<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Sisimiut campus

DTU Campus Sisimiut. Foto: Dag Stinus.

Ingeniører med arktiske kompetencer er i høj kurs

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2021-05-28
 • Der er rift om ingeniører med arktiske kompetencer, fortæller Pernille Erland Jensen, som er studieleder for DTU’s diplomingeniøruddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

  - Vi oplever ofte, at vores studerende har et job på hånden, allerede inden de har afsluttet uddannelsen, siger Pernille Erland Jensen om de eftertragtede ingeniører, som finder ansættelser i såvel den offentlige som den private sektor i både Danmark og Grønland.

   

  Den store efterspørgsel afspejles også i statistikkerne. Her kan man se, at fra 2015 til 2018 faldt dimittendernes ledighed støt. I det andet år, efter at de studerende havde færdiggjort deres uddannelse, var de i gennemsnit ledige 3,2 % af tiden. For andre professionsbachelorer med tekniske uddannelser var dette tal 5,9 %.

   

  Ifølge Pernille Erland Jensen er efterspørgslen på de arktiske ingeniørkompetencer påvirket af et stort boom af boligbyggerier og etablering af ny infrastruktur i Grønland, men er primært et udtryk for en generel mangel på uddannet arbejdskraft i Grønland. Ingeniørerne med arktiske kompetencer er dog også efterspurgt uden for Grønland:

   

  - Det er tydeligt, at de kompetencer, man får på uddannelsen, i håndtering af samarbejde på tværs af forskellige kulturer, håndtering af udfordrende logistik og evnen til at analysere og tilpasse sig forskellige kontekster, også er efterspurgte uden for Grønland, siger Pernille Erland Jensen.

   

  70266357_10157666904698330_4310249549848379392_o

  Studerende på feltarbejde i Grønland på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. Foto: Isabella Askjær Gaarde Lorenzen.

   

   

  Studerende med rejsetrang

  Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur udbydes af DTU i samarbejde med det grønlandske selvstyre, og uddannelsen giver de studerende generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi, indeklima, miljøteknik og planlægning tilpasset arktiske forhold.

   

  Uddannelsen foregår delvist i Grønland på DTU’s campus i Sisimiut, 50 km nord for polarcirklen, og delvist i Danmark på DTU Ballerup Campus. Men mange har lyst til at rejse endnu mere og tager et semester i et helt tredje land, fortæller Pernille Erland Jensen:

   

  - Vi har mange, der har mod på mere, og som gerne vil ud og opleve verden, så de tager typisk et semester i Canada, Norge eller USA. Vi ligger støt omkring 90 %, som tager et udlandsophold, hvilket er langt flere end på andre tilsvarende uddannelsesretninger på DTU.

   

  Ikke kun for gymnasieuddannede

  Uddannelsen tiltrækker både grønlændere og danskere – i 2020 blev der optaget 15 nye studerende, hvoraf de ti kom fra Grønland og resten fra Danmark. Samlet set er 55 % af alle optagne studerende fra Grønland, og 45 % er fra Danmark.

   

  Uddannelsen er også attraktiv for personer, der ikke har en studentereksamen. Man kan nemlig godt blive optaget på diplomingeniøruddannelser, hvis man har en erhvervsbaggrund. Flere af de studerende på Arktisk Byggeri og Infrastruktur har en erhvervsuddannelse, fx som tømrer, eller er ufaglærte med nogle års erhvervserfaring, som de har suppleret med et 1-årigt adgangskursus for at kunne søge ind på uddannelsen.

   

  Til september kan diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur fejre 20-års jubilæum. Til den tid vil omkring 150 i alt have gennemført uddannelsen. 

   

   

  Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur
  Uddannelsen tager fire år inkl. et semesters virksomhedspraktik. Uddannelsen foregår delvist i Sisimiut, Grønland, og delvist på DTU’s campusser i Ballerup og Lyngby. Det er også muligt at tage et semester i udlandet.

  DTU’s uddannelser med en arktisk profil
  DTU både udbyder og samarbejder om flere uddannelser med en arktisk profil:

  • Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur
  • Diplomingeniør i Fiskeriteknologi
  • Det Arktiske Semester
  • Nordic Master in Cold Climate Engineering
  • Arctic Mineral Resources
  Anbefalede artikler