<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Milepæl i opførslen af Nordhavns nye energicentral

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • Energi og Energioptimering
 • Beton
 • 2022-06-21
 • Netop nu er LM Byg i fuld gang med at opføre det råhus, der udgør skelettet til HOFORs nye energicentral, en ny energicentral i Sundkrogsgade skal med havvand, vindmøllestrøm og kollektiv varmepumpe forsyne beboere og kontorer i Nordhavn med fjernvarme og -køl, der har et mindre CO2-aftryk.

  I disse år er Nordhavn udgangspunkt for et stort og ambitiøst byudviklingsprojekt. Om et halvt århundrede, når transformationen af Københavns gamle industrihavn er fuldkommen, vil der være bygget næsten 4.000.000 kvm2 boliger og erhvervsdomiciler, der til sammen skal rumme tæt på 80.000 beboere og medarbejdere.

   

  For at sikre sig, at de tusindvis af nye boliger og erhvervsdomiciler hverken har det for varmt eller for koldt, er HOFOR lige nu ved at få opført en helt ny energicentral i Sundskrogsgade.

   

  Når den står færdigt, vil forsyningscentralen strække sig 14,5 meter op i luften og brede sig over 1.152 m2 i grundplan. Bygningen opføres primært med beton-sandwichelementer og bærende søjler i stueetagen, og en stålkonstruktion med lette sandwichelementer på 1. sal.

   

  Energicentralen ligger for enden af det grønne område, Kranparken. Derfor monteres der facadeklinker og skærmtegl i varme, brunlige nuancer. Nederst på facaden sættes der trælammeller op, som pyntes med et væld af planter. På den måde falder bygningen naturligt ind i de grønne omgivelser.

   

  LM Byg er hovedentreprenør på projektet, der for nyligt kom et skridt nærmere på målet, da råhusproducenten nåede en vigtig milepæl og støbte det etagedæk, der skal skille fjernvarme og fjernkøl på centralen.

   

  - Arbejdet på Energicentralen i Sundkrogsgade skrider frem, og vi har nu nået to af vores planlagte mål på projektet. Den første milepæl nåede vi i slutningen af marts, hvor vi støbte et selvbærende terrændæk, der hviler på tværgående fundamentsøjler og isolerer bygningen. I slutningen af maj nåede vi projektets anden milepæl, da vi støbte et 30 cm tykke kompositdæk - som er et etagedæk, der fungerer som tag for varmecentralen, der skal ligge i stuetagen og dæk for kølecentralen, der skal ligge på første sal. Den næste milepæl er støbningen af tagdækket, fortæller Per Semmling, adm. direktør i LM Byg.

   

  Byggeriet blev påbegyndt i 2021, og når Energicentralen står klar ved udgangen af 2022 skal varme og køleanlæg installeres. Indtil da leverer HOFOR fjernkøling til området fra et midlertidigt anlæg.

  2

     En energicentral, der sætter nye standarder

  Nordhavn har som det eneste nye byudviklingsområde fået platin, som er den højeste certificering i bæredygtighed inden for certificeringssystemet DGNB. Det er sket takket være et benhårdt fokus på guldcertificerede byggerier, vedvarende energi, nye energiformer og optimal ressourceudnyttelse.

   

  Energicentralen i Nordhavn er vigtig for at nå den ambition, og rummer spildevandspumpe, fjernvarme og fjernkøl i én og samme bygning.

   

  - Ikke alene er samlingen af energikilderne i én central en smart måde at udnytte hovedstadens dyrebare kvm i en voksende bydel, samlingen gør det også muligt at skabe synergi mellem de forskellige forsyningskilder, så alle ressourcer bruges optimalt. Energicentralen er et vigtigt skridt i HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer, og levere energi med mindre CO2-aftryk til københavnerne. LM Byg er en partner, der både forstår råhus og bæredygtighed, og det glæder os, at samarbejdet går godt, og at arbejdet skrider planmæssigt fremad, siger Jakob Thanning, Chef for Fjernkøling i HOFOR.

   

  Centralens varmepumpe er HOFORs hidtil største. Den skal forsyne kølepumpen med køleoverskud fra produktionen. Ligeledes vil kølepumpen forsyne varmepumpen med varmeoverskud fra sin egen produktion. Varmepumpen vil desuden producere fjernvarme med strøm fra vindmøller og solceller, samt det havvand, der flanker Nordhavn. Havvandet skal også hjælpe fjernkølepumpen, som også benytter højeffektive luftkøleaggregater. Sidst, men ikke mindst skal centralen også huse en spildevandspumpe.

   

  - Det er en fornøjelse at hjælpe HOFOR med at realisere deres ambitioner om at levere en energiløsning, der udleder mindre CO2 til hovedstadens beboere, og vi er stolte over at være valgt som hovedentreprenør på projektet. Nordhavn er midt i en stor transformation, og både som selvstændig entreprenør, og som en del af Pihl Koncernen, er LM Byg med til at levere råhuse i mange af de nye bygninger, der skyder op i industrihavnen i disse år, såsom Nordø, Marmormolen og BIGs nye hovedkvarter. At opføre Nordhavns nye og mere bæredygtige energicentral giver en god synergi, og rammer vores ambitioner om at bidrage positivt til den grønne omstilling i byggeriet, siger Per Semmling.

   

   

  Fakta om LM Byg A/S

  LM Byg A/S er et danskejet entreprenørselskab med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg er blandt de førende i Danmark inden for råhusbyggeri, og med sin store egenproduktionsenhed kan LM Byg udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri, herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner.

   

  LM Bygv blev stiftet i 1987 og beskæftiger over 250 funktionærer og specialiserede betonarbejdere. I dag er LM Byg en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskaberne Pihl & Søn A/S og BNS A/S. Denne konstellation muliggør konsortiesamarbejder på tværs af koncernen, så intet projekt er for lille, og intet er for stort.

   

   

   

  Fakta om projektet på Energicentralen

  Byggeriet af Nordhavns nye energicentral i Nordhavn blev påbegyndt i 2021 og forventes færdigt i 2022.

   

  LM Byg er hovedentreprenør på byggeprojektet og skal opføre 2.304 m2 central, derudover varme- og kølepumper også skal indeholde et transformerrum, tavlerum, lagerrum, WC og vareelevator. Når energicentralen står færdigt, vil den strække sig 14,5 meter op i luften og brede sig over 1.152 m2 i grundplan.

  Energicentralen opføres primært med beton-sandwichelementer og bærende søjler i stueetagen, og en stålkonstruktion med lette sandwichelementer på 1. sal. Energicentralen ligger for enden af det grønne område, Kranparken. Derfor monteres der facadeklinker og skærmtegl i varme, brunlige nuancer. Nederst på facaden sættes der trælammeller op, som pyntes med et væld af planter. På den måde falder bygningen naturligt ind i de grønne omgivelser.

   

  Når den er færdigbygget, vil Energicentralen forsyne de mange boliger og kontorer, der skyder op i Nordhavn med fjernvarme og fjernkøl. Derudover vil centralen også forsyne dele af Østerbro.

  Energicentralen vil rumme hele tre slags forsyning. I kælderen etableres der en spildevandspumpe, stuetagen etableres fjernvarme og på 1. sal etableres fjernkøl. Varme- og kølesystemet vil indgå i en synergi, hvor overskydende varme og kulde cirkuleres rundt. Derudover vil energi fra vindmøller og solceller, samt havvand sikre en mere CO2-nedsat forsyning. De tre forsyninger placeres i samme bygning og på flere etager, for at spare på pladsen og give mere rum til det omkringliggende grønne områder.

   

  Anbefalede artikler