<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

HOFOR er i gang med danmarkshistoriens største drikkevandsprojekt

 • Anlæg
 • Energi og Energioptimering
 • VVS
 • 2019-09-16
 • | Af Tim Panduro

  I 2025 vil 75 % af drikkevandet i hovedstadsområdet være blevet blødgjort – samtidig bygger HOFOR en lang række vandværker i det, forsyningsselskabet kalder for danmarkshistoriens største projekt nogensinde indenfor vandforsyning.

  Når vandet fosser ud af vandhanerne i forsyningsselskabet HOFORs dækningsområde, kommer det med en uønsket sideeffekt. Masser af kalk – og dermed tilkalkede armaturer og brusekabiner og vaske- og opvaskemaskiner, der får forkortet levetid hjemme hos forbrugerne. I de otte kommuner, som HOFOR leverer til – inklusive København – er hårdhedsgraden hård eller meget hård. Men det er HOFOR i fuld gang med at lave om på, fortæller Erling Vincentz Fischer, der er projektchef for vandværker og blødgøring hos HOFOR.

  - Processen med blødgøring er startet på grund af kundeønsker, og en forbrugerundersøgelse understregede, at forbrugerne var positive eller meget positive indstillet til blødere vand. Men det skulle også give mening samfundsøkonomisk og miljømæssigt, og det viser undersøgelser fra uafhængige firmaer og Miljøstyrelsen, at det gør, siger projektchefen.

  HOFOR forventer, at 75 % af vandet i hanerne er blødgjort i 2025 med årlige indfasninger, hver gang et nyt vandværk bliver færdigt. For med blødgøringen følger også det Erling Vincentz Fischer kalder danmarkshistoriens største projekt nogensinde inden for vandforsyning.

  - Det er en investering i milliardstørrelsen. Vi kombinerer det med at renovere vore snart 100 år gamle vandværker, der bringer vand til vores forsyningsnet fra store dele af Sjælland. Vi bygger ganske simpelt et nyt forsyningsapparat til hovedstaden, siger projektchefen, der kalder projektet ambitiøst.

  - De værker, der er bygget andre steder i Danmark de seneste årtier, er fem-ti gange mindre end dem, vi skal i gang med at etablere. Man kan ikke bare skalere op, så der er meget læring i det, og vi er afhængige af at opbygge et know-how, der kan gives videre, efterhånden som vi ruller udbuddene ud.


  De ti meter høje pelletkolonner er kernen i blødgøringsanlæggene FOTO: HOFOR

     Udbud er i gang
  Det første store udbud er i gang, og derefter er planen, at egnede entreprenører skal inviteres til at byde, efterhånden som de efterfølgende projekter sættes i gang med et halvt til et helt års mellemrum. En analyse har vist, at nybyggeri bedre kan svare sig end renovering af de første fem af de store eksisterende værker.

  Den enorme investering i løbet af en kort årrække er godt nyt for byggebranchen som helhed. Men for mindre VVS-firmaer i hovedstadsområdet er det knap så godt nyt.

  Beregninger viser, at en gennemsnitshusstand vil spare 4-500 kroner om året på grund af forøget levetid på for eksempel vaskemaskiner og varmtvandsbeholdere samt mindre kemikalieforbrug til rengøring, vask og afkalkning. Med mindre slid på installationerne følger også færre udskiftninger.

  - Det første fuldskalaprojekt har vi lavet i Brøndby i 2017. Der kan vi se, at de store boligselskaber kommer til at udskifte færre løbende toiletter på grund af mindre kalk. Hos de private husholdninger, vil man især mærke det som en reduceret miljøbelastning i hjemmet og mindre tidsforbrug til afkalkning, siger, siger projektchefen.


  Der skal enorme vandbeholdere til, når hovedstadsområdet skal forsynes med 50 millioner kubikmeter vand årligt. FOTO: HOFOR

   

   

  Fakta: Pellet-metoden
  HOFOR har valgt den såkaldte pellet-metode til at fjerne noget af kalken fra drikkevandet.
  Blødgøringsanlægget på vandværket består af en høj beholder – en pelletkolonne - hvor vandet blødgøres ved at tilsætte natriumhydroxid (NaOH) og desinficeret sand. Dele af kalken bindes på den måde til sandkornene, som bliver til små kalkpellets, der synker til bunds, fjernes og genanvendes til for eksempel jordforbedring. Metoden har været i brug i årevis i Tyskland, Holland og Sverige.


  Fakta: Tidsplanen
  Hovedstaden forsynes primært af HOFORs syv store regionale vandværker, der ligger fra Slangerup i nord til Regnemark i syd. Vandværkerne står for en produktion på mere end 50 millioner kubikmeter. I de kommende år skal seks værker nybygges. Det første er Marbjerg ved Roskilde, der sættes i drift i 2020 og det sidste er Regnemark ved Køge, der sættes i drift i 2025.

  Anbefalede artikler