<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
JorgenSChristensen1_1920

Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi

Nye former for samspil mellem bygning, by og forsyning forude

 • Materialer og Løsninger
 • Energi og Energioptimering
 • Danske Havne
 • 2020-05-12
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi forudser, at vores bygninger bliver mere selvforsynende med løbende fra og tilkobling på de fælles energisystemer i forhold til årstid og tidspunkt på dagen – noget vil ske manuelt og andet via øget automatisering og kunstig intelligens.

  Når man stiller Jørgen S. Christensen spørgsmålet om danske byggevirksomheder er nok fremme i skoene i arbejdet med at nedbringe energiforbruget i vores bygninger, så er han en klar fortaler for at lade udviklingen ske organisk.

   

  - Vi er stadig i opstartsfasen i den grønne omstilling, og der er mange omvæltninger undervejs. Nu har vi fået en ny regering med ambitiøse klimamål, og lige nu har coronaen måske vanskeliggjort det, men her må vi håbe på en hurtig reaktion på klimaanbefalingerne. I det hele taget har jeg stor forståelse for den måde, virksomhederne agerer på. Byggeriet arbejder med små margener, så man kan som virksomhed ikke tillade sig at bevæge sig væk fra der, hvor ens kunder er – og det er sundt nok, siger Jørgen S. Christensen og fortsætter:

   

  - Min fornemmelse er ikke, at der er andre lande, der er længere fremme på det her område. For mig er det vigtigste, at energi og ressourcer bruges mest effektivt, når man bygger. Her er der mange spændende initiativer i gang, eksempelvis at anvende regnvand i toiletterne. Der er ingen tvivl om, at de virksomheder, der griber udviklingen og tænker i helheder, har en fordel i det lange løb.

   

   

  Den dynamiske energiforsyning

  Når man ser fremad mod 2030 og den politiske målsætning om at være uafhængige af fossile brændstoffer, så vil vores el til den tid vil være 100 % baseret på vedvarende energi, ifølge ifølge Jørgen S. Christensen. Her vil sol og vind udgøre størstedelen, kombineret med energi fra biomasse, biogas mm. Ved at udnytte sol og vind betyder det, at der vil være forskel på energiforsyningen alt efter årstid og tidspunkt på dagen, hvilke vil give høje priser på nogle tidspunkter og lave tidspunkter på andre.

   

  - Vi får hele tiden billige og grønnere varme, ligesom energien udnyttes bedre og bedre. Langt størsteparten af de danske bygninger vil i fremtiden blive opvarmet af fjernvarme eller varmepumper, og her skal man tage højde for, at el-priserne vil variere hele tiden. Når en husejer køber varmepumpe, så bør man tænke fremad og måske vælge en 400 liters tank frem for en 200 liters tank. Bygningerne skal kunne håndtere udfald, hvor energien lagres, hvilket kan være via større større vandtanke eller nye typer af materialer, eksempelvis faseskiftende materialer, der kan optage meget energi inden for bestemte temperatur-intervaller, uden at temperaturen stiger voldsomt i boligen, siger Jørgen S. Christensen og fortsætter:

   

  - Bygninger vil både kunne koble sig på det traditionelle energisystem og være selvforsynende i perioder, hvor man via solceller, solfangere, vindmøller mm. selv bliver energiproducenter, som eventuelt kan udveksles med nabobygningen. Jeg er 100 % overbevist om, at vi kommer til at se nye tagmaterialer med indbyggede solceller. Lige nu er det billigere at sætte solceller op på marker, men det kommer til at ændre sig i takt med nye innovative løsninger. Til gengæld er det med indmarchen af el-biler svært at forestille sig, at en husstand kan producere nok strøm til at blive selvforsynende, men det vil blive et vigtigt supplement.

   

   

  Håndværkere skal også kende IT-siden af bygninger

  Jørgen S. Christensen fortæller, at der allerede nu produceres varmepumper (red. som foreløbig kun forhandles i Sverige), der kan optimere varmeproduktionen 24 timer frem udfra vejret og energipriser – det eneste man behøver er at give en wifi-kode.

   

  - Vi er vi jo nogle, som elsker at kunne styre alt via apps på telefonen, men man skal jo først og fremmest bo i en bygning – ikke lege med teknikken – og lige nu er det 6-10 % af danskere, som interesserer sig for gadgets, og for at få 100 % med, så skal man have smarte løsninger, som rammer den rigtige balance mellem det teknologiske og det lavpraktiske, siger Jørgen S. Christensen og slutter af:

   

  - Derfor vil der komme mere automatik og kunstig intelligens, så systemerne bliver klogere dag for dag i forhold til at styre lys, varme og ventilation. Til gengæld stiller det byggeriets virksomheder i en ny situatione, for softwaren skal opdateres, og det kræver service og vedligeholdelse. Og den virksomhed, som sælger eller installerer en løsning, skal også være der til at servicere. Det er vigtigt, at VVS'ere, elektrikere og tekniske installatører forstår app-delen også – det er en del af deres forretning nu. Især for de små virksomheder er det vigtigt, at de gør sig klar til at kunne rådgive om og service IT-siden også – det dem, der skal tale med husejerne.

  Anbefalede artikler