<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Stak2

Over halvdelen af byggeskader kan spores tilbage til fugt i dag

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • Træ
 • 2023-04-13
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg

  Det er på alle måder spild af ressourcer, at fugtrelaterede byggeskader får lov at koste så dyrt. Både klima, samfund og byggebranchen ville have gavn af byggeri i tråd med de netop opdaterede fugtanvisningerne fra BUILD – Aalborg Universitet, hvis bygningsfysiske retningslinjer kunne have forhindret mange af skaderne, siger Erik Brandt fra BUILD, medforfatter på de opdaterede og udvidede fugtanvisninger.

  Det er alt andet lige en god forretning – både klimamæssigt og økonomisk – at bygge ud fra tilgængelig viden om bygningsfysik, når over halvdelen af byggeskader i dag kan spores tilbage til fugt som årsag. I en tid, hvor byggebranchen arbejder målrettet på at mindske CO2-aftryk, øge cirkularitet og i det hele taget agere bæredygtigt, er det på alle måder spild af ressourcer, at fugtrelaterede byggeskader får lov at koste så dyrt – for både klima, samfund og branche. Især, når de netop opdaterede fugtanvisningerne rummer de byggetekniske retningslinjer, der skal i spil i både den projekterende og udførende fase, for at undgå skaderne.

   

  Så kontant er meldingen fra en af de erfarne forfattere bag de opdaterede fugtanvisninger, som BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet netop har udgivet om emnerne ”Teori, beregning og undersøgelse”, ”Projektering og udførelse” samt ”Bygningsdele”.

   

  Civilingeniør Erik Brandt fejrede i 2022 sit 50-års jubilæum inden for fagfeltet – og i hans optik kunne mange fugtskader være undgået allerede i projekteringsfasen – ganske enkelt ved konstruktiv brug af fugtanvisningerne.

  Build-Erik-BrandtErik Brandt, BUILD

   

  – Over halvdelen af byggeskader i dag kan spores tilbage til fugt som årsag. Derfor er det vigtigt, at alle i byggebranchen tager fugt alvorligt – og følger de retningslinjer, der eksisterer. For hvordan skal vi på den ene side holde fokus på bæredygtighed, ressourcebevidsthed og klima – og på den side ikke bygge fugtsikkert?, siger Erik Brandt, der er selvudnævnt ’Danmarksmester i Vådrum’, hvilket han proklamerer med et smil i podcasten Bygningsfysikkens Rygrad.

   

   

  – Fugt vurderes at være den væsentligste årsag til skader. Norske undersøgelser indikerer, at mere end halvdelen af alle skader skyldes fugt. Det er ikke gjort nøjagtigt op, men det er flere milliarder kroner, der er tale om – hvert år.

   

  Læs de opdaterede fugtanvisninger (både online og fysiske eksemplarer) her

   

  Nye tjeklister og nye afsnit
  – Bygningsfysik og fugtanvisningernes indhold skal være til at forstå, komme til og bruge for alle. Til gengæld skal branchen også påtage sig ansvaret for rent faktisk at bruge og rette sig efter anvisningerne, lyder det fra Erik Brandt.

   

  Fugtanvisningerne er derfor dels en opdatering af viden, dels en væsentlig udvidelse, hvor især spørgsmål vedrørende projektering og udførelse behandles i en SBi-anvisning for første gang.

   

  Yderligere er der tilføjet en masse ny viden og praktisk hjælp til brug af fugtanvisningerne i de nye udgivelser, og anvisningerne viser nu flere eksempler på udformning af bygningsdele – herunder sammenbygning af bygningsdele:

   

  – Vi har suppleret med tjeklister, som kan anvendes ved projektering og udførelse. De nye anvisninger har også fået udvidet afsnittene om renovering af bygningsdele, et udvidet afsnit om kældre, et om fugtundersøgelser og et helt nyt afsnit om gulve. Desuden er der udviklet et opdateret regneprogram, som kan anvendes til at vurdere rentabiliteten af totaloverdækning, siger han.

   

   

  Løbende behov for opdaterede fugtanvisninger
  Forskningschef på BUILD, Ruut Hannele Peuhkuri, er ekspert i bygningsfysik, specialiseret i fugtdynamik og samspillet mellem indeklima og materialer. Også hun er optaget af bygningsfysikken og fugt i forbindelse med byggebranchens fokus på bæredygtighed, hvor skader forårsaget af fugt er med til at modarbejde ønsket om langtidsholdbarhed i det byggede miljø:

   

  – Derfor er der i bund og grund løbende behov for revidering af fugtanvisningerne – bl.a. fordi udviklingen inden for nye materialer og konstruktionstyper er massiv. Og når over halvdelen af byggeskader kan spores tilbage til fugt som årsag, er det alt andet lige en god forretning – både klimamæssigt og økonomisk at forholde sig aktivt til bygningsfysikken.

   

  Spørgsmålene kan være mange: Hvordan vælger du materialer? – og hvordan dokumenterer du undervejs, spørger Erik Brandt retorisk.

   

  – Det er kompliceret det her, så jeg forstår godt, hvis håndværkeren på pladsen kan blive i tvivl, når han skal udføre det projekterede – ikke mindst er udfordringen stor, hvis håndværkeren er uddannet og skolet i et andets lands retningslinjer – eller mangel på samme, siger han og sætter trumf på:

   

  – Flere burde se det at følge fugtanvisningen som en rygdækning, der fagligt og økonomisk er god at have. Har du fulgt en anvisning og ender i en Voldgiftssag, har du en virkelig god rygdækning. Både hvis du er en stor, projekterende aktør eller hvis du er selvstændig tømrer, der jo også fungerer som projekterende for private bygherrer. Vand vil blive ved med at falde fra oven. Det er op til os at agere klogt – i tide.

  Anbefalede artikler