<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
2_Mick Schou Rasmussen

Mick Schou Rasmussen, CEO for Saint-Gobain Denmark forklarede om vigtigheden af sikkerhedsarbejdet.

Produktions-stop i tre timer for at forebygge ulykker

 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2024-05-23
 • | Af Redaktionen
 • | Fotos af Saint-Gobain Denmark A/S

  På Saint-Gobain Weber i Karlstrup blev hjulene i produktionen sat på pause tre timer, og arbejdsopgaverne blev erstattet ud med workshops og fokus på emner som færdselsregler på fabriksområdet, faldsikring og træning af kroppen.

  I Danmark skete der sidste år ca. 49 tusind arbejdsulykker og 32 dødsulykker, hvoraf de fire i følge Arbejdstilsynet skete i bygge- og anlægsbranchen, som i en lang årrække har været blandt de brancher med flest arbejdsulykker. Derfor har ledelse og medarbejdere hos Weber bl.a. valgt at bruge Environment, Health-, and Safety Day på at blive endnu bedre til at forebygge ulykker og forudse faldgruber og blinde vinkler for medarbejdernes sikkerhed.

  EHS-dagen afholdes hvert andet år i alle Saint-Gobain virksomheder for over 160.000 medarbejdere. På hver enkelt fabrik er det ledelsen og medarbejderne, der i fællesskab beslutter, hvilke emner der skal fokuseres på. Direktør for produktion og drift i Saint-Gobain Weber Danmark, Sadia Ahmad, fortæller:

  - Vi har sammen med medarbejderne valgt, at alle skal gennemføre en mini teori-prøve i trafikregler, konkurrere i at tage faldseler på hurtigst muligt og gennemføre en slags rollespil med et worst-case scenarie, hvor nogle poser er nær ved at falde ned fra en pallereol.

  Øvelserne handler ifølge Sadia Ahmad ikke kun om medarbejdernes egen sikkerhed, men også om sikkerheden for de eksterne samarbejdspartnere, der besøger fabrikken. Hun fortsætter:

  - På en fabrik som Weber kommer der mange forskellige eksterne samarbejdspartnere forbi for fx at læsse råvarer af. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er konstant opmærksomme på, at vores gæster også overholder alle sikkerheds- og trafikregler, når de færdes på vores fabrik.

  1_ Sadia AhmadSadia Ahmad, direktør for produktion og drift i Saint-Gobain Weber, bød velkommen til alle medarbejderme, der i nogle timer satte arbejdet på pause for at sammen at fokusere på sikkerhed, miljø og sundhed.

   

   

  Fokus på ulykker og nærved-ulykker

  På EHS-dagen vil der være et skarpt fokus på nærved-ulykker, som er situationer, hvor der er høj sandsynlighed for mere alvorlige ulykker, f.eks. ved færdsel på arbejdspladsen, arbejde i højden og faldsikring.

  - Weber-fabrikken i Karlslunde har de seneste tre år haft én ulykke, hvilket er langt under landsgennemsnittet. Men hver eneste ulykke er én for meget i vores optik. Derfor har vi skrappe procedurer i kølvandet på en ulykke og i forbindelse med nærved-ulykker, hvor vi analyserer forløbet grundigt for at forebygge gentagelser, forklarer Sadia Ahmad.

   

  Hun understreger, at arbejdet med sikkerhed og miljø er en fortløbende proces, der involverer både ledelse og medarbejdere.

  3_Mick Schou Rasmussen_thMick Schou Rasmussen (til højre) deltog på lige fod med medarbejderne i de planlagte workshops.

   

  Fortsat fokus på medarbejdernes sikkerhed

  - Vi må aldrig stoppe med at tale højt om medarbejdernes sikkerhed og potentielle ulykkessituationer. Vi har også et ansvar for, at medarbejderne er gode til at passe på sig selv og udvikle idéer til at beskytte miljøet. Derfor har vi på EHS-dagen i år inkluderet en fysisk træningsøvelse, og vi afslutter dagen med en fælles affaldsindsamling, siger Sadia Ahmad.

  Kollegaer fra Webers fabrik i Kværndrup på Fyn deltager også i EHS-dagen hos Weber i Karlslunde. EHS-dagen afholdes desuden på Webers fabrik i Galten med deltagelse af kollegaer fra Webers fabrikker i Brabrand og Videbæk.

  4_sundhed_elastikker
  5_tip13er
   
   
  Alle Webers medarbejdere i Karlslunde – fra kontorpersonale til fabriksarbejdere – deltog i dagens program og workshops, hvor de både fik genopfrisket regler for sikker færdsel på området og fik mulighed for at strække kroppene godt i elastikøvelser.


  Læs mere om Sikkerhed på Bygge- & Anlægsavisens temaside


  Anbefalede artikler