<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Bærerdygtigt byggeri - 86290

Master i bæredygtigt byggeri skal styrke viden og kompetencer

 • Målbar bæredygtighed
 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2022-10-03

  For første gang udbydes en efteruddannelse på masterniveau, der skal uddanne professionelle inden for bæredygtigt byggeri. Tværfaglighed er et centralt element i uddannelsen, da det kræver kompetencer, der rækker ud over enkelte fagligheder at opføre bæredygtigt byggeri, lyder det fra ledelsen bag uddannelsen.

   

  Selvom virksomheder i byggeriet allerede nu arbejder aktivt med den grønne omstilling, efterspørger branchen flere kompetencer og mere viden om bæredygtigt byggeri. Det vil DTU og Aarhus Universitet, i samarbejde med Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, imødekomme med en ny master i bæredygtigt byggeri, som kombinerer forskning- og evidensbaseret viden med praksisnær case-undervisning.

   

  Den nye masteruddannelse henvender sig hovedsageligt til bygningsingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører med mindst to års relevant erhvervserfaring og baserer sig på en analyse af behovet for bedre kompetencer inden for bæredygtighed i byggeriet. Der er tale om en online deltidsuddannelse, som studerende kan tage ved siden af deres fuldtidsjob.

   

  Bærerdygtigt byggeri - toveStudieleder på uddannelsen og lektor ved DTU Tove Lading  Byggebranchen tegner sig for op mod en tredjedel af den samlede CO2-udledning i Danmark, og derfor er en grønnere branche en af nøglerne til at nedbringe det nationale klimaaftryk. Men det kræver viden og en tværfaglig tilgang.

   

  - Det kræver en dyb forståelse for kompleksiteten at bygge bæredygtigt. Værktøjer som beregninger og certificeringsordninger er gode, men de designer ikke bygningen - det gør kompetente mennesker, siger studieleder på uddannelsen og lektor ved DTU Tove Lading og uddyber:

   

  - Uddannelsen tager derfor afsæt i forsknings- og evidensbaseret viden og sammenkæder den med konkrete eksempler fra praksis hentet fra de studerendes hverdag og byggesektorens aktører.

     Komplekse udfordringer kræver helhedsorienterede løsninger

  Ifølge Tove Lading er helhedstankegangen central for en grøn omstilling af sektoren. I dag fokuseres der typisk på enkelte faktorer som bestemte materialer, energieffektivitet eller at opnå bæredygtighedscertificeringer, men det helhedsorienterede perspektiv er afgørende, siger hun og tilføjer:

   

  - Bæredygtigt byggeri handler ikke om at finde én smart løsning eller teknologi. Det er mere komplekst end som så. Det kræver, at man udvikler bygninger ud fra et bredt fagligt perspektiv, som medtænker alle relevante elementer i byggeprocessen.

   

  Bærerdygtigt byggeri - kasperKasper Lynge, viceinstitutleder ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet og en del af ledelsen bag masteruddannelsen.  Studerende kan forme uddannelsen

  Projektarbejde er et vigtigt element i den nye masteruddannelse, hvilket giver de studerende mulighed for at forme uddannelsen, så den matcher deres faglige baggrund og interesser.

   

  - De studerende skal så vidt muligt arbejde med noget, der relaterer sig til deres hverdag. Uddannelsen kombinerer på den måde det bedste fra forskningen med en fleksibilitet, der giver mulighed for at rette indholdet mod praksis, siger Kasper Lynge, viceinstitutleder ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet og en del af ledelsen bag masteruddannelsen.

   

  - Det har været vigtigt for os at inddrage de bedste kompetencer, og de findes ikke på ét universitet alene. Derfor er vi stolte af, at vi er hele fire universiteter, der arbejder sammen om uddannelsen. Vi håber, at branchen vil bidrage til uddannelsen i samme ånd – nemlig ved at erkende at bæredygtigt byggeri er en samfundsopgave, vi skal stå sammen om, ikke konkurrere om, siger Kasper Lynge.

   

  FAKTA OM UDDANNELSEN

  Master i Bæredygtigt Byggeri åbnede for ansøgninger i august 2022. Første hold starter i slutningen af januar 2023. 

   

  Masteren er en deltidsuddannelse og kan tages ved siden af et almindeligt arbejde. Undervisning, projektarbejde og opgaveløsning foregår online kombineret med lokale studiegrupper, der sammen overværer undervisningen. Uddannelsen varighed er to år, men kan strækkes over fire år, hvis man ønsker det. Det er også muligt at tage kurserne enkeltvis.

   

  Uddannelsen tilbydes til personer med en bachelor- eller kandidatgrad og med minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

   

  Læs mere om uddannelsen og ansøgningsprocessen her

   

   

  Anbefalede artikler