<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
sikkerhed og effektivitet-oprindelig

Sikkerhed og effektivitet kan sagtens gå hånd i hånd

 • Byggepladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • Den effektive byggeproces
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2023-06-18
 • | Af Frank Ulstrup
 • Da HP Byg A/S i 2013 satte sig for at blive nordjysk mester i arbejdsmiljø, kom Søren ”Sikkerhed” Visby til at stå i spidsen. Siden da er antallet af ulykker halveret, og godt arbejdsmiljø – fysisk som psykisk – er blevet et rekrutteringsparameter.

  Alt for mange arbejdsulykker fik i 2013 den daværende direktør for HP Byg, til at tage skeen i den anden hånd: Det skulle det være slut med snitsår, forvredne ankler og det, der er værre – HP Byg skulle have Nordjyllands bedste arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk.

  Kort tid efter blev der peget på Søren Fiil Visby som manden, der skulle drive udviklingen frem. Med en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør blev han udnævnt som Arbejdsmiljø- og proceschef for den dengang 150 mand store virksomhed.

  Og siden da er der sket meget i virksomheden, der i dag beskæftiger 255 mand. Først og fremmest er antallet af arbejdsulykker mere end halveret, og samtidig er det gode arbejdsmiljø blevet et egentligt rekrutteringsparameter.

  Dertil kommer, at Dansk Industri peger på virksomheden som et eksempel til efterlevelse.

  Bygge & Anlægsavisen har sat Søren Fiil Visby, stævne – for at høre om fremgangsmåden og for at få hans generelle vurdering af arbejdsmiljø-situationen i den danske byggebranche.

  ØHP34_januar 2022_02_1600
  ”Blandt de komplekse byggerier, som HP Byg har opført, er Fjordtrappen ved Østre Havn i Aalborg. Byggeriet er på i alt 13.500 m2, og det blev afleveret i 2022.”

   

  Lad os starte med det sidste – hvad er din vurdering af arbejdsmiljø-situationen i byggeriet?

  - Der er sket rigtig store forbedringer gennem de sidste årtier, men jeg synes stadig, vi som branche er udfordret. Ikke mindst i de mindre virksomheder, hvor man måske ikke har så store muskler at løfte med. Men i bund og grund er der jo ikke nogen undskyldninger, for ikke at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Der findes f.eks. BamBus, der hellere end gerne kommer ud og rådgiver. Det er en service, vi selv er glade for, og som vi benytter os rigtig meget af, siger Søren Fiil Visby og fortsætter:

  – Men jeg tror, den positive udvikling vil fortsætte - ellers vil det gå ud over den enkelte virksomheds muligheder for at rekruttere den gode arbejdskraft i fremtiden. De unge er heldigvis blevet mere kritiske, og er ikke interesserede i at være slidt op som 60’årige. En ting, der kunne speede udviklingen op, er dog, hvis vi fik bygherrerne endnu mere på banen. Hvis de begyndte at spørge mere ind til arbejdsmiljøet, tror jeg det ville rykke rigtig meget. Og byggeriet behøver ikke blive dyrere af den grund. Bare de italesætter det og viser, at det er noget, der interesserer dem.

  Hvorfor er det så svært, at sikre det gode arbejdsmiljø?

  – Der er jo flere ting i det. Nogle synes, det er bøvlet og tager tid med f.eks. værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. Andre vægrer sig måske ved de udgifter, det kan medføre. Her hos os selv, har jeg oplevet et lidt andet fænomen, der er baseret på misforstået loyalitet, siger Søren Fiil Visby og kommer med et eksempel:

  – Det kan f.eks. være en medarbejder, der er kørt helt til Skagen og så finder ud af, at han har glemt et værnemiddel af en slags. Vi har så været ude for, at medarbejderne nærmest synes, det er ”synd” for firmaet, hvis de skal bruge lang tid på at køre tilbage og hente det. Og så gennemfører de nogle gange opgaven uden. I udgangspunktet er det selvfølgelig meget loyalt af dem at tænke på den måde, men vi vil altså ikke have det, smiler Søren Fiil Visby og peger på ledelsens reaktion:

  – Her er holdningen, at arbejdsmiljø og sikkerhed skal prioriteres lige så højt som tid og økonomi - og at det er vigtigt at sige fra.

  Parkbyen_Egeparken_03_efterår_1600
  ”Egeparken, som er en del af Parkbyen i Aalborg, er blandt de største byggerier, som HP Byg har opført. Byggeriet besår af fem boligtårne med et samlet areal på mere end 20.000 m2, og i skrivende stund opfører HP Byg anden del – kaldet Lønneparken – som rummer tre boligtårne på i alt 15.000 m2.”

   

  Hvad er det, I har gjort i HP Byg, siden antallet af ulykker er faldet markant over de seneste år- - og siden Dansk Industri peger på jer som et forbillede?

  – For det første, kræver det en vedholdende indsats, fordi virksomheden udvikler sig, projekterne skifter, og der kommer ny medarbejdere til. For eksempel så har fagchefen og jeg en samtale med alle nyansatte, når de starter. Vi snakker bl.a. om sikkerhed, og vi viser dem rundt og præsenterer dem for alle relevante personer. For det andet, så har vi vores opstartsmøder ved hvert nyt projekt. Ud over almindelig planlægning, snakker vi også om de risici, der kan være, og hvad vi skal passe på.

  Søren Fiil Visby peger også på lærlingedagene, der er et koncept, HP Byg selv har udviklet:

  – Det er seks moduler, hvor vi har fokus på alt fra arbejdsmiljø til kvalitetssikring og opmåling. Både direktør og fagchefer er med den første times tid på lærlingedagene, hvorefter jeg og folk udefra overtager. Dem jeg hiver ind, kan f.eks. være fysioterapeuter, der demonstrerer fornuftige løfteteknikker og meget andet. Det er en super fed måde at arbejde med lærlingene på, fordi de virkelig flytter sig og får forståelse for det store billede, siger han og nævner, at det også er her, lærlingene får udleveret ”De 10 lærlingeråd”.

  – Det er faktisk noget, én af vores svende har udviklet, og som vi har haft stor succes med. Et af rådene er, at man selvfølgelig skal tage ansvar og passe på sig selv. Så ved de, hvad der forventes af dem, og det er de glade for, lyder det.

  Er du som arbejdsmiljøchef også rundt på pladserne for at se, om diverse instrukser bliver overholdt?

  – Ja, det er jeg rigtig meget. Jeg runderer på hver af byggepladserne hver tredje uge og tjekker op på sikkerheden. I sin tid startede jeg med at komme uanmeldt, men nu er jeg gået over til at melde min ankomst. Formålet er jo ikke at slå nogen over fingrene, men at få en dialog – det giver et langt bedre output.  Påtaler du det så, hvis der er kritisable forhold?

  – Ja, det gør jeg, og jeg tager også billeder af det, som de senere får på mail. I mailen er cheferne med som cc, så de får den også. Det med cheferne blev kritiseret lidt i starten, da nogle troede, det var for at hænge dem ud. Det er det selvfølgelig ikke, hvilket jeg har forklaret. I dag er min fornemmelse, at alle er glade for systemet.

  Man kunne ellers godt forestille sig, det ville irritere mange?

  – Jeg tror, det har meget at gøre med den måde, man gør det på. Man skal selvfølgelig ikke komme som bister politimand, og man skal selvfølgelig forklare, hvorfor man gør, som man gør. Det, at det sker på direktørens ordre, og at han vil have, at HP Byg skal prioritere arbejdsmiljøet lige så højt som andre opgaver, er selvfølgelig også afgørende. Men vigtigst af alt er pointen om, at det er for deres skyld - så vi sikrer, at alle kommer hjem hver dag.

  Så medarbejderne er ikke sure på dig?

  – Nu bliver jeg jo kaldt ”Søren Sikkerhed” – og internt er jeg også begyndt at underskrive mig på den måde. Når man får et kælenavn af den slags, er det vel fordi, man er vellidt, er det ikke? smiler ”Søren Sikkerhed”.

  Og hvad med det almindelige arbejdstilsyn?

  – Vi ser tilsynet som en hjælp, og som en mulighed for kvalificeret sparring. Jeg kører altid ud og møder dem, når de melder deres ankomst på en af vores pladser.


  I er lykkes med at halvere antallet af arbejdsulykker godt og vel. Hvad er dine bedste råd til andre, der vil gøre jer kunsten efter?

  – Italesæt arbejdsmiljøet, klæd lærlingene ordentligt på og husk, at sikkerhed og effektivitet sagtens kan gå hånd i hånd. Husk også at stoppe op en gang imellem – og ikke bare knokle bevidstløst derud af. Og hvis man har en arbejdsmiljøchef, så skal han væk fra skrivebordet og ud på pladserne. Synlighed og opbakning fra ledelsen er alfa og omega.

  Ud over færre ulykker og mindre fravær, hvad har indsatsen så betydet for HP Byg?

  – Det har betydet, at vi er kendt for at have et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, og at vi dermed kan fastholde vores svende og lærlinge samt rekruttere nye. Så indsatsen har båret frugt på mange områder, lyder det fra Søren Fiil Visby.

  Anbefalede artikler