<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Friplejehjemmet_genbrugsstål træfacader sten fra tidligere gård

Renovering er ikke bare en kompetence, for Pihl & Søn er det også et mindset

 • Renovering
 • Målbar bæredygtighed
 • Den effektive byggeproces
 • 2023-10-02
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Pihl & Søn står bag flere renoveringsprojekter over hele landet, og for adm. direktør Martin Palmquist handler renovering om at have respekt – respekt for den eksisterende bygning, respekt for brugerne og lokalsamfundet og ikke mindst respekt for miljøet. Derfor ser entreprenøren ikke renovering som en opgave men som et mindset.


  Nedrivning og efterfølgende opførelse af nye bygninger koster dyrt på CO2-kontoen, mens bevarelse, renovering og bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse er mindre klimabelastende.

   

  Med et øget fokus på klimaforandringer og med et ønske om at gøre en forskel i byggebranchen, som står for knap tredjedelen af Danmarks CO2-udledning, vil vi se et skifte fra opførelse af nybyggeri til renovering og vedligeholdelse af eksisterende byggerier.

   

  Omkring 65 % af Danmarks bygningsareal er opført før 1980, hvilket er før, der for alvor blev indført energikrav i bygningsreglementet. Derfor står mange bygninger over for en grundig renovering for at blive tidssvarende med bl.a. energiforbedringer.

   

  Men at renovere eksisterende bygninger er ikke lige til. Processen for renovering er langt mere uforudsigelig. Og udfordringerne bliver synlige på et tidligere tidspunkt i processen og kræver derfor større specialviden. Samtidig kræver renoveringsprojekter en stram tidsplan, og det er entreprenørens ansvar at optimere den for at kunne imødese de risici, som kan opstå, når åbnes op for de eksisterende bygninger.

   

  Renovering af SKIF

   

  - Når man renoverer, skal man hele tiden forholde sig til den eksisterende bygning. Her er det vigtigt, at vi tænker over både æstetik, byggestil og ny tilpasning, og vi sætter os derfor altid ind i den bygning, vi arbejder med. På den måde er vi godt forberedte og ved, hvad vi roder med. Skulle der alligevel opstå uforudsete udfordringer, så tager vi fat i vores netværk af både interne kollegaer og eksterne samarbejdspartnere i form af ingeniører og arkitekter, for at få adgang til den nødvendige specialviden, der måtte være brug for, siger Martin Palmquist, adm. direktør i Pihl & Søn A/S.

  Pihl & Søn har tilføjet et ekstra element til deres projekter, som bryder med den gængse byggeproces. Sideløbende med renoveringsspecialiseringen har entreprenøren gennem årene tilegnet sig et mindset i forhold til byggeriet, hvor både det sociale og miljømæssige aspekt af en bygning er i fokus.


  Børn og brugere på rundtur på byggeplads

  Inkluderende renovering giver ejerskab og fællesskab

  Hvor renovering er dagligdag for Pihl & Søns byggeledelse, er det en ny og uvant situation for brugerne, naboerne og resten af lokalsamfundet. Derfor bygger Pihl altid med omtanke og respekt for alle involverede parter.

   

  I Skævinge har Pihl & Søn for nyligt forvandlet den gamle idrætshal til byens nye samlingspunkt, Skævinge Kultur-, Idræt-, og Fritidshus (SKIF). Her var fællesskab og inddragelse den røde tråd gennem hele SKIF-projektet. Brugere og borgere blev inddraget - både i de indledende faser og undervejs i byggeprocessen. Borgerne var med på råd i udviklingen af projektet, og skævingenserne havde ligeledes adgang til informationer om projektets fremdrift gennem byggeriets dedikerede Facebook-side.

   

  - I Pihl & Søn er vi bevidste om, at vi bygger til mennesker. Derfor anser vi evnen til at skabe inkluderende byggeri for en kernekompetence og et mindset, der ikke blot giver værdi til vores egne folk, når de opfører et byggeri, men også er afgørende i forhold til at sikre ejerskab og engagement blandt slutbrugerne, siger Martin Palmquist.

   

  I Skævinge har Pihl & Søn yderligere arrangeret byggepladsbesøg og erhvervspraktikforløb, hvor elever fra den lokale skole har prøvet kræfter med livet som byggeleder, VVS’er og pladsmand.

  De mange tiltag har styrket samarbejdet og fællesskabet og sikret en god, åben og tillidsfuld dialog mellem byggeriets parter gennem forløbet og har styrket begejstringen for projektet gennem hele byggeriet.

   

   

  Renovering

  Klimavenlige valg tænkes ind i renoveringsprojekter

  Entreprenøren er bevidst om deres aktiviteters positive og negative påvirkning på omverdenen.

  På renoveringsprojekter tænkes bæredygtighed ind fra start, og Pihl er hurtige til at tilknytte sit bæredygtighedsteam for få klarlagt, hvordan renoveringsprojektet gribes bedst an. Virksomhedens bæredygtighedsteam er vant til at lave LCA-analyser, vurdere materialer og udregne CO2-aftryk og gør det i dag på alle Pihls DGNB-certificerede projekter.

   

  - I Pihl handler vi ansvarligt på alle vores projekter, og vi mener, at det er vores opgave at bistå bygherrer i at tilføre bæredygtige bidrag til projektet. Derfor har vi indført det som en fast del af vores arbejdsgange at kigge på, hvor og hvordan, vi kan nedsætte CO2-udledningen - fx fokuserer vi på materialevalg, minimering af spild, håndtering af affald på byggepladsen, udviklingssamarbejder, krav til underleverandører og uddannelse indenfor DGNB-certificering, siger Martin Palmquist.

   

  I Sorø, hvor Pihl & Søn netop har afleveret Friplejehjemmet Magdalene Mariehjemmet, blev der brugt genbrugsstål, FUTURECEM og træfacader i byggeriet. Herudover er sten fra en gammel gård, der blev revet ned i forbindelse med byggeriet, brugt i det nye byggeri, gårdens tagbjælker indgår i en ny pergola, flere større sten fra grunden bruges i landskabsdesignet i naturen omkring friplejehjemmet, og en kampesten fra gårdens jord bliver stjernen i friplejehjemmets nye sansehave.

  Anbefalede artikler