<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
arbjedstilsynet

Arbejdstilsynet vil i en ny kampagne have arbejdsgivere og medarbejdere til at forholde sig til egen og andres sikkerhed, når der arbejdes i højden.

Fokus på faldulykker og at arbejde sikkert i højden

 • Arbejdsmiljø
 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • 2023-11-02
 • | Foto af Arbejdstilsynet

  I en ny kampagne vil Arbejdstilsynet vil have arbejdsgivere og medarbejdere i byggebranchen til at risikovurdere opgaver i højden – både for sig selv og sin kollega. For ingen har lyst til at falde ned.

  Hver dag er der i gennemsnit tre, som falder ned fra stiger, og i perioden 2016-2022 skete der 207 alvorlige ulykker med fald fra højden. En af ulykkerne oplevede Søren Kristensen, der er tilsynsførende i Arbejdstilsynet, da han tilfældigvis var ude og besøge en byggeplads.

  - Der var en tilstand af chok på byggepladsen, den dag. Det er forfærdeligt, når et menneske dør i en arbejdsulykke. Men det er også rigtig forfærdeligt for de kollegaer, der overværer det og bliver berørt af det. Det var jo en kammerat og kollega, der blev fløjet afsted i redningshelikopteren, fortæller han i en pressemeddelelse.

   

  Er medarbejderne sikre nok?

  Tal fra Arbejdstilsynet viser, at de mange ulykker gav enten fravær over 6 måneder, medførte permanent uarbejdsdygtighed eller kostede personen livet.

  De alvorligste ulykker skyldes ofte fald fra stiger, stilladser og tage. Derfor vil Arbejdstilsynet med sin nye kampagne gerne rette opmærksomheden mod, hvordan virksomhederne kan arbejde med at forebygge disse ulykker.

  Det er desværre ofte en forkert eller manglende vurdering af risici, der er skyld i ulykker.

  Arbejdstilsynet vil med kampagnebudskabet ’Er du sikker på, du er sikker nok?’ sætte spot på, at både arbejdsgivere og medarbejdere husker at risikovurdere deres arbejde både før og under arbejdet.

  Med kampagnen kommer en konkret vejledning i, hvordan virksomheder kan arbejde systematisk med risikovurdering for at forebygge ulykker i hverdagen.

  Hør om Sørens oplevelse

  Hør tilsynsførende i Arbejdstilsynet, Søren Kristensen, fortæller om den dag, der skete en dødsulykke på en byggeplads på at.dk/kom-sikkert-ned


  Data om arbejdsulykker

  • Hver dag sker der i gennemsnit 3 arbejdsulykker, hvor en person falder ned fra en stige.
  • Hver 3. tømrer, som falder ned fra en stige, er fraværende fra sit arbejde i mindst 1 måned.
  • Fra 2016-2022 er der sket 207 alvorlige ulykker med fald fra højden, som gav fravær over 6 måneder, medførte permanent uarbejdsdygtighed eller kostede personen livet.
  • Fra 2016-2022 afgik 4 tømrere ved døden, fordi de faldt ned under arbejdet.
  • I perioden fra 2016 til 2021 har der i bygge- og anlægsbranchen været 32 dødsulykker.  Læs flere artikler om Arbejdsmiljø

  Anbefalede artikler