<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Teknologisk-institut

Ny filterteknologi går til kamp mod usynligt støvproblem

 • Byggepladsen
 • Byggeprojekter
 • Arbejdsmiljø
 • Træ
 • 2023-06-27

  Teknologisk Institut udvikler sammen med Simas Filters A/S og møbelfabrikken Carl Hansen & Søn A/S en ny filterteknologi, der effektivt og billigere kan fange de små, sundhedsskadelige støvpartikler fra træindustrien.

  Man kan ikke se dem, men de er sundhedsskadelige over tid, når de inhaleres i for høje koncentrationer. Vi taler om bittesmå støvpartikler fra træindustrien, der flyver ud og bidrager til den samlede luftforurening.

   

  En luftforurening, som koster det danske samfund i form af tabte leveår og indlæggelser, sygedage, behandling m.m. Samfundsomkostninger som følge af udledning af fine partikler (såkaldt PM2.5) fra danske kilder løber op i over 11 mia. kr. årligt.

   

  – Støv er et usynligt problem, og sundhedsskaderne udvikler sig over lang tid. Derfor er det så vigtigt, at industrien har adgang til løsninger, der effektivt opfanger støv fra produktionen, inden de små partikler ender i lungerne på medarbejdere eller borgere, der færdes i nærmiljøet, fortæller forretningsleder Thomas Nørregaard Jensen fra Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

   

  Finder de helt små støvpartikler


  Den nyudviklede filterløsning har vist sig at kunne fjerne partikler helt ned til 3-4 mikrometer. Hvor de posefiltre, man normalt anvender i produktionsvirksomheder som træindustrien til at filtrere udsugningsluften, almindeligvis kan fjerne støvpartikler ned til en størrelse på 20 mikrometer.

   

  – Jo mindre støvpartiklerne er, des dybere kan de sætte sig i lungerne. Derfor er det meget positivt, at vores filter også kan fjerne de helt små partikler, og endda med en effektivitet på mellem 98 og 100 procent. Dertil kommer, at filtret er mere robust og kræver mindre vedligehold end posefiltre, fortæller Jan Nyholm Sørensen, teknisk konsulent hos Simas Filters A/S.

   

   

  Minimalt vedligehold og mere energieffektivt

  Den nye filterløsning bygger på et såkaldt multicyklonfilter, et poseløst filter som også kendes fra poseløse støvsugere. I stedet for at opsamle støvet i en pose, der med tiden stopper til og skal udskiftes, kræver multicyklonfiltret stort set intet vedligehold bortset fra opsamling af afkastet træstøv. 

  Simas Filters forventer, at en virksomhed, der udskifter posefilter med multicyklonfilter, kan spare 10 % energiforbrug, for ud over færre omkostninger til vedligehold er multicyklonfiltret også mere energieffektivt. Det skyldes blandt andet, at det poseløse filter ikke vil få problemer med tilstopning, som typisk er forbundet med øget energiforbrug.

   

   

  Pilotanlæg hos Wegner-producent

  Lige nu arbejder man på at udvikle et pilotanlæg, der skal afprøves hos møbelfabrikken Carl Hansen & Søn, der er verdens største producent af Wegner-møbler. Målet er, at filtret kan udbygges med moduler, der tilpasses den enkelte virksomheds behov for luftudskiftning og rensning.

   

  – Vi glæder os over, at vi får mulighed for at afprøve den nye filterløsning. Vi lever selvfølgelig op til alle retningslinjer med vores nuværende filtre, men hvis vi kan gøre endnu mere for at mindske udledningen af træstøv, er det kun positivt. Derudover er det også interessant, at filtret giver mindre vedligehold og kan sænke vores klimabelastning på grund af det lavere energiforbrug, siger Facility Manager Thim Boesen fra Carl Hansen & Søn A/S.

   

  Selvom pilotanlægget udvikles til træindustrien, forventer Simas Filters og Teknologisk Institut, at den endelige filterløsning også vil være interessant for blandt andet metal- og fødevareindustrien.

   

  Projektet ”Reduktion af træstøvsemissioner med ny innovativ filterløsning” (2023-2025) er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er samarbejde mellem Simas Filters A/S, Teknologisk Institut og Carl Hansen & Søn A/S.


  Et cyklonfilter fungerer ved at udnytte centrifugalkraft til at adskille støvpartikler fra en luftstrøm. Multicyklonen kombinerer en større cyklon med flere små cykloner, hvorved der opnås en højere filtreringsgrad. Det udviklede filter kan fjerne partikler helt ned til 3-4 mikrometer med en effektivitet på op mod 100 procent. Et traditionelt posefilter renser typisk partikler ned til 20 mikrometer. Mindre partikler udledes til nærmiljøet. Til sammenligning er et hår cirka 70 mikrometer i bredden. 

   

  Ifølge tal fra DCE stammer 13 % af den totale udledning af grove partikler i Danmark fra industrielle processer, herunder emissioner fra træindustrien. Med cirka 1.400 virksomheder, der beskæftiger sig med træbearbejdning i Danmark, er støvudledning fra disse en væsentlig kilde til partikelforureningen.

  Anbefalede artikler