<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Anja Sørensen Saint-Gobain

Anja Sørensen, Business Development Director i Saint-Gobain Denmark

Weber lancerer nye produktspecifikke EPD’er for 21 produkter

 • Byggeriets udvikling
 • Bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • Anlæg
 • Virksomhedsnyt
 • Byggeprojekter
 • 2023-01-19

 • Indhold i materialer skal frem i lyset for at få et retvisende billede af byggematerialers klimabelastning. Saint-Gobain Weber vil sætte alle sejl til for at gøre produktionen så bæredygtig som mulig.

  Omkring en tiendedel af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygge- og anlægsprocesser og fra produktion af byggematerialer. Men hvad koster det helt nøjagtigt på klimakontoen at udvinde, producere, transportere og bortskaffe de enkelte bygningsmaterialer?

   

  Svaret findes i produktspecifikke EPD’er – også kaldet miljøvaredeklarationer – og de er i høj kurs i arbejdet med at træffe de dokumenterbart rigtige klimavalg hver gang et nyt byggeri eller en renovering sættes i gang. Saint-Gobain Weber har derfor udarbejdet uvildige og tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer på i alt 21 forskellige produkter, herunder en række mørtelprodukter.

   

  Den eskalerende klimakrise, stramninger i bygningsreglementet, Paris-aftalen, regeringens 2030-mål og EUs taksonomi for bæredygtige investeringer betyder, at behovet for at få et retvisende billede af det enkelte byggemateriales klimabelastning bliver større dag for dag.

   

  - Vi er som branche og som enkeltstående virksomheder nødt til at sætte alle sejl til for at se, hvor vi kan justere på processerne og gøre produktionen så bæredygtig som muligt. Med produktspecifikke EPD’er er det muligt at dokumentere resultatet af vores reduktionsarbejde, og omvendt så er vi og andre produktionsvirksomheder også forpligtet til at opdatere vores EPD’er, hvis det går den forkerte vej, siger Anja Sørensen, Business Development Director i Saint-Gobain Denmark.

   

  Præcist datagrundlag for livscyklusvurderinger

  Ifølge BUILD – Institut for By, Byggeri og Miljø ved Aalborg Universitet, har viden om og brug af EPD’er været med til at udvikle et mere præcist datagrundlag for livscyklusvurderinger på danske bygninger – og været med til at bidrage til udvikling af CO2-grænseværdier. Og skærpede krav om gennemsigtighed og retvisende dokumentation er ifølge Anja Sørensen et uundværligt redskab i arbejdet med at drive den grønne omstilling.

   

  - Produktspecifikke, tredjepartsverificerede EPD’er på så mange produkter som muligt fungerer som et spejl, der ved hjælp af data giver et klart billede af et produkt eller en løsning. Derfor er de et pålideligt redskab til at hjælpe fx arkitekter, håndværkere og entreprenører med at træffe det rigtige klimavalg baseret på verificerede tal, siger Anja Sørensen.

   

  Undgå falsk varedeklaration

  Fra januar i år blev det et krav i bygningsreglementet at lave livscyklusberegninger – også kaldet LCA-beregninger – for alt nybyggeri, ligesom der nu er indført en CO2-mæssig grænseværdi for bygninger over 1.000 m2. Kravene bliver strammet gradvist de kommende år. Og selv om der på tærsklen til år 2023 blev lavet et vedlæg til det nye bygningsreglement, der lige nu sidestiller generisk data med produktspecifikke data, så holder man hos Saint-Gobain Weber fast i målet om at fremme brugen af produktspecifikke EPD’er.

   

  - Generiske CO2-værdier for byggematerialer giver langtfra et retvisende billede af klimabelastningen fra de materialer, der er anvendt. Datagrundlaget kan være alt fra udenlandsk data, database-data, forældet data der stammer fra gamle EPD’er eller håndbøger fra 1990’erne. Derfor er der i vores optik ingen vej uden om de produktspecifikke EPD’er, selv om det lige nu betyder, at vi reelt sætter barren endnu højere end lovgivningen, siger Anja Sørensen.

   

  Hun påpeger, at lavere klimaaftryk på offentlige indkøb, herunder opførsel af offentlige bygninger, er en del af det nye regeringsgrundlag, ligesom regeringen ifølge regeringsgrundlaget også vil undersøge konsekvenserne af at opsætte et mål for CO2-aftrykket for det danske forbrug. Og heldigvis efterspørger investorer, bygherrer og andre brancheaktører stadig mere produktspecifikt data.

   

  - Vi får ikke vendt klimakrisen ved at bruge gamle tal og forældet data, og branchen har længe kendt til behovet for produktspecifikke EPD’er for fx at kunne udarbejde livscyklusanalyser for bygninger på korrekt grundlag. Gennemsigtighed og dokumentation baseret på retvisende tal er den eneste rigtige vej mod et mere klimavenligt Danmark og en branche, der sætter handling bag alle ordene om grøn omstilling, understreger Anja Sørensen.

  Anbefalede artikler