<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Grøne tage skaber større biodiversitet i Københavns nye bydel

 • Byrum
 • Tag og Facade
 • 2018-09-22
 • Fra det 100 meter høje Bohrs Tårn i Carlsberg Byen har man udsigt over hele hovedstaden, men fra den øverste sal er der en særlig ting, der springer i øjnene. Det er Carlsberg Byens helt egen grønne dyne, der består af flere tusinder kvadratmeter græs- og jordklædte tage, som tydeligt dominerer bydelen når den ses fra et fugleperspektiv.

   

  De grønne tage får stor betydning for bydelens fremtidige udvikling, både direkte og indirekte. Særligt kraftige skybrud og en placering ved Valby bakke har betydet, at klimasikringen har skulle tænkes ind, hvor end det kunne lade sig gøre.

   

  Her spiller de grønne tage en vigtig rolle, da tagene kan forsinke 50%. regnvand. Med mere end 6.000 m2 grønne tage betyder det, at også 2.000 m3 regnvand hvert år vil blive forsinket og dermed ikke belaster de hårdt pressede afløbssystemer. Det indgår derfor som et vigtigt led i en større plan for at sikre Carlsberg Byen mod fremtidens kraftige og uforudsigelige skybrud.

   

  Et lille skridt mod en grøn fremtid

  Men fra bygherrens side har der ikke kun været et ønske om at reducere skybruddenes skadelige følgevirkninger. Der er også et kart ønske om, at den nye bydel skal bygges op om bæredygtige principper, der især betyder, at Co2 udledningen skal holdes på et minimum og det hele så vidt muligt skal drives af grøn energi. Igen er de grønne tage tænkt ind i netop dette regnestykke.

   

  Phønix Tag Materialer, der står bag hovedparten af Carlsberg Byens grønne tage, hvilket indebærer 6.375 m2 af typen Nature Impact, har fået undersøgt Co2 optaget af tagene og resultatet er opløftende:

   

  - Med 6.375 m2 tag vil planterne alene kunne optage ca. 7,5 tons Co2 per år. Medregner vi samtidigt vækstlaget og rodmassen, kan man antage at optagelsen nærmer sig 15-19 ton Co2 årligt. Vi er selvfølgelig klar over at dette blot er et lille tal sammenlignet med det samlede danske Co2 regnskab. Men her har vi pludselig et Co2 reducerende tiltag, der ikke fylder og samtidigt fører flere andre fordele med sig, forklarer Kim B. Kristensen, fra Phønix Tag Materialer, der arbejder med kundeservice og grønne tage.

   

   

  Understøtter biodiversiteten

  De grønne tage vil også betyde, at Carlsberg Byen får en helt ny type af tilflyttere. Biodiversiteten vil nemlig understøttes af tagene og fungere som særlige levesteder for fugle, bier og andre insekter, der ellers ikke altid har de bedste kår i et bymiljø. Mange insekter, heriblandt flere arter af honningbier, der ellers i en nær fremtid vil blive udryddet. Men nyudviklede grønne tage gør det muligt at skabe bedre vilkår for netop disse insekter, og ser man på Carlsberg Byen, vil der med tiden komme mange forskellige typer grønne tage:

   

  - Det er efterhånden blevet muligt at costumize grønne tage efter personlige behov. Eksempelvis har vi selv hos Phønix Tag Materialer indgået et samarbejde med virksomheden Nature Impact for at undersøge og udvikle mulighederne for grønne tage. Det har allerede udmøntet sig i det nye Bee-Friendly Roof, der har en blomstersammensætning, som skaber et levegrundlag for de danske bier. Samtidig vil bierne ikke være til gene, da det hele jo ligger højt oppe på tagene, langt fra gadeplan, forklarer Kim B. Kristensen.

   

  Carlsberg Byen

  Frem til 2024 omdanner udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S den historiske bryggerigrund til et nyt kvarter mellem Frederiksberg, Valby og Vesterbro. Det bliver en blanding af nye og fredede bygninger, der vil indeholde boliger, arbejdspladser, butiks- og caféliv, kulturelle tilbud, sportsfaciliteter og institutioner for børn og unge. I lokalplanen står der, at tagflader på nybyggeri så vidt muligt udformes som grønne tage og/eller med en hældning, der er egnet til opsætning af solceller. Det er blot et ud af flere tiltag for at sikre sig den nye bydels grønne profil.

   
  Anbefalede artikler