<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Solceller på bygningstage bør forsyne Danmark med grøn strøm

 • Energi og Energioptimering
 • Tag og Facade
 • Målbar bæredygtighed
 • Byggeriets udvikling
 • 2022-09-16
 • En ny analyse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Solcelleforening og Ingeniørforeningen, IDA viser et enormt potentiale for at udnytte tagarealer på f.eks. fabrikker, idrætshaller og lagerbygninger til at opstille solceller og producere grøn strøm.

  Tal fra Energistyrelsen viser, at alene flade tage på industribygninger vil kunne bidrage med 5,5 gigawatt inden 2030. Det tal kunne dog være væsentligt højere, hvis en række centrale benspænd for både kommuner og private virksomheder blev fjernet, lyder det fra organisationerne.

  - Danmark har brug for al den grønne strøm, vi kan skaffe, til en fremtid, hvor behovet for elektricitet stiger markant i takt med flere elbiler, varmepumper og øget brug af el i industrien. Derfor skal vi have ryddet al den uklarhed af vejen, som bremser for det oplagte bidrag, som sol fra taganlæg kan levere. Her er det vigtigt, at politikerne tager hånd om de barrierer, der er på solcelleområdet, og at vi får klare mål og handlingsplaner for udbygningen af solceller på tage, siger Laura Klitgaard, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

  TEKNIQ Arbejdsgiverne betoner vigtigheden af at høste så meget grøn strøm som muligt i en tid med både energikrise og klimaudfordringer.

  - Vi har lige nu en enestående mulighed for at gøre vores energiproduktion grønnere og samtidig vriste os fri af vores russiske gasafhængighed. Men hvis vi skal sætte fart på udviklingen, er vi nødt til at rydde op i reglerne, så de ikke direkte modarbejder udviklingen – og så bygningstage og andre erhvervsarealer nemmere kan bruges til grøn elproduktion i stedet for at ligge øde hen. De udfordringer har politikerne med vores anbefalinger gode forslag til at få bugt med, og virksomhederne er klar til at tage fat, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

  Dansk Solcelleforening opfordrer også til at trykke på speederen for at høste potentialet i solenergi fra tagene.

  - Flere solceller på tagene vil sætte tempoet op i produktionen af den grønne strøm, som vi har så hårdt brug for - allerede nu. Men det kræver politisk vilje, vi skal have ryddet op i regel-virvaret, sagsbehandlingstiden skal ned og tariffer skal til eftersyn. Og så skal vi tænke nyt. Solcellestrøm fra tage skal være noget, vi deler mellem os, og noget der skaber større engagement, så vi som samfund i endnu højere grad vinder på at solen skinner. Vi skal gøre det lettere og enklere for alle at få solceller på taget, for eksempel ved at åbne op for muligheden for at udleje sit tagareal og gøre leasing muligt, siger Flemming V. Kristensen, formand for Solcelleforeningen.

   

  10 forslag til løsninger

  1. Sæt konkrete mål i den nationale solcellestrategi.
  2. Ryd op i regel-virvaret.
  3. Solenergi skal være noget, vi deler.
  4. Sol skal kunne betale sig for kommuner og regioner.
  5. Gør det enklere at finansiere solcelleanlæg.
  6. Etablér et rådgivende videncenter. 
  7. Netselskaberne skal aktivt fremme solceller.
  8. Gennemskuelige priser.
  9. Gentænk betalingsdesign for solceller på bygninger.
  10. Sagsbehandlingen skal speedes op.

  Læs hele rapporten her

   

  Anbefalede artikler