<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
09 @JonasFotografi

Phønix Tagmaterialer sætter ESG på tagdækkeres uddannelse

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Træ
 • 2024-03-12
 • ESG, bæredygtighed og digitale værktøjer er med i det  nye Tagdækker Trainee-forløbet, hvor Phønix Tagmaterialers underviser på Learnmark i Horsens. Bæredygtighedsvinklen vil strege op, at tagdækkere er vigtige for fremtidens byggeri.

  Grønne tage og optimering af materialer er på planen for Tagdækker Trainee-forløbet på Learnmark i Horsens, der begynder i april måned. Så når det nye hold af  forventningsfulde Tagdækker Trainee-kursister møder frem for at indlede rejsen i tagdækkerfaget og for efterfølgende at komme i lære som tagdækker, er der en ny vinkel med i forløbet. Nemlig bæredygtighed og ESG, som skal være en del af det DNA, der kendetegner en tagdækker fremover.

  - Det er vigtigt at en tagdækker har fokus på bæredygtigheden, så den bliver en naturlig del af hans eller hendes hverdag. Derfor skal det introduceres så tidligt som muligt, siger Casper Bechgaard Kristensen, der er uddannelsesansvarlig i Phønix Tag Materialer i en pressemeddelelse.

  Men der er også en anden grund til den nye vinkel på uddannelsesforløbet, fortæller Karin Askholm, projektleder for Tagdækker Trainee hos Phønix Tag Materialer:

  - Der er et relativt stort frafald blandt unge håndværkerlærlinge. Vi har et frafald på cirka halvdelen af dem, der kommer igennem tagdækker trainee-forløbet. De er ude af branchen efter to år. Det er der mange forklaringer på, og derfor sætter vi nu hårdt ind for at rette op på det. Meget af det skyldes et dårligt image, og derfor skal vi have stoltheden bygget ind i faget. Det er faktisk et vigtigt fag, specielt da set i forhold til klimaforandringer, og dermed de tiltag, der skal ske for at imødegå dem.

   

  To dage med ESG

  Når det nye hold starter i uge 17, vil der således blive et modul på to dage, hvor ESG vil blive gennemgået sammen med kursisterne. Og efterfølgende vil eleverne på deres uddannelsesforløb igen – i samarbejde med arbejdsgiverne møde begrebet ESG.

   

  Mindre materialespild, mere dokumentation

  Casper Bechgaard Kristensen forklarer, at dokumentation for udført arbejde er en vigtig del af tagdækkerens arbejde. Derfor har Phønix Tag Materialer valgt at undervise i Tagpas, som er tagdækkerens digitale værktøj til registrering af bl.a. varmt arbejde og kvalitetssikring. Og der er andre ting at forholde sig til:

  - F.eks. fokuserer vi på optimering af materialeforbruget – og det betyder også at vi fokuserer på det overskud, der bliver fra tagdækkerarbejdet. Derfor skal man lære at sortere fra starten, så man ikke bare smider det hele i den samme container. Tagpapfraskær kan gå tilbage i produktionen, og metal fra inddækninger og andet, kan også genanvendes, ligesom isolering også kan det, fortæller han og tilføjer:

  - Det handler i lige så høj grad om at minimere fraskæringer, så der spildes så lidt som muligt. Det er der både bæredygtighed og økonomi i.

  Han giver et eksempel med længder på inddækninger. Her er man tilbøjelig til at skære længder ud, så de er rigelige, så der er noget at skære fra. Men det kan man ifølge Casper Bechgaard Kristensen godt lære at gøre mere optimalt, så der ikke går så meget materiale til spilde. Ligeledes kan man anvende grønne og miljøvenlige tagtyper, for eksempel det grønne tag.

  - Det grønne tag giver fordele på CO2 kontoen, og det forsinker nedsivningen af vandet. Samtidig er der mulighed for biodiversitet på et grønt tag, fortæller han.

   

  Netværk kan fastholde de unge

  Helt overordnet ønsker man at øge indsatsen for at fastholde tagdækkerne i branchen.

  - Vi vil tage mere ud til arbejdsgiverne efter endt traineeforløb. De er med til at løfte opgaven med at fastholde de unge. En del af fastholdelsesopgaven forsøger vi at sikre med et lærlinge-netværk. Netværk mellem håndværkere holder ofte hele arbejdslivet, og det er her, man bliver bekræftet i sine færdigheder, og hjælper hinanden, når der er spørgsmål af den ene og den anden art, siger Karin Askholm.


  Anbefalede artikler