<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Clevertrack - Platform

Clevetrack platform

Nye digitale løsninger nedbringer maskinernes klimabelastning

 • Byggepladsen
 • Varevogne og Transport
 • 2022-02-21
 • | Af John Bo Northroup
 • Clevertrack består af de to iværksættere, Mike Bonet Clar og Jan Hansen, som hjælper byggeriet med at reducere spild og tomgang fra maskiner og biler. Bæredygtighed og rentabilitet går hånd i hånd.

  Hvor der i lang tid har været fokus på bæredygtigheden af bygningen og materialerne, er der nu også ved at komme mere opmærksomhed på de bæredygtige aspekter ved byggeprocessen, herunder maskinernes klimabelastning ved byggeri og anlæg.

  _DSC8169_highIværksættere: Mike Bonet Clar og Jan Hansen

  Det mærker opstartsvirksomheden Clevertrack, der har specialiseret sig i flådestyring og GPS-tracking med datalæsning af maskiner, materiel og køretøjer.

   

  GPS-tracking er som oftest blot en position, hvor man ikke tapper ind i den store værdiskabelse, som data på maskiner og biler kan bidrage med. Netop fordi det er svært.

  Clevertrack er opstået fordi de to iværksættere, Mike Bonet Clar og Jan Hansen, spottede et behov for en flådestyringsplatform, som kan skabe data-indsigt.

   

  - Bygge- og anlægsbranchen har over en bred kam ikke haft indsigt i data, så som udnyttelsesgrad, tomgang og brændstofforbrug på tværs af hele deres maskinpark.


  Data som i bedste fald er fragmenteret og kommer fra flere forskellige kilder, og det gør det selvsagt svært at handle på, siger iværksætteren og direktøren for Clevertrack, Mike Bonet Clar, og fortsætter:

   

  - Værdiskabelsen består i automatisk at aflæse data på maskinerne og anvende dem på en måde, der skaber mening for virksomheden – uanset om maskinerne er nye eller gamle. Her ligger der et meget stort uforløst potentiale.

   

  Her tænker Mike Bonet Clar på muligheden for at reducere tomgang og spildte motortimer, mere effektiv udnyttelse af maskinerne og dermed et lavere samlet CO2-aftryk.

   

   

   

  210730_Clevertrack_0037_highMike Bonet Clar

   

  Forskel mellem brancher

  Bæredygtigheden er kommet på agendaen, men ifølge Mike Bonet Clar er der forskelle mellem brancher. Eksempelvis er transport og service langt fremme med omstillingstiltag, da sektoren er hårdt presset på marginalerne. Entreprenørbranchen er derimod ikke helt med endnu.

   

  - Det handler om at gøre det håndgribeligt og vide hvordan bæredygtighed og rentabilitet kan gå hånd i hånd. At det at reducere spild også handler om besparelser, siger Mike Bonet Clar.

  En af Clevertracks funktioner handler netop om at opdage tomgang via smart monitorering af maskinparken. Det sker ved at en algoritme beregner, hvorvidt tomgang under arbejdet er kortvarige eller langvarige. Derudover kan man også få tydeliggjort, hvorvidt de maskiner, som har fabriksmonteret auto-sluk, faktisk slukker som de skal.

  - Desværre er det ofte set i branchen, at dette bliver forsøgt omgået, ved f.eks. en åben dør i førerhuset eller at håndbremsen ikke er trukket, hvilket kan blokere for den fabriksmonterede auto-sluk. Det skaber stor frustration for ledelsen, da økonomien og miljøbelastningen derfor bliver påvirket af et unødvendigt spild, forklarer Mike Bonet Clar.

   

  For helt at sætte en stopper for spildet og give kontrollen tilbage til entreprenøren, har Clevertrack udviklet en prisnomineret auto-sluk funktion i samarbejde med flere entreprenører.

  Funktionen eftermonteres. Det gør kunden i stand til selv at indstille auto-sluk på den enkelte maskine, og vælge hvor længe der skal gå før den automatisk slukker.

  Dermed kan det tilpasses det arbejde, maskinen skal udføre og sikre en balance mellem optimal drift og minimalt spild. Funktionen kan ikke omgås og fås både til nye og ældre maskiner.

   

   

  Vigtigt at uddanne medarbejderne

  - For at få udbytte af ny teknologi og nye løsninger kræver det, at medarbejderne tager det til sig.

  _DSC8090_high
  _DSC8107_high
   
   

  Her oplever jeg, at det nogle gange kan knibe, selvom ledelsen har set lyset.

  Derfor er kendskab til problemets omfang med konkret hands-on uddannelse af de relevante medarbejdere vigtigt, og letforståelig og ensrettet data på maskinerne er nøglen til succes, påpeger Mike Bonet Clar.

   

  En anden drivkraft bag den grønne omstilling er, at bygherrer i stigende grad ser på leverandørens evne til at energieffektivisere og reducere CO2 udledning. Regeringen taler allerede om nye afgifter og der ses stigende miljøkrav.

   

  Clevertrack - Finale plads for Årets IoT løsningClevertrack Finaleplads fot årets loT løsning  Her kan en flådestyringsplatform hjælpe virksomheder med at dokumentere miljøbelastning, og derfor bliver det et værdifuldt værktøj i forbindelse med prækvalificering til tilbudsgivning.

  Samtidig understreger Mike Bonet Clar, at der vil gå et godt stykke tid før byggeriets maskinpark er kommet over på el eller power-to-x brændstoffer, og derfor er det vigtigt at optimere og effektivisere størstedelen, der fortsat er afhængig af fossile brændstoffer.


  Clevertrack - forside top  Om Clevertrack

  Clevertrack er et green tech startup der forvandler traditionelle flåder til Smart Fleets. De hjælper virksomheder med at reducere bilers og maskiners klimaaftryk og derigennem øge bundlinjen.

  Gennem live-tracking med Business Intelligence og datadrevet indsigt hjælper Clevertrack kunder til at tage mere bæredygtige beslutninger, som kan fremme driftsbesparelser og indtjeningsmuligheder.

   

  Firmaet har bl.a. udviklet en innovativ autosluk-teknologi til dieseldrevne maskiner i tomgang, der helt automatisk gør det nemt for virksomhederne at reducere spild. Denne teknologi blev valgt som finalist til Årets IoT-løsning 2021.

   

  Virksomheden blev stiftet i 2020 af Mike Bonet Clar og Jan Hansen.

   

  Firmaet har hjemsted i Silkeborg. Begge iværksættere har en baggrund i den praktiske verden, og Mike Bonet Clar har forberedende uddannelse til kloakmester og selv siddet bag rattet i entreprenørmaskiner inden han videreuddannede sig indenfor IT og økonomi.


  Anbefalede artikler