<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
20221007_150714

CleanSpace2 er let at betjene og vejer stort set ingenting. Og så kan det kombineres med både skæg og briller

Test af CleanSpace2-turboværn

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Værktøj
 • TIL HÅNDVÆRKEREN
 • Test af værktøj, varevogne og udstyr
 • 2022-12-05
 • | Af Frank Ulstrup

  Den nakkemonterede overtryksrespirator fra CleanSpace Respirators er let og enkel at bruge. Og så leverer den kun den mængde luft, der er brug, hvilket forlænger batteritiden.

  Hvad er værdien af et godt helbred?

  Det er måske et passende spørgsmål, hvis man kvier sig ved prisen på et godt åndedrætsværn, eller hvis man rent faktisk har et hængende, men bare ikke får det brugt.

  Bygge & Anlægsavisen har i dette nummer set nærmere på det australske produkt, CleanSpace2 turboværn fra leverandøren iTools:

  CleanSpace2 er et såkaldt aktivt åndedrætsværn – også kaldet en overtryksrespirator, hvor en motor trækker luft ind gennem et filter, og sender det videre ind i masken. På den måde er der altid overtryk i masken, så forurenet luft ikke finder vej gennem eventuelle lækager mellem maske og ansigt.

  Overtrykssystemet er selve essensen i et turboværn og går således igen på tværs af forskellige fabrikater. Men der er en række andre features, der adskiller CleanSpace-teknologi og design fra andre turboværn på markedet.

  Følger åndedrættet

  Det første er, at der er indbygget en sensor, der måler lufttrykket i masken 100 gange i sekundet. Det betyder, at motoren ikke pumper unødvendigt meget luft ind i masken, hvilket kan være generende og desuden resultere i forkølelse.

  Motoromdrejningerne og dermed lufttrykket følger i stedet brugerens åndedræt, så omdrejningstallet øges, når vejret trækkes ind. Dermed forhindrer teknologien ikke bare, at der pumpes unødvendigt meget luft ind, den giver også lithium polymer-batteriet en kapacitet på helt op til otte timer. CleanSpace Respirators kalder selv princippet for et ”demand flow system”.

  Motor – lige i nakken

  Et andet forhold, der adskiller CleanSpace2 fra andre brands, er motorenhedens placering.

  Hos de fleste sidder den ved brugerens lænd, og holdes på plads af et mavebælte. Motorenheden er så forbundet til masken eller hætten ved hjælp af en slange, der hænger ned ad brugerens ryg.

  Hos CleanSpace Respirators er ingeniørerne gået en helt anden vej. Her har man for at øge bevægelsesfriheden placeret motor og filter bag brugerens nakke. Det får hele setuppet til at veje mindre end 500 g, og forhindrer samtidigt, at diverse genstande griber fat i slange og bælte.

  20221007_145913

  Overraskende tæt

  CleanSpace2 kommer med en hovedsele og med to nakkepuder, der gør det muligt at justere hele opsætningen individuelt. Dertil kommer naturligvis, at de to gummibælge, der forbinder motorenhed og maske, kan justeres i længden.

  De mange justeringsmuligheder og det forhold, at masken er fremstillet i en meget blød silikone, giver overraskende stor tæthed. En tæthed som undertegnede, der både har briller og skæg, ikke er forvænt med.

  Lækager kan høres

  Dertil kommer også en tryghed i den lyd, som motorenheden afgiver. Opstår der en læk mellem masken og brugerens ansigt, vil omdrejningstallet med det samme stige, og det kan høres. Altså ved man, at hele opsætningen bør justeres.

  Dermed også sagt, at motorlyden er relativt kraftig, og at den måske kan være generende i længden. På den anden side vil man helt sikker ikke registrere den, hvis værnet f.eks. anvendes under arbejde med en vinkelsliber eller lignende.

  Enkel betjening

  Om betjeningspanelet er der kun at sige, at det er såre enkelt. Et enkelt tryk på ON/Off-knappen bringer systemet i standby-tilstand – dog uden at motoren starter. Det gør den først – og helt automatisk, når brugeren tager den første indånding og trykket i masken dermed falder.

  På samme måde stopper motoren af sig selv og overgår til standby-tilstand, når masken tages af. Efter tre minutter deaktiveres hele systemet.

  Ud over den obligatoriske batteriindikator er CleanSpace2 udstyret med en filteralarm, som både blinker og bipper, når filteret har mindre end 15% levetid tilbage. Med en medfølgende studs er det desuden muligt at lave en såkaldt flowtest og dermed få et indtryk af filterets tilstand.


  2000 gange renere

  CleanSpace2 er certificeret med P3 TM3-filtrering, hvilket giver en nominel beskyttelsesfaktor på 2000. Det betyder kort og godt, at luften inde i masken er 2000 gange renere, end udenfor, og at den maksimale tilladte lækage er på 0,05%.

  Det betyder også, at man med CleanSpace2 eller et andet lignende turboværn er godt beskyttet, og at man forhåbentlig ikke ender som én af de op mod 250 håndværkere, der ifølge arbejdsmedicinsk forskning hvert år mister livet som følge af mikroskopisk byggestøv i lungerne.

  De tal er værd at tænke over.

  20221007_150053

  Anbefalede artikler