<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Wuppi
Annonce

WUPPI og Ragn-Sells indgår forpligtende aftale om at øge de danske mængder af genanvendt hård PVC.

Ny aftale skal styrke den cirkulære PVC-økonomi

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • Tag og Facade
 • 2023-02-15
 • PVC-branchens genanvendelsesordning WUPPI A/S og miljøvirksomheden Ragn-Sells Danmark A/S indgår forpligtende samarbejde om at øge de danske mængder af indsamlet og genanvendt hårdt PVC-byggeaffald.

  PVC er ikke alene den mest anvendte plasttype i byggeriet, hvor det bruges til rør, vinduer, kabelbakker, tagrender, tagplader og meget mere.

  Siden 1997 har PVC-branchens egen landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning WUPPI været med til at sikre, at hård PVC også er den mest genanvendte byggeplast.

   

  1

   

  Fra 1. januar 2023 skal en ny samarbejdsaftale med Ragn-Sells sørge for, at endnu mere hård PVC bliver genanvendt.

   

  Aftalen med WUPPI passer perfekt i Ragn-Sells’ strategi, siger adm. direktør i Ragn-Sells Danmark Massimo Forti:

   

  - Vi har store ambitioner på plastområdet. Bag WUPPI står de førende danske PVC-virksomheder, og med dem om bord slutter vi kredsløbet – fra produktion over affaldsfasen til at den genanvendte PVC indgår i nye produkter.

   

  Formand for WUPPI og Group Director i Primo-koncernen Allan Larsen glæder sig også over aftalen:

   

  - Med Ragn-Sells får WUPPI en ambitiøs og seriøs miljøvirksomhed som partner, der investerer i den grønne omstilling. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan øge de indsamlede mængder, og ikke mindst den reelle genanvendelse af hård PVC i de kommende år.

   

  Rent praktisk vil Ragn-Sells stå for indsamling og sortering af PVC-affaldet i Danmark. WUPPI-ordningen er således stadig landsdækkende.

  Sortering vil bl.a. foregå på det nye, store behandlingsanlæg i Kolding, som bygges i 2023 som joint venture mellem Ragn-Sells og den hollandske plastgenanvendelsesvirksomhed Van Werven.

  Fraktionen transporteres efter sorteringen til Holland, hvor Van Werven oparbejder og afsætter PVC’en til rørproducenter og andre virksomheder på det europæiske marked.

   

   

  WUPPI er en del af det europæiske VinylPlus-netværk, som sørger for at over 800.000 tons PVC bliver genanvendt i Europa hvert år. WUPPI kan bidrage til samarbejdet med stor indsigt i PVC-anvendelsen indenfor byggeriet og de cirkulære potentialer, der knytter sig hertil.

   

  2  I dag blokerer den danske blybekendtgørelse for at den genanvendte PVC må anvendes i produkter, som sælges på det danske marked.

  PVC har været uden bly siden 2002, men grundet produkternes lange levetid kan der i årene fremover opstå blyholdigt PVC i affaldsstrømmen.

  Det forventes dog, at en EU-forordning fra sommeren 2023 vil muliggøre brugen af genanvendt PVC med bly i Danmark.

  Efter fem års videnskabelig granskning er EU-Kommissionen kommet frem til, at genanvendelse er den miljømæssigt bedste måde at håndtere blyholdigt PVC-affald på.

   

  Anbefalede artikler