<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Carlsbergbyen-pihl-entreprenør

Carlsbergbyen

Pihl Koncernens mål om at CO2-neutral godkendes

 • Byggeriets udvikling
 • Bæredygtighed
 • 2022-12-14

 • Science Based Targets initiative (SBTi ) har nu godkendt Pihl Koncernens plan for at blive CO2-neutral, og med godkendelsen bliver Pihl Koncernen én af blot seks danske virksomheder, der har fået godkendt både kort- og langsigtede mål for CO2-reduktioner.

  SBTi er en uafhængig global standard, der bruger klimaforskning til at hjælpe virksomheder med at omdanne deres grønne ambitioner til konkrete data, reduktionsmål og handleplaner.

  I sidste ende er målet at holde Parisaftalens mål om at bremse den globale opvarmning og holde den på 1,5 grader.

  SBTi holder samtidig løbende kontrol og vurderer, hvorvidt selskaberne faktisk lever op til standarden.

  Det er FN's Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), Verdensnaturfonden (WWF) og World Resources Institute, der står bag SBTi.

   

  Pihl Koncernen fortæller i en pressemeddelelse, at de godkendte reduktionsmål er todelt; Først og fremmest skal koncernen selv være CO2-neutral i 2030, og dernæst skal hele koncernens værdikæde være CO2-neutral i 2050. For at dette kan lade sig gøre, skal CO2-udslippet fra koncernens underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere reduceres med 7 % om året i forhold til selskabets omsætning.

   

  Det er det anerkendte klimaprogram Science Based Targets initiative (SBTi), der står bag godkendelsen og Pihl Koncernen er blot én af seks danske virksomheder, der indtil nu har fået godkendt sit såkaldte net-zero mål af klimastandarden.

   

  Pihl-bæredygtighedschef-Ninette-Mahler-AltoNinette Mahler Alto, Koncernensbæredygtighedschef hos Pihl


  - SBTi's godkendelse af vores mål og handleplan er en blåstempling af den indsats, vi allerede gør for at sænke vores eget CO2-udslip. Det er samtidig et udtryk for, at vi bidrager til en mere bæredygtig byggebranche. Med godkendelsen forpligter vi os til at have fokus på hver en del af forretningen - også den eksterne, siger Pihl Koncernensbæredygtighedschef, Ninette Mahler Alto i en pressemeddelelse.

   

   

  Virksomhedernes reduktionsindsatser inddeles i tre delmål - Scope 1, 2 og 3. Hvor Scope 1 og 2 fokuserer på virksomhedens egne udledninger fx gennem transport og energiforbrug, så fokuserer Scope 3 på værdikædens udledning. Det er der en god grund til.

   

  Verdens største database med detaljerede oplysninger over virksomheders klimaindsats, Carbon Disclosure Project (CDP), anslår nemlig, at virksomheders leverandører i gennemsnit udleder 11.4 gange mere CO2, end virksomhederne gør i deres egen produktion (Scope 1 og Scope 2). Derfor er det afgørende, at der findes CO2-reduktioner i hele værdikæden.

   

  - I Scope 3 stiller vi fx krav til vores underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere om, hvilke materialer de bruger, hvordan affald håndteres osv. Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er tale om at pege fingre, men om at indgå et tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi hjælper vores samarbejdspartnere med at udvikle deres forretning mere bæredygtigt, så de kan hjælpe os med at nå vores mål, fortæller Ninette Mahler Alto.

   

  Helt konkret gør Pihl Koncernen dette gennem fælles udviklingsprojekter og deling af viden, ideer og kompetencer. Fx har koncernen igangsat et samarbejde med Stark, hvor de to aktører har udviklet EPD'er på byggemarkedets produkter og services i initiativet Gentræ. De to aktører har også udarbejdet guides til håndtering af kemi på byggepladsen, samt dokumentation af byggematerialer og deres CO2-påvirkning for at hjælpe underentreprenørerne med at finde frem til de rigtige data, så de kan bruge det i deres egen rapportering.

   

  - Samarbejde er en kernekompetence i byggeriet. Men med kravet om at sænke vores CO2-udslip i hele værdikæden tages samarbejde til et nyt niveau, for vi er afhængige af, at alle vores underentreprenører og leverandører sænker deres CO2-aftryk og deler deres reduktionsdata med os, imens vi deler vores viden og erfaring med dem og resten af branchen. Det er ganske simpelt, skal vi lykkes med den grønne omstilling er det afgørende, at hele vores værdikæde lykkes, fortæller Ninette Mahler Alto.

   

  Fokus på energi og materialer

  I Scope 3 vil Pihl Koncernen især fokusere på energi og materialer, da de udgør det største CO2-aftryk.  

  Det gælder især energien, som det kræver at fremstille byggematerialer. Her har entreprenøren store forventninger til udviklingen af vedvarende energi og kigger efter producenter, der allerede nu anvender vedvarende energi i deres produktion.

   

  Pihl Koncernen fokuserer ligeledes på byggematerialer, både i forhold til det CO2-aftryk, materialerne har i deres levetid, og ved at udforske mulighederne for at bruge alternative og CO2-reducerede byggematerialer. Endelig indsamler koncernen også viden og data om de materialer, der anvendes, og deler den med samarbejdspartnere, kunder og den øvrige branche.

   

   

  Fakta om godkendelsen og Scope 3

  FN's Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP), Verdensnaturfonden (WWF) og World Resources Institute står bag SBTi, der er en uafhængig global standard.

   

  Målet er at nå Parisaftalens mission om at bremse den globale opvarmning og holde den på 1,5 grader. Det gør SBTi ved at hjælpe virksomheder med at omdanne deres grønne ambitioner til konkrete data, reduktionsmål og handleplaner.

   

  På verdensplan har SBTi godkendt omkring 1480 virksomheders plan om at blive klimaneutrale i 2050. I Danmark har 72 virksomheder indtil fået godkendt deres mål for reduktion af SBTi.

   

  Heraf har blot seks virksomheder fået godkendt deres net-zero-mål - altså blive CO2-neutrale i 2050. Det drejer sig om TDC NET (2030), Ørsted (2040), Pihl Holding (2050), A/S Vestfrost (2050), Grundfos Holding (2050) og Novozymes (2050).

   

  Pihl Koncernens godkendte reduktionsmål er todelt; Først og fremmest skal koncernen selv være CO2-neutral i 2030 (i Scope 1 og 2), og dernæst skal hele koncernens værdikæde være CO2-neutral i 2050 (Scope 3). For at dette kan lade sig gøre, skal CO2-udslippet fra koncernens underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere reduceres med 7% om året i forhold til selskabets omsætning.

   

  Pihl Koncernen er den første danske entreprenør, der tilslutter sig Parisaftalens mål. Koncernen er også den første danske entreprenør, der tilslutter sig SBTi og får godkendt sit kortsigtede og langsigtede mål om at blive CO2-neutral i hhv. 2030 og 2050.

   

  Carbon Disclosure Project (CDP) er en af de organisationer, der står bag SBTi. CDP er et internationalt projekt, hvor selskaber, byer, stater og regioner indberetter egen CO2-udledning og energiforbrug. CDP står således bag verdens største database med detaljerede oplysninger om virksomhedernes klimaindsats.

   

  CDP anslår, at virksomheders leverandører i gennemsnit udleder 11.4 gange mere CO2, end virksomhedernes egen produktion (Scope 1 og Scope 2). Derfor er det afgørende, at virksomheder ikke blot lægger en plan for reduktion af egne CO2-udledninger, men for reduktioner i hele værdikæden.

   

  Byggeri er blevet udpeget som et af de områder, der vejer tungest på CO2-vægtskålen.

   

  Det står for næsten 40% af den globale CO2-udledning.

   

  Herhjemme står branchen for ca. 30% af landets CO2, og 35% af Danmarks samlede affaldsmængde.

   

   

  Anbefalede artikler