<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Bredgade

SiteHub har på renoveringsopgave i Bredgade København haft samlet ansvar for materialelogistik og affaldshåndtering med integreret datafangst på alt, der ankommer og forlader pladsen.

SiteHub: Rocky roads forude – tid til at skifte retning

 • Byggeriets udvikling
 • IT og ny teknologi
 • Den effektive byggeproces
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • 2022-11-04
 • | Indlæg af partner & co-founder Frederik Krogsøe, SiteHub
 • Partner & co-founder i SiteHub Frederik Krogsøe mener, den danske byggebranche skal reagere på energikrisen og de knappe resurser ved at arbejde på nye måder, hvor man ved at sætte bæredygtighed først for alvor ændrer kulturen, tilgangen og samarbejdsmetoderne.

  Vi skal nok betragte 2022 som en forsmag på fremtiden, hvis vi fortsætter i den nuværende retning. Der er dømt rocky roads forude. Fyldt med voldsomme klimarekorder, hvor hedebølger, tørke og voldsomt, uforudsigeligt vejr bliver normalen.

  For byggeriet vil fremtiden byde på stigende efterspørgsel, som i kombination med knappe ressourcer vil afføde stigende materialepriser og lange leveringstider. Hvordan det føles, får vi jo netop en forsmag på i disse måneder.

   

  frederikFrederik Krogsøe, SiteHub

  Mindre snak - mere handling

  2022 er i sandhed et vanvittigt dramatisk år med krig og klimaforandringer, skyhøje energipriser og inflation. Ikke ligefrem den ønskede start på et årti, som vi efter Corona-krisen havde store forventninger til. Men lad os prøve at se det fra en anden vinkel.

  For når 2022 giver os en forsmag på fremtiden, så giver det os også en mulighed for at handle i tide. Det bør og skal få os til at reagere og udnytte alle muligheder for at gå nye veje, arbejde på nye måder og ikke mindst gøre tingene bæredygtigt.

   

  Lige nu er der utrolig meget snak, men desværre alt for lidt handling. På byggepladsen forbliver tingene alt for ofte, som de altid har været. Måske er der lidt inkrementelle fremskridt, men ikke en transformerende forandring, hvor vi for alvor ændrer kulturen, tilgangen eller samarbejdsmetoderne.

  Jovist, det er udsagn, som bevidst er sat på spidsen for at fremme forståelsen. Men det ændrer jo ikke på, at byggeriet er en svær størrelse, som gennem mange årtier har været mere eller mindre forandringsresistent.

   

  Bæredygtighed skal ind i direktionslokalet

  Hvor kan forandringen så ske? Et godt sted at starte er hos de mange bæredygtighedsansvarlige, som dukker op i virksomheder i alle led af byggeriets værdikæde. Dygtige og inspirerende mennesker, der arbejder benhårdt på at ville gøre denne verden til et bedre sted. Men en væsentlig iagttagelse er, at de ikke for alvor får lov at spille deres rolle fuldt ud og dermed opnår den nødvendige indflydelse på forandringerne ude på selve pladsen.

  De sidder i de fleste tilfælde uden for direktionslokalet og er begrænset på reelle handlemuligheder. De får lov at lægge planer, men planerne ender ofte som ofre for den nuværende modus operandi ude på byggepladsen. Hvis vi for alvor skal nå at dreje af i tide, så bliver vi nødt til at sætte bæredygtighed op øverst på virksomhedens dagsorden og lægge handling bag! Det betyder, at vi skal tage bæredygtighed hele vejen ind i direktionslokalet med ressourcer, indflydelse og mod på forandring som de nødvendige følgesvende.

   

   

  Lad os plukke de lavthængende frugter

  Og så er det vigtigt at forstå, at vi ikke kommer til at ændre byggeriet alene. Det kræver, at vi arbejder sammen og lærer af hinanden undervejs. Det kræver også, at vi hver især går ind og tager et ansvar på os. For vi har alle en vigtig rolle at spille. Uanset om man er bygherre, rådgiver, leverandør eller entreprenør på et projekt, så ligger der et stort ansvar for at bringe de nye bæredygtige løsninger i spil.

   

  Men hvad så med omkostningerne? Det bliver jo dyrt. Det korte svar er nej. De bæredygtige løsninger behøver ikke være hverken dyrere eller koste på bundlinjen. Med blik for de stigende materialepriser, brændstofudgifter og lange leveringstider, så er der faktisk rigtig god fornuft i at gøre tingene bedre end i går. For der er lavthængende frugter at hente, hvor den grønne bæredygtighed går hånd i hånd med de sorte tal på bundlinjen:

   

  • Spild. I dag går 10-15 % af materialerne til spilde på pladsen - ofte fordi de ikke bliver behandlet ordentligt og dermed går i stykker. Hvis du behandler og opbevarer dine materialer ordentligt, kan du reducere materialeforbruget med mere end 10 %. En del af løsningen kan være at anvende et nærlager med løbende afkald. Dette kan også have betydning positiv betydning for antallet af leverancer til pladsen. Det kan i den grad mærkes, når regningen skal betales.

   

  • Transport. I dag udgør en stor del af leverancerne til pladsen dag til dag-leveringer. Det betyder små og hyppige leverancer. Det er både en omkostning på bundlinjen, for klimaet og for omgivelserne. Ved at planlægge leverancerne og sikre fulde læs, er det muligt at reducere transporten ind og ud af pladsen med op til 50 %.

   

  • Arbejderkraft. I dag bruger håndværkerne på pladsen op mod 20 % af deres tid på at håndtere materialer - ofte uden at have de rette hjælpemidler eller metoder. Undgå spild af tid ved at lade andre faggrupper håndtere materialerne med de rette hjælpemidler - så kan håndværkerne bruge tiden på at gøre det, som de er bedst til.

   

  • Bæredygtighed. I Danmark står byggeriet for 41 % af den samlede affaldsmængde. Ved at reducere spildet på pladsen, bruge materialerne effektivt og øge genanvendelses- og genbrugsprocenten bidrager vi alle til et mere bæredygtigt byggeri.

   

  Den første indsats er stor. Den kan virke uoverskuelig og dyr. Men fremtiden er bæredygtig, og forandring kræver mod. 2022 fortæller os med store bogstaver, at vi inden længe har ryggen mod muren.

   

  Derfor bliver vi nødt til at spørge os selv: Kan vi tillade os at lade være?

   

  Anbefalede artikler