<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Johan Kure-Biegel

Johan Kure-Biegel

Ny uddannelse om bæredygtig bygningsrenovering foregriber kommende lovgivningskrav

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Renovering
 • 2023-09-27
 • Miljøminister Magnus Heunicke vil i december fremsige et lovforslag om, at materialer fra bygninger, der rives ned, i højere grad skal genanvendes. Og da der er et revideret EU-direktiv på vej om renovering og energioptimering af bygningsmassen, så har Molio valgt at lancere en ny uddannelse i bæredygtig bygningsrenovering.

  Bo Riisbjerg Thomsen 2Bo Riisbjerg Thomsen


  Renovering af en eksisterende bygning kan være en langt mere bæredygtig løsning end at bygge nyt, da det reducerer behovet for at udvinde nye materialer, er den nemmeste vej til mere direkte genbrug, og dermed mindsker den samlede miljøpåvirkning.

   

  - Det er oplagt at komme tidligt på banen med paradigmer for, hvordan vi skal tackle bygningsdirektivets omfattende krav. Det er ikke nok at fokusere ensidigt på energimærkning, da renovering samtidig berører sociale og miljømæssige aspekter. En totaløkonomisk indsats vil også altid være mest fordelagtigt for værditilførslen på lang sigt, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingsleder i Molio med ansvar for kurser og uddannelser inden for bæredygtighed i en pressemeddelelse.

   

  Uddannelsen er bundet sammen af en overliggende helhedstilgang til bæredygtig bygningsrenovering, hvor bæredygtighedsindsatser vurderes ud fra et totalværdimæssigt perspektiv.

   

  - En af grundstenene i et mere bæredygtigt byggeri er, at vi sikrer, at de bygninger, vi allerede har, er brugbare og attraktive i så mange år som muligt. Det gør vi ved at tage kloge valg, som tager højde for de mange områder med overlap i en renovering, f.eks. energi- og materialeforbrug, indeklima, byggestil og økonomi, siger Johan Kure-Biegel, arkitekt, bæredygtighedsrådgiver og ikke mindst uddannelsesleder for Bæredygtig Bygningsrenovering.

   

   

  Lovgivning fra EU venter i kulissen

  Der er aktuelt et revideret EU-direktiv på vej om renovering og energioptimering af bygningsmassen. Det nye direktiv lægger op til, at alle beboelsesejendomme som minimum skal energirenoveres til energiklasse E i 2030 og til energiklasse D i 2033. For offentlige bygninger og erhverv ligger skæringsdatoerne 3 år tidligere.

   

  - Der er et temmelig langsigtet perspektiv i uddannelsen, da der er og bliver et stort behov for at opgradere den eksisterende bygningsmasse energimæssigt og udnytte den store ressourcebank vores bygningsmasse udgør. Det her er en disciplin vi skal blive rigtig gode til, siger Johan Kure-Biegel.

   

  På EU-plan vurderes det, at 75 % af bygningsmassen i dag ikke er energieffektiv, mens det samtidig estimeres, at 75-85 % af den fortsat vil være i brug i 2050.

   

  - Kernen i det hele er, hvordan vi bedst passer på bygningernes kvaliteter. Samtidig med at vi tilfører dem ny værdi. Bæredygtig bygningsrenovering skal sikre indfrielse af miljø- og energistrategier, hvor både krav til klima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi er i fokus, siger Johan Kure-Biegel.

   

  Om uddannelsen

  Bæredygtig Bygningsrenovering begynder de første forløb i november 2023, der består af seks workshopdage og seks webinarer.

   

  Uddannelsen er bygget op om seks tematiserede workshopdage, der starter med det brede perspektiv, som giver et overblik over tilgangen, problemstillingerne, rammerne og den strategiske tilgang til renovering. Derefter følger fire temadage, der fokuserer på henholdsvis teknisk, social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse.

   

  Uddannelsen giver indblik i de mange elementer af en renovering fra forretningsmodellen til brugeroplevelsen og fra det globale klimaperspektiv til byggeteknik, der ikke gør skade på konstruktion, indeklima og arkitektoniske værdier.

  Anbefalede artikler