, mærkning af plasttyper, anderledes sortering, der fremmer genanvendelsen, der skal ses nøjere på,

   

  Når handlingsplanen er klar og godkendt, forestår der et større arbejde for at sikre, at der sker en ændring i affaldshåndteringen i praksis.

  Anbefalede artikler