<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Ny strategi for arbejdsmiljø: Producenterne skal også på banen

 • Arbejdsmiljø
 • Byggepladsen
 • 2017-02-22
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har i de senere år haft held med at få bygherrer og rådgivere til at stille større krav til arbejdsmiljø. Nu ønsker man en tættere dialog med producenterne af byggematerialer om at integrere arbejdsmiljøet bedre i processen – således man som udførende altid har det mest optimale udstyr til den enkelte opgave.

   

  Charlotte Martin har netop afløst Jacob Munk som sekretariatschef for Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge og Anlæg) - det tidligere BAR Bygge og Anlæg. I BFA Bygge og Anlæg har man udarbejdet en ny strategi for indsatsen, hvor man blandt andet har fokus på mulighederne i forbindelse med den øgede digitalisering. Charlotte Martin fortæller:

   

  - Vores mål er at integrere arbejdsmiljø i de daglige processer, så det ikke bare er noget ved siden af. Og her er der et stort potentiale i den digitaliseringsudvikling, som der er i bygge- og anlægsbranchen nu. Vi har talt om digitale redskaber og muligheder længe, men nu begynder der virkelig at ske noget, og de næste 5-10 år vil det område komme til at fylde mere.

   

   

   

  Leverandørerne kan skabe bedre arbejdsmiljø for håndværkeren

  Hvor de større virksomheder i byggebranchen er længere fremme med at anvende digitale styrings-værktøjer, så er der også begyndt at komme interesse fra mindre virksomheder. Det er alment kendt, at det er på tiden ude ved kunderne, at man som håndværker tjener sine penge, og derfor kan det godt betale sig at få et eksternt program til eksempelvis at styre leverancerne. Der er penge at hente for virksomhederne, og her ønsker man i BFA Bygge og Anlæg at påvirke firmaerne bag de digitale redskaber til at indtænke arbejdsmiljø:

   

  - Bedre planlægning giver et bedre arbejdsmiljø. Så man altid overvejer, hvilket ekstraudstyr, der skal med til at håndtere byggematerialerne, eller om arbejdsforholdene giver udfordringer. Hvis man ikke gør sig disse tanker, inden man kører afsted, så bliver det nemt det gode gamle forhåndenværende søms princip. Her skal der tænkes i, hvordan de digitale styringsværktøjer kan inkludere arbejdsmiljøet som en fast del af processen, fortæller Charlotte Martin og fortsætter:

   

  - Vi ønsker fremadrettet at indlede en dialog med virksomheder, der leverer udstyr og byggekomponenter, så vi kan se på hvordan man kan medtænke arbejdsmiljøet i deres anvisninger. Vi har eksempler på virksomheder, der pædagogisk og udførligt har et 3D program, som sikrer, at udførelsen sker korrekt, så de får færre reklamationer efterfølgende. Men det kunne være rigtig fint, at håndtering af f. eks. vinduer også tænkes ind - hele vejen fra levering til montering. Det er små tilføjelser, men det kan være med til at skabe en positiv udvikling.

   

  Læs mere om sikkerhed på arbejdspladsen

   

   

   

  Hele byggeprocessen

  Charlotte Martin fremhæver, at opmærksomhed på planlægning og koordinering er vigtig, også for at sikre arbejdsmiljøet:

   

  - Det er de små, elementære ting, der betyder, at der ikke er de rigtige hjælpemidler tilstede, at man skal bruge tid på at flytte rundt på byggematerialer, som måske er leveret for tidligt under byggeriet eller at man transporterer materialer rundt i et etagebyggeri, fordi der ikke er en materialehejs. Alt sammen ting der udfordrer tidsplan, økonomi og arbejdsmiljø i byggeriet. Derfor er de vigtigt, at flere aktører har fokus på planlægning og koordinering af arbejdet, så ulykker og andre arbejdsmiljøproblemer i byggebranchen reduceres, siger Charlotte Martin og uddyber:

   

  - Her forventer vi, at vi med vores indsats over for producenter, men også rådgivere, projekterende og bygherrer får større fokus på arbejdsmiljøet i flere led af byggeprocessen. Samtidig henvender vi os selvfølgelig direkte til virksomhederne med vejledninger og andre initiativer, og her skal vi kunne kommunikere klart og konkret omkring det gode arbejdsmiljø, så alle kan se fordelene.

   

  Læs også: Et godt arbejdsmiljø skal være en helt central del af virksomhedernes arbejde.

   

   

   
  Anbefalede artikler