<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
PR-foto-Søren Tscherning

Søren Tscherning, CEO i Tscherning

Nye regler for selektiv nedrivning er et vigtigt første skridt – men vi skal videre endnu

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Nedrivning
 • 2024-06-16
 • | Indlæg af Søren Tscherning, CEO i Tscherning
 • Byggebranchen vejer tungt i det danske klimaregnskab, og Søren Tscherning, CEO i Tscherning ser et stort potentiale i genbrug og genanvendelse af byggematerialer, som lige nu udgør under 1 % af det samlede byggematerialesalg. Genanvendelse kan give en årlig CO2-besparelse på op til 600.000 tons.

  Der er mere end nogensinde momentum for at sætte gang i genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Den 1. juli 2024 træder de nye regler for selektiv nedrivning i kraft, og det betyder, at bygninger på 250 m2 eller derover skal nedrives på en måde, hvor materialer genbruges og genanvendes mest muligt, og miljøskadelige stoffer skal håndteres korrekt. I Tscherning ser vi frem til de nye regler. Det er et vigtigt skridt på vejen mod mere cirkulær økonomi i byggeriet. De nye regler for selektiv nedrivning sætter skub i processen mod et mere cirkulært byggeri, men der er fortsat vej endnu, for verden kommer naturligvis ikke til at ændre sig fra den ene dag til den anden.

   

  Der ligger et stort ansvar hos alle aktører i byggebranchen. Nu gælder det om, at branchen udnytter muligheden for at sætte genbrug i system i stedet for at se de nye regler som administrative begrænsninger. Hvis selektiv nedrivning skal blive en succes, kræver det et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og nedriver, om hvordan man bedst muligt kan genbruge og genanvende byggematerialer. Kompetencer kommer fremover til at spille en endnu større rolle, og derfor er det helt afgørende, at vi deler viden og inspirerer hinanden i branchen.

  Hos Tscherning er vi klar til at gå forrest. Vi ved, at det er muligt at bygge stort set udelukkende med genbrugsmaterialer. I et fuldskalaforsøg med tre byggerier i henholdsvis Horsens, Odense og København, hvor 80-90 % af byggematerialerne var genanvendte, står bygningerne stadig i god stand efter 30 år. Vi har også selv taget udfordringen op og har renoveret vores hovedkontor i Hedehusene ved at bruge 90 % genbrugsmaterialer. Det har vi fået en masse nyttig erfaring ud af, og vi er ivrige efter at dele vores viden med resten af branchen.

   

  De nye regler for selektiv nedrivning sikrer, at vi har nogle fælles rammer for bæredygtigt byggeri, og med samarbejde på tværs af aktører i branchen kan vi for alvor sætte gang i genbrug og genanvendelse af byggematerialer og skabe en mere bæredygtig byggebranche. Momentum er nu.

   

  Læs mere om nedrivningsfirmaernes rolle i den danske byggebranche på vores temaside

  Anbefalede artikler