<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
SG hovedkontor

SG Armaturen A/S går til landsretten

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-09-08

  Sø- og Handelsretten har ved kendelse af den 29. august 2023 i en forbudssag mellem Schneider Electric Danmark A/S og SG Armaturen A/S nedlagt forbud mod SG Armaturen A/S’ produktion, udbud, markedsføring, salg, eksport og import af en række produkter i SG Install-serien mod en sikkerhedsstillelse på 10 mio. kr. fra Schneider Electric Danmark A/S.

  Sø- og Handelsretten har begrundet forbuddet med, at det efter rettens opfattelse er sandsynliggjort (men dog ikke godtgjort), at de pågældende produkter udgør krænkelser af Schneider Electric Danmark A/S’ rettigheder.

   

  De produkter, der er omfattet af forbuddet, kan ses her

   

  Forbuddet træder i kraft, når Schneider Electric Danmark A/S har stillet den af retten krævede sikkerhed.

   

  - SG Armaturen A/S er ikke enig i denne afgørelse, og afgørelsen vil derfor blive appelleret snarest muligt, fortæller adm. Direktør Terry Goldenbeck i en pressemeddelelse.

   

  - Vi tror på, at sagen endnu ikke er endelig afgjort, og at vores argumenter i forbindelse med en kommende retssag vil gøre sig gældende bl.a. med henblik på at sikre en forbedret konkurrencesituation på det danske marked, understreger Terry Goldenbeck og fortsætter.

   

  - Det ligger SG Armaturen A/S meget på sinde, at der på det danske marked for el-kontakter findes et reelt og brugbart alternativ til produkterne fra Schneider Electric Danmark A/S. Det er SG Armaturen A/S’ opfattelse, at produkterne i SG Install-serien ikke kan karakteriseres som uretmæssige efterligninger af Schneider Electric Danmark A/S’ produkter, og SG Armaturen A/S vil derfor kæmpe for, at alle produkter i SG Install-serien fremadrettet igen vil kunne sælges og markedsføres på det danske marked til gavn for el-installationbranchen og forbrugerne, fortæller Terry Goldenbeck i pressemeddelelsen.

   

  Tidligere forbud ophævet

  Schneider Electric Danmark A/S har i en tidligere sag fået nedlagt forbud mod en anden virksomheds salg og markedsføring af el-kontakter. Dette forbud blev dog – efter ca. 5 år – ophævet af Sø- og Handelsretten (og ophævelsen blev senere stadfæstet af Højesteret). Den tidligere sag omhandlede også Schneider Electric Danmark A/S’ LK FUGA-serie, og Sø- og Handelsretten nåede i denne sag frem til, at den ophavsretlige beskyttelse af LK FUGA-seriens produkter måtte anses for overordentlig snæver. I præmisserne fra Højesterets dom i denne sag fremhæves det bl.a. af Højesteret, at det særegne ved LK FUGA-serien især er kontaktfladernes konkave form samt herudover komponenternes overfladekvalitet og de helt rene linjer. 

   

  Det er SG Armaturen A/S’ opfattelse, at produkterne i SG Install-serien ikke udgør uretmæssige efterligninger af de dele af LK FUGA-serien, der efter Højesterets præmisser i den tidligere sag er særligt fremhævet.  
  SG Armaturen appellerer afgørelse fra Sø- og Handelsretten til landsretten

  SG Armaturen A/S vil nu indbringe forbudskendelsen for landsretten, og håber naturligvis på, at landsretten når til en anden konklusion end Sø- og Handelsretten. Såfremt dette ikke bliver tilfældet, skal Schneider Electric Danmark A/S inden 2 uger efter landsrettens afgørelse i forbudssagen anlægge en retssag mod SG Armaturen A/S, hvor domstolene skal tage endeligt stilling til, hvorvidt de omhandlede produkter i SG Install-serien krænker Schneider Electric Danmark A/S’ rettigheder.

   

   

  Anbefalede artikler